Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Obračun plaće i drugog ...  >  Evidencija prisutnosti ...  >  Bilježenje radnog vreme...

Bilježenje radnog vremena na uređaju

E-računi mobilna evidencija radnog vremena je alat za jednostavno bilježenje radnih sati i odsutnosti s posla putem mobitela. Omogućuje bilježenje prijave na posao, evidentiranje rada na terenu, pauza, pauze za ručak te zaključivanje radnog vremena.

  
Evidencija radnog vremena za uporabu putem mobitela
  
  Slika 1: Evidencija radnog vremena za uporabu putem mobitela


Svi podaci iz mobilne evidencije sabiru se izravno u programu e-računi gdje dobivamo kompletan uvid o trenutnom broju prisutnih zaposlenika, zaposlenika na terenu, zaposlenika na pauzi za topli obrok i slično.

Za prijavu u mobilnu aplikaciju koristi se poveznica koju šaljemo svakom zaposleniku pojedinačno izravno iz kadrovske evidencije. Kliknemo na zaposlenika i zatim na gumb Više:

  
Slanje poveznice zaposlenicima za aktivaciju uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena
  
  Slika 2: Slanje poveznice zaposlenicima za aktivaciju uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena

Otvaranjem poveznice na mobilnom uređaju najprije moramo izvršiti aktivaciju uređaja klikom na gumb Aktiviraj uređaj:

  
Aktiviranje uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena
  
  Slika 3: Aktiviranje uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena

Odmah po aktivaciji uređaja možemo izvršiti prijavu na posao:

  
Pregled opcija u mobilnoj evidenciji
  
  Slika 4: Pregled opcija u mobilnoj evidenciji

Sve prijave i svi upisani sati od strane zaposlenika vidljivi su izravno u aplikaciji e-računi, u modulu |Plaće |Evidencija sati rada i odsutnosti:

  
Pregled zapisa u evidenciji prisutnosti izravno u programu e-računi
  
  Slika 5: Pregled zapisa u evidenciji prisutnosti izravno u programu e-računi

Na ovom je mjestu moguće vođenje administracije uređaja zaposlenika pa i ponovno slanje poveznice za aktivaciju uređaja. Kliknemo na ikonu alati.gif na kraju retka s podacima o zaposleniku:

  
Slanje poveznice za aktivaciju uređaja iz evidencije sati rada i odsutnosti
  
  Slika 6: Slanje poveznice za aktivaciju uređaja iz evidencije sati rada i odsutnosti

Pri uporabi mobilne aplikacije bilježi se i GPS lokacija zaposlenika, a što predstavlja posebnu prednost pri praćenju lokacije terenskih radnika:

  
Pregled lokacije
  
  Slika 7: Pregled lokacije

Podaci su evidentirani i iskazani za svakog zaposlenika pojedinačno, a za lakši pregled možemo koristiti filtere poput poslovne jedinice, mjesta troška ili trenutnog statusa u mobilnoj aplikaciji:

  
Pregled podataka u evidenciji uz uporabu dodatnih filtera
  
  Slika 8: Pregled podataka u evidenciji uz uporabu dodatnih filtera

Podatke iskazane u evidenciji sada možemo jednostavno kopirati u |Evidenciju i obračun radnog vremena, a koja je izravno povezana s modulom za izradu |Obračuna plaća. Kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim na strelicu dolje i izaberemo Kopiraj u evidenciju prisutnosti:

  
Kopiranje sati u evidenciju prisutnosti
  
  Slika 9: Kopiranje sati u evidenciju prisutnosti

Pri pokretanju kopiranja, na raspolaganju je i opcija ručnog korigiranja sati:

  
Ručno korigiranje sati za prijenos u evidenciju radnih sati i obračun radnog vremena
  
  Slika 10: Ručno korigiranje sati za prijenos u evidenciju radnih sati i obračun radnog vremena


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 22.12.2023 9:37:28
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024