Korekcija stanja zalihe zbog grešaka pri unosu dokumenata

Ako nam se u toku godine dogode greške u radu odnosno nedosljednosti pri unosu skladišnih dokumenata kao što je npr. odabir pogrešnog skladišta na otpremnici ili unos primke sa pogrešnim datumom primitka robe, tada stanje zaliha kao i vrijednost robe na zalihi koju vodimo u programu može odstupati od stvarnog stanja.

Pri nastanku takvih situacija obavezni smo uskladiti knjiženo stanje zaliha sa stvarnim stanjem zaliha minimalno jednom godišnje odnosno najčešće s krajem poslovne godine.

Postupci korekcije razlikuju se u ovisnosti od nastale situacije pa se tako neke greške mogu rješiti unosom međuskladišnice kojom prebacujemo artikle sa skladišta na kojem je greškom evidentiran višak na skladište na kojem je iskazan manjak.

Prije bilo kakvih korekcija nužno je ustvrditi točan razlog nastanka razlika. U te svrhe pregledavamo karticu artikla po skladištima na kojima dolazi do odstupanja. Ukoliko putem kartice artikla uočimo da je negativno stanje posljedica grešaka pri unosu podataka, možemo ih ispraviti unosom međuskladišnice. Dokument mora biti izrađen sa datumom koji prethodi datumu sa kojim kartica artikla iskazuje negativno stanje. Tako možemo riješiti dvije greške istovremeno - korigirati negativno stanje zalihe koje je uzrokovano zbog grešaka pri unosu dokumenata te istovremeno korigirati višak zalihe tog istog artikla na drugom skladištu.

Ako smo na bilo koji način mjenjali količinu zalihe na skladištu i time utjecali na knjiženo stanje zalihe artikala na datum za koji smo prethodno već napravili koncept popisa zalihe tada obavezno moramo ponoviti preračun knjiženih količina u tom konceptu popisa zalihe. Obradu ponovnog preračuna knjiženih količina za popis zalihe u konceptu pokrećemo putem izbornika dodatnih mogućnosti odabirom opcije "Ponovni prijenos knjiženih količina na popisni list" kao što je prikazano na slici:

  
Funkciju za ponovni izračun knjižene zalihe koristimo ukoliko smo mjenjali količine na skladišnim dokumentima kojih prethode datumu već postojećeg popisa zalihe u koncpetu
  
  Slika 1: Funkciju za ponovni izračun knjižene zalihe koristimo ukoliko smo mjenjali količine na skladišnim dokumentima kojih prethode datumu već postojećeg popisa zalihe u koncpetu

Popis zatim uređujemo i zaključavamo kao što je opisano u poglavlju Unos novog popisa zalihe

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024