Vnos bančnih izpiskov

Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb Novi izpisek v meniju |Banka |Pregled izpiskov. Po kliku na gumb Novi izpisek se odpre naslednja vnosna maska:

  
Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska
  
  Slika 1: Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska

V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:

Transakcijski račun
Denarna valutaIzberemo denarno valuto izpiska.
Datum izpiskaVpišemo datum izpiska. Vnos je obvezen.
Št. izpiskaVpišemo številko, ki bo označevala izpisek. Vnos številke je obvezen.
Končno stanjeVpišemo končno stanje izpiskov.
Kontrolna vsota odlivovVpišemo skupni znesek odlivov.
Kontrolna vsota prilivovVpišemo skupni znesek prilivov.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:

  
Vnos in urejanje prometa na TR
  
  Slika 2: Vnos in urejanje prometa na TR

Številka računa/ReferencaVpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese.
Vrsta prometaOznačimo ali gre za v dobro ali v breme
NazivVpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja, ki bo plačnik
Sedež/MestoVpišemo Sedež/Mesto partnerja plačnika
Številka računa/ReferencaVpišemo št. TRR in referenco tega partnerja
Namen plačilaVpišemo namen plačila. Podatek je obvezen.
ZnesekVpišemo znesek. Podatek je obvezen.
Koda namenaIzberemo kodo namena
KontoIzberemo konto iz seznama s klikom na dropDown.gif

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj promet.

Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb Prekini vnos

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023