Vnos in izdajanje blagajniških prejemkov in izdatkov

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov se nam s klikom na

gumb Vnos novega prejemka odpre vnosna maska za vnos novega prejemka:

  
Vnosna maska za vnos novega prejemka
  
  Slika 1:  Vnosna maska za vnos novega prejemka

V vnosna polja za vpis kriterijev vpišemo naslednje podatke:

BlagajnaS klikom na dropDown.gif izberemo blagajno, v katero bomo vnesli prejemek.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, če želimo.
DatumVnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/NazivVpišemo ime in priimek partnerja, ki je vplačal prejemek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
UlicaVpišemo naslov stranke, ki je vplačala. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./KrajVpišemo poštno številko in kraj prebivališča vplačnika. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
DržavaPrivzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na dropDown.gif izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški prejemek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški prejemek:

OpisV prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje prejemek.
ZnesekVpišemo znesek prejemka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačilaS klikom na dropDown.gif opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

  
Vnešen blagajniški prejemek
  
  Slika 2:  Vnešen blagajniški prejemek

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov pa imamo na voljo tudi

gumb Vnos novega izdatka. S klikom na ta gumb se nam odpre vnosna maska za vnos novega izdatka:

  
Vnosna maska za vnos novega izdatka
  
  Slika 3:  Vnosna maska za vnos novega izdatka

V vnosna polja za vnos kriterijev vpišemo naslednje podatke:

BlagajnaS klikom na dropDown.gif izberemo blagajno, ki jo bomo bremenili z izdatkom.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, če želimo.
DatumVnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/NazivVpišemo ime in priimek partnerja, na katerega se nanaša izdatek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
UlicaVpišemo naslov partnerja, na katerega se nanaša izdatek. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./KrajVpišemo poštno številko in kraj prebivališča partnerja. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
DržavaPrivzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na dropDown.gif izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški izdatek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški izdatek:

OpisV prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje izdatek.
ZnesekVpišemo znesek izdatka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačilaS klikom na dropDown.gif opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

  
Vnešen blagajniški izdatek
  
  Slika 4:  Vnešen blagajniški izdatek

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019