Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Prodaja  >  Računi  >  Masovni uvoz postavk do...

Masovni uvoz postavk dokumenta iz datoteke s pomočjo čarovnika

Poleg ročnega vnosa postavk oz. dodajanja artiklov v račun je mogoče postavke oz. artikle uvoziti tudi iz datoteke (Excel, CSV,...). Ta ocija nam pride prav kadar je potrebno pripravii povsem novi dokument z večjim številom postavk.

Funkcionalnost je dostopna neposredno na računa preko menija za izmenjavo podatkov, kot kaže slika:

  
Uvoz postavk na dokument iz datoteke oz. preglednice Excel, CSV,...
  
  Slika 1: Uvoz postavk na dokument iz datoteke oz. preglednice Excel, CSV,...

Po kliku na funkcijo se nam odpre interaktivni čarovnik, ki nas vodi skozi postopek uvoza datoteke. Postopek uvoza je opisan v naslednjih korakih:

1. UVOZ DATOTEKE

Najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

  
Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili postavke oz. artikle v osnutek dokumenta
  
  Slika 2: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili postavke oz. artikle v osnutek dokumenta

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 3: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov


2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri podatek na postavki dokumenta predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke
  
  Slika 4: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 5: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute postavke dokumenta, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjene zaporedne številke vrstic, ki za uvoz niso pomembne bomo izbrali, da se ta stolpec preskoči, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o zaporedni številki vrstici kar ne potrebujemo
  
  Slika 6: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o zaporedni številki vrstici kar ne potrebujemo

Preslikava podatka o zaporedni številki vrstice v datoteki se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C
  
  Slika 7: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. POTRDITEV UVOZA

Odpre se nam stran s povzetkom izvedene preslikave in pojasnilom kateri podatki se bodo uvozili:

  
Povzetek uvoza postavk/artiklov iz datoteke na osnutek dokumenta
  
  Slika 8: Povzetek uvoza postavk/artiklov iz datoteke na osnutek dokumenta

Uvoz podatkov potrdimo s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

V datoteki mora biti izpolnjen vsaj stolpec z nazivom postavke!

---
Zadnja sprememba 06.05.2024 8:15:44
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024