Priprava prometov za knjiženje

Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.

Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska.

  
Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku
  
  Slika 1: Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku

Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov ali nerazporejenih odlivov

  
Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov
  
  Slika 2: Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov

V sami pripravi prometov je mogoče urediti nastavitve likvidacije. Do nastavitev pridemo s klikom na naslednji gumb, kateri je viden, ko urejamo nerazporejene prilive, odlive ali likvidiramo izpisek:

  
Nastavitve
  
  Slika 3: Nastavitve

V nastavitvah si lahko uredimo prikaz na stran, pravila kako želimo beležiti plačilo, kako naj program beleži, kadar imamo vezne dokumente ter na kakšen način se naj beleži plačilu v primeru, da imamo preplačilo.

1.1 Pravila likvidacije

Pravila likvidacije se uredijo takrat, kadar želimo, da program prepozna nek vzorec povezovanja prilivov in odlivov z dokumenti ter ga uporabi v prihodnje, da bo uspešno prepoznana likvidacija (100% ujemanje).

V kolikor se ne prepozna povsem prometa tako kliknemo na novo pravilo likvidacije:

  
Dodaj pravilo likvidacije na prometu
  
  Slika 4: Dodaj pravilo likvidacije na prometu

Novo pravilo likvidacije lahko dodamo tudi pa pregledu vseh nerazporejenih prilivov/odlivov na naslednjem mestu:

  
Dodaj pravilo likvidacije na pregledu prometov
  
  Slika 5: Dodaj pravilo likvidacije na pregledu prometov

Mogoče je tudi likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti. Tako lahko en večji priliv razporedimo med več izdanih dokumentov oz. en večji odliv med več prejetih dokumentov. Več o tem kako se to uredi smo napisali tukaj.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024