Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga

Glavna knjiga

Modul Glavna knjiga za dvostavno knjigovodstvo v povezavi z drugimi moduli omogoča avtomatsko in ročno knjiženje, vpogled v konto kartice kupcev oz. dobaviteljev, preglede odprtih postavk. Modul glavna knjiga je integriran z vsemi drugimi moduli in omogoča, da lahko iz vsake posamezne knjižbe preidemo nazaj poslovni dokument na podlagi katerega je nastala knjižba.

  
Glavna knjiga je povezana z drugimi moduli programa preko avtomatskega knjiženja dokumentov na temeljnico
  
  Slika 1: Glavna knjiga je povezana z drugimi moduli programa preko avtomatskega knjiženja dokumentov na temeljnico

Kaj nam omogoča modul Glavna knjiga?

Ročno knjiženjeKo ročno knjižimo na temeljnico, program sproti vodi seštevek debetnega in kreditnega prometa ter nam prikaže in kontrolira skupni saldo.
Avtomatsko knjiženjeNa podlagi obstoječih dokumentov (potni nalogi, izdani računi, prejeti računi, izpisek prometa na TR, obračun plače, ...) program omogoča avtomatsko knjiženje dokumentov na temeljnico. Pri avtomatskem knjiženju se upoštevajo predhodno nastavljeni konti iz vašega kontnega načrta.
Pregled temeljnicV modulu glavna knjiga lahko iščemo in pregledujemo že knjižene temeljnice in si izpišemo dnevnike knjiženja.
Zapiranje postavkModul glavna knjiga omogoča ročno in avtomatsko zapiranje odprtih postavk glede na izbran konto in pa tudi glede na izbranega poslovnega partnerja.
IzpisiMožnost izdelave raznih izpisov kontnih kartic, odprtih postavk, izdelavo bilanc in drugih poročil.
Zaključek letaOmogočeno je avtomatsko zapiranje kontov razredov 4 in 7 ter zaključek starega poslovnega leta in otvoritev novega.
Arhiviranje temeljnicS prehodom v novo poslovno leto imate še vedno vpogled v knjižbe preteklega leta in si lahko izpišete celotne

Poročila za glavno knjigo si lahko izpišete v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 08.01.2021 20:38:55
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024