Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Obračun DDV  >  Obračun DDV po letu 2011  >  Obračun DDV po 16.3.201...  >  Izvajanje 66.a člena ZD...

Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

V nadaljevanju v zvezi z izvajanjem 66.a člena ZDDV-1 navajamo konkretne primere glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih.

(vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-4264/2011-1, 16. 5. 2011 http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/odbitek_ddv/izvajanje_66a_clena_zddv_1/)


Primer 1:

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, ima pravico do odbitka DDV v obračunu za mesec marec.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, pravice do odbitka DDV v davčnem obdobju marec nima, zato mora za navedeni mesec poročati o neuveljavljanju odbitka DDV.

Primer 2:

Enaka situacija kot v Primeru 1, vendar pa je obveznost poravnana 5. 4.

Davčni zavezanec odbitek DDV v obračunu za marec lahko uveljavlja, ker je plačal pred izvedbo prvega kroga pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Primer 3:

Enaka situacija kot v Primeru 1, vendar je obveznost poravnana 20. 4.

Če neporavnane obveznosti davčni zavezanec ne prijavi v prvi krog pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, pravice do odbitka DDV nima, zato mora za mesec marec poročati o neuveljavljanju odbitka DDV. Ker je obveznost poravnal v mesecu aprilu po prvem krogu obveznega pobota, lahko odbitek DDV uveljavi v obračunu DDV za mesec april (povečanje odbitka DDV) in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

Primer 4:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v junijskem obračunu.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Če neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, mora v julijskem obračunu odbitek DDV popravljati, saj je v tem davčnem obdobju nastala zamuda, in poročati o zmanjšanju odbitka DDV.

Primer 5:

Enaka situacija kot v Primeru 4, vendar pa je obveznost poravnana 25. 8.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v junijskem obračunu.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, mora v julijskem obračunu popravljati odbitek DDV in podati informacijo o zmanjšanju odbitka DDV. V obračunu za avgust lahko poveča odbitek DDV in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

Primer 6:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za mesec marec. Ker je plačal pred izvedbo prvega kroga obveznega večstranskega pobota, mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Primer 7:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za marec. Ker je bila obveznost poravnana v istem davčnem obdobju, kot je nastala zamuda, mu odbitka DDV ni treba popravljati, zato mu tudi ni treba podati informacije.

Primer 8:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za mesec junij.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost ni prijavil v prvi krog pobota http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488, mora v julijskem obračunu popravljati odbitek DDV in poročati o zmanjšanju odbitka DDV. Ker je obveznost poravnana v mesecu avgustu, lahko odbitek DDV uveljavi v obračunu DDV za mesec avgust in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

To pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance.

---
Zadnja sprememba 21.02.2020 15:13:36
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023