Poslovna uspešnost - del plače, ki se ne všteva v davčno osnovo (pred 01.01.2020)

Ustvarimo nov obračun plače po vrsti dohodka 1152 kamor dodamo zasposlene.

V obstoječo postavko za obračun plače Izplačilo poslovne uspešnosti vpišemo del zneska, ki ne bo obdavčen z dohodnino in je pod določenim zneskom v 44. čl. ZDoh--2. Razliko vnesemo v drug obračun dohodka po vrsti 1151.


Ta vrsta dohodka je prenehala veljati z 01.01.2020, sedaj je za poslovno uspešnost ali božičnico potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151. Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024