Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi navodila za up...  >  Obračun DDV  >  Obračun tujega DDV

Obračun tujega DDV

Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v Sloveniji, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve ali prodajajo blago na daljavo v države članice EU kupcem, ki niso davčni zavezanci, morajo v programu nastaviti vse potrebno za pravilno izdajanje računov in obračun tujega ddv-ja.

V ta namen je v programu potrebno urediti naslednje nastavitve:

V kolikor nismo registrirani za poročanje OSS oz. IOSS, smo pa registrirani v posamezni državi članici EU, ker smo presegli prag prodaje v tej državi pa je potrebno urediti naslednje nastavitve:

Davčni zavezanec, ki se namerava vključiti v posebno ureditev OSS, bo moral to ureditev uporabljati za vse dobave blaga na daljavo in opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah. To pa ne velja, če zavezanec zapade ravno v eno izmed izjem, kjer je še vedno dolžan poročati obračun tujega DDV v kateri izmed držav članic EU.

Davčni zavezanec, ki bo želel uporabljati posebno ureditev OSS (in ne zapade v eno izmed izjem), se bo moral v drugih državah članicah odregistrirati, če se je identificiral samo zaradi preseženega limita od dobav blaga na daljavo. Odregistrirati ne pomeni, da se tuja ID za DDV pobriše iz šifranta registracij za tuji davek ampak se na vneseni registraciji za tuji ddv vpiše datum veljavnosti do dneva pred aktiviranjem registracije za OSS oz. IOSS.

deregistracija001.gif

V primeru, da ste se odregistrirali za poročanje obračuna DDV v drugih državah članicah in ste na svojih dokumentih navajali ID za DDV pridobljen v drugi državi članici, je potrebno ob prijavi v sistem OSS in/ali IOSS urediti tudi to spremembo. Obračun tujega ddv se namreč v sistemu OSS in IOSS poroča pod slovensko ID za DDV in ne več tujo.

Vse nastavitve za pravilno izdajanje računov in poročanje o obračunanem tujem ddv-ju so na voljo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Obračun tujega DDV, kot kaže slika:

  
Nastavitve za obračun tujega DDV
  
  Slika 1: Nastavitve za obračun tujega DDV

V kolikor poslujemo s tujino na daljavo in imamo spletno trgovino povezano s programom preko Avtomatske sinhronizacije s spletnimi trgovinami je potrebno v nastavitvah trgovine nastaviti pravilne vrste prodaje po posameznih državah za čim bolj avtomatizirano izdajanje računov iz naročil kupca uvoženih iz spletne trgovine.

Za lažje razumevanje in pravilne nastavitve smo pripravili tudi stran z najbolj pogostimi praktičnimi primeri izbire pravilne vrste prodaje na dokumentih za poročanje v sistemu OSS in najbolj pogostimi praktičnimi primeri izbire pravilne vrste prodaje na dokumentih za poročanje v sistemu IOSS


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 10.09.2021 9:30:22
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024