Poslovna uspešnost - del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2

Vnesemo nov obračun plače po vrsti dohodka 1151, kamor dodamo zaposlene.

V postavko obračuna plače Izplačilo poslovne uspešnosti vneseme del druto zneska, za katerega se bo obračunala dohodnina.


Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019