Avtomatski uvoz bančnih izpiskov

Program omogoča avtomatski uvoz prometa na bančnih računih za vse EU banke v skladu z EU direktivo PSD2. Namen avt. uvoza je, da so vsi bančni transferji takoj vidni v programu in je zapiranje odprtih terjatev na voljo takoj, brez potrebe po prenašanju datotek iz elektronskega bančništva. Možnost avtomatskega uvoza se aktivira v meniju |Banka |Bančni računi.

  
Dostop do bančnih računov
  
  Slika 1: Dostop do bančnih računov

  
Poveži z banko
  
  Slika 2: Poveži z banko

V primeru, da povezavo ureja oseba, ki ima dostop do več podjetij in je hkrati pooblaščena za upravljanje bančnih računov teh podjetij, lahko povezavo aktivira na enem mestu in to za vsa izbrana podjetja hkrati!

Navedeno se uredi s klikom na gumb Poveži z banko, kjer najprej izberemo banko ter nato v nadaljevanju še bančne račune podjetij, za katera želimo urediti avtomatski uvoz bančnih izpiskov:

  
Povezava z več bančnimi računi hkrati
  
  Slika 3: Povezava z več bančnimi računi hkrati

Na ta način ni potrebno vstopati v vsako podjetje ločeno in vzpostavljati povezav, saj jo naredimo na enemu mestu za vse račune hkrati in s tem prihranimo dragoceni čas!

  
Pošlji povezavo za avtorizacijo
  
  Slika 4: Pošlji povezavo za avtorizacijo

Po vzpostavitvi povezave z banko, bo le ta ostala aktivna 90 dni. Po poteku 90 dni je potrebno ponovno izvesti avtorizacijo s katero se programu podaljša dostop do podatkov na računu. O poteku avtorizacije bo program osebo, ki je izvedla avtorizacijo predhodno pravočasno obvestil preko elektronske pošte in poslal povezavo za podaljšanje avtorizacije.

Po vzpostavljeni povezavi se bodo izpiski v program uvozili sproti, brez časovnega zamika kar omogoča hitrejšo likvidacijo nerazporejenih prilivov in odlivov.

Po uvozu prve transakcije za določen dan, se bodo v isti izpisek uvažale ostale transakcije istega dne pod pogojem, da izpisek ni knjižen! Knjiženje izpiska uvoženega na osnovi povezave PSD2 predlagamo šele kakšen dan ali dva kasneje saj se izpisek lahko odvisno od banke dopolnjuje še 2 do 3 dni po uvozu prve transakcije določenega dne.

Po vzpostavitvi povezave bo program uvozil ves promet na bančnem računu in s tem kreiral izpiske od zadnjega vnesenega izpiska za ta bančni račun v programu.

V kolikor v programu še nimamo vnesenega nobenega bančnega izpiska za povezan bančni račun se bodo po vzpostavitvi povezave izpiski uvozili za največ 90 dni za nazaj. Večina bank ima zgodovino na voljo le za to obdobje, lahko pa da katera banka nudi vpogled v izpiske za še krajše obdobje.

To velja tudi v primeru, če imamo v programu vnesen bančni izpisek za povezan bančni račun, ki je npr. starejši od 90 dni (npr. zadnji vneseni izpisek za povezani bančni račun je izpred 120 dni). V takšnem primeru se bodo uvozili izpiski samo za zadnjih 90 dni kar pomeni, da med obstoječim izpiskom v programu in zadnjim uvoženim za največ 90 dni nazaj tako ne bo v programu izpiskov in jih bo treba uvoziti na drug način.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024