Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 
Ispis straniceIspis stranice  
e-računi upute za uporabu  >  Evidencija ulaznih računa  >  Unos primljenog računa ...

Unos primljenog računa na primjeru


Postupak unosa ulaznog računa najlakše ćete shvatiti na primjeru. Recimo, da ste primili račun za poštanske usluge (gledaj sliku).

Unos ulaznog računa započinjete u modulu Ulazni računi, klikom na gumb Unos ulaznog računa. U masku za unos podataka upišite osnovne podatke iz zaglavlja računa, kao što je prikazano na slijedećoj slici:

  
Kliknite ovdje za prijenos slike  koja nedostaje
  
  Slika 1:  Preslika podataka iz ulaznog računa u masku za unos

Podatke iz ulaznog računa prenesite u polja za unos ulaznog računa. Na ulaznom računu je prikazano, da je plaćen gotovinom, stoga kod Načina uplate  izaberite Povratu materijalnih troškova i sa popisa izaberite zaposlenika, kojemu će troškovi biti vraćeni.

Pravilan izbor dobavljača i pravilan unos načina uplate utječu na pravilno knjiženje ulaznih računa, jer program na temelju tih podataka izabire konto za knjiženje dugovanja do dobavljača. Npr. program samostalno utvrđuje, da se dugovanje do domaćih dobavljača knjiži na konto 2200, a gotovinski materijalni računi na npr. konto 2551.

Nakon unosa osnovnih podataka iz glave računa, upišite podatke o pojedinačnim zaračunatim stavkama, koji su osnova za knjiženje troškova.

  
Predogled ulaznog računa s podacima iz glave računa
  
  Slika 2:  Predogled ulaznog računa s podacima iz glave računa

Program upozorava, da se iznos za uplatu ne podudara sa zaračunatim iznosom. Klikom na gumb Unos stavke prometa otvara se maska za unos zaračunatih stavki.

  
Maska za unos stavki ulaznog računa
  
  Slika 3:  Maska za unos stavki ulaznog računa

Na tom mjestu upišite podatke o zaračunatim stavkama na računu. Odredite da li se pretporez može odbiti ili ne (npr. za troškove goriva za osobne automobile ne možete odbiti PDV) te odredite stopu PDV-a. U slučaju ako se iznos PDV-a, prikazan na računu, ne podudara s izračunatim prema izbranoj stopi, upišite točan iznos PDV-a, kojeg je obračunao dobavljač. U polje Konto  upišite broj konta, na kojem ćete knjižiti trošak nabave (odnosno konto za osnovna sredstva). Unos broja konta nije obavezan; račune možete kontirati kasnije odnosno za vas ih kontira vanjski knjigovodski servis na temelju unesenih računa.

U polju Vrsta isporuke  odredite vrstu prometa za PDV, koji se koristi kod obračuna PDV te ispisa knjige ulaznih računa.

Nakon pravilnog unosa podataka, ulazni račun spremite. Povratkom na pregled unesenih računa, račun će biti prikazan u evidenciji ulaznih računa.

  
Pregled i pretraživanje ulaznih računa
  
  Slika 4:  Pregled i pretraživanje ulaznih računa

U pregledu ulaznih računa svijetiljka upozorava, da ulazni račun još nije knjižen u glavnu knjigu. Dodatno, crveno obojena pozadina upozorava, da unos primljenog računa još nije završen. Crvenom bojom program upozorava u dva slučaja:

U slučaju ponavaljajućeg unosa mjesečnih računa je dovoljno, da ulazni račun kontirate samo jednom te nakon toga svaki mjesec korištenjem gumba bt-copy.gif kopirate ulazni račun proteklog mjeseca u tekući mjesec i pripišete mu nove podatke iz zaglavlja računa.

---
Zadnja promijena 17.12.2014 13:08:42
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2014