Vnos bančnih in drugih plačilnih računov podjetja

V programu lahko vodimo 3 vrste bančnih in plačilnih računov:

bančni računiTo so klasični bančni računi odprti pri poslovnih bankah doma in v tujini. Bančni račun definiramo za knjiženje izpiskov, za izpis na računu ter za generiranje plačilnih nalogov (npr. za izplačilo plač ali plačilo prejetih računov, davkov, ipd.)
plačilni računiTo so računi, ki jih odpremo pri ponudnikih online plačilnih storitev (npr. Stripe, PayPal, ipd).
dostavni računiTo so računi pri dostavnih službah, kjer vodimo plačila paketov po povzetju.

Preden vnašate plačilne naloge ali knjižite izpiske je potrebno vnesti podatke o vaših bančnih oz. plačilnih računih. To naredimo v meniju |Banka |Bančni računi

Če še nismo vnesli nobenih podatkov o plačilnih računih se nam v modulu |Banka izpiše naslednje obvestilo:

  
Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun
  
  Slika 1: Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun

Po pritisku na gumb Dodaj novi bančni račun se nam prikaže naslednja vnosna maska:

  
Vnos bančnega računa
  
  Slika 2: Vnos bančnega računa

Po vnosu osnovnih podatkov (ime banke, številka TR) lahko pritisnemo na gumb V redu ter pričnemo s knjiženjem plačil oz. izpiskov in lahko generiramo plačilne naloge za elektronsko bančništvo.

Poleg bančnih računov lahko na tej strani vnesemo podatke o drugih plačilnih oz. elektronskih računih ter dostavnih računih za katere obstaja v programu prilagojena funkcionalnost:

  
Izbira bančnega računa
  
  Slika 3: Izbira bančnega računa

Elektronski računi za dostavne/kurirske službe:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024