E-bilanca.net navodila za uporabo

Navodila za uporabo programa http://www.e-bilanca.net za izdelavo letnih poročil in obračuna davka za samostojne podjetnike (DDD) in gospodarske družbe (DDPO).

Program bilanca05.net omogoča, da na enem mestu vnesemo vse podatke, ki jih zahtevata DURS in AJPES. Program nadomešča AJPES-ove programe in programe DURS-a (Silvester Fineus in Silvester Pelias).

Prednosti uporabe programa E-bilanca.net so:

 

1. Kako prenesemo podatke iz preteklega v novo poslovno leto?

Program omogoča, da ob prehodu v novo poslovno leto vanj prenesemo podatke iz prejšnjega poslovnega. Pri prenosu podatkov se skopirajo matični podatki ter podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki se prenesejo v ustrezne stolpec za preteklo leto.

Prenos v novo poslovno leto izvedemo tako, da najprej kliknemo na zavihek za preteklo poslovno leto npr. |Poslovno leto 2006, ter nato izberemo zavezanca, ki ga želimo prenesti v novo poslovno leto.

Ko se nam odpre vnosna maska za matične podatke kliknemo na gumb Prenos v 2007 ter potrdimo prenos podatkov v novo poslovno leto. Potek je prikazan tudi na sledeči sliki:

  
Prenos podatkov v novo poslovno leto
  
  Slika 1:  Prenos podatkov v novo poslovno leto

 

2. Kontrola vnosa podatkov s pomočjo kontrolnih seštevkov in primerjavo z bruto bilanco

Letna poročila večinoma sestavljamo na podlagi izpisa bruto bilance iz glavne knjige računovodskega programa. V programu imamo prav zato dodan funkcionalnost za obratni izračun vsot po razredih bruto bilance iz podatkov, ki so vnešeni v letnem poročilu. V primeru, ko bilanca "ne gre skupaj" lahko na ta način hitro ugotovimo v katerem razredu oz. v katerih postavkah je vnos podatko napačen. Prikaz kontrolnih podatkov je dosegljiv na vsaki strani, kjer se vnašajo podatki za zavezanca, prav tako pa tudi pri vnosu tekočih bilančnih podatkov, kot to prikazuje naslednja slika:

  
Vnos tekočih podatkov
  
  Slika 2:  Vnos tekočih podatkov

S klikom na povezavo Kontrolni seštevki se odpre okence s skupnim seštevkom prihodkov R7 in odhodkov R4, ter odhodkov R7 in drugimi seštevki.

S kontrolnimi seštevki lahko sedaj hitro ugotovimo, če smo vnesli pravilne zneske iz bruto bilance. V primeru, da ugotovimo, da se nam odhodki ne ujemajo z bruto bilanco, imamo možnost s klikom ODHODKI (R4) prekontrolirati stroške po skupinah kontov.To nam prikazuje naslednja slika:

  
Razširitev prikaza odhodkov
  
  Slika 3:  Razširitev prikaza odhodkov

Po vseh pravilno vnešenih podatkih iz bruto bilance na koncu okenca kotrolni seštevki, program omogoča tudi hitro kontrolo rezultata, torej pravilnost izračuna dobiček/izguba kot to prikazuje naslednja slika.

  
Takojšen prikaz oz. izračun rezultata
  
  Slika 4:  Takojšen prikaz oz. izračun rezultata

 

3. Vnos podatkov v prilogo za zaposlovanje

Ko v meniju |Tekoči podatki |Priloge kliknemo na povezavo Zaposlovanje, se nam odpre naslednja maska za vnos podatkov:

  
Maska za vnos podatkov v prilogo za zaposlovanje
  
  Slika 5:  Maska za vnos podatkov v prilogo za zaposlovanje

Novo vrstico za vnos podatkov v posamezno tabelo dodamo s klikom na gumb za vnos nove vrstice, kot kaže spodnja slika:

  
Gumb za dodajanje nove vrstice za vnos podatkov v tabelo
  
  Slika 6:  Gumb za dodajanje nove vrstice za vnos podatkov v tabelo

Po kliku na gumb za dodajanje nove vrstice se nam bo dodala vrstica v tabelo. Ko smo dodali vrstico pa podatke vnašamo tako, da kliknemo na polje v vrstici, ki pripada določenemu stolpcu. To je lepo vidno na spodnji sliki:

  
Vnašanje podatkov v tabelo
  
  Slika 7:  Vnašanje podatkov v tabelo

Vsaka tabela v prilogi za zaposlovanje ima svojo orodno vrstico, ki izgleda takole:

  
Orodna vrstica za tabelo v prilogi za zaposlovanje
  
  Slika 8:  Orodna vrstica za tabelo v prilogi za zaposlovanje

Posamezne funkcije v orodni vrstici lahko opravljamo le nad označenimi vrsticami!

Vrstico označimo tako, da jo odkljukamo kot kaže spodnja slika:

  
Označevanje vrstice
  
  Slika 9:  Označevanje vrstice

Ko smo vnesli vse podatke v tabelo jih potrdimo s klikom na gumb Potrditev vnosa podatkov

 

4. Elektronska oddaja podatkov v eDavke iz programa Bilanca07.net

Pred kliknemo na gunb Izvoz v eDavke moramo zapreti vsa okna, kjer smo že prijavljeni v eDavke.

Če tega ne storimo, lahko pride do problemov s prijavo v eDavke, ker program eDavki ne zazna digitalnega certifikata. Ti problemi so še posebej pogosti takrat, ko je digitalni certifikat shranjen na kartici.

 

5. Avtomatski prenos podatkov na AJPES

Avtomatski prenos podatkov na AJPES predstavlja hiter in preprosto postopek za oddajo podatkov iz letnega poročila v spletno aplikacijo na naslovu www.ajpes.si. Postopek za avtomatski prenos podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida na AJPES je prikazan v naslednjih štirih korakih:

5.1 Korak 1: Klik na zavihek za izvoz podatkov na DURS in AJPES

  
Zavihek za izvoz podatkov na DURS in AJPES
  
  Slika 10:  Zavihek za izvoz podatkov na DURS in AJPES

5.2 Korak 2: Klik na gumb za avtomatski prenos na AJPES

  
Gumb za prenos podatkov na AJPES
  
  Slika 11:  Gumb za prenos podatkov na AJPES

5.3 Korak 3: Vnos uporabniškega imena in gesla za AJPES

  
Vpis uporabniškega imena in gesla za AJPES
  
  Slika 12:  Vpis uporabniškega imena in gesla za AJPES

V tem koraku vnesemo uporabniško ime in geslo, ki nam ga je dodelil AJPES. S tem uporabniškim imenom in geslom se bo program Bilanca07.net prijavil na spletno stran www.ajpes.si in oddal podatke. Pri oddaji podatkov lahko izberemo ali naj se podatki uvozijo v že obstoječe podjetje z isto davčno številko ali pa naj se ustvari novo podjetje.

Če ne želimo vsakič znova vpisovati uporabniškega imena in gesla lahko označimo  Shrani uporabniško ime za drugič  ter  Shrani geslo za drugič .

Ko vnesemo vse podatke kliknemo na gumb Prenesi podatke. Po kliku počakamo nekaj sekund in prikazala se nam bo naslednja stran.

Če ne označite  Shrani geslo za drugič , se vaše geslo ne bo shranilo nikjer v programu. Vaše geslo se tako uporabi samo za prenos in se takoj nato izbriše iz pomnilnika.

Na strani www.bilanca07.net jamčimo za najvišjo stopnjo tajnosti podatkov.

5.4 Korak 4: Potrditev oddaje podatkov na www.ajpes.si

  
Poročilo o prenosu podatkov
  
  Slika 13:  Poročilo o prenosu podatkov

Sedaj je prenos na stran www.ajpes.si zaključen. V programu Bilanca07.net se nam prikaže obvestilo, ki ga izpiše AJPES-ov program ob uvozu podatkov.

S klikom na gumb Prijava v AJPES nas bo brskalnik preusmeril na spletno stran AJPES in nas prijavil v AJPES-ov program. V AJPES-ovem programu lahko sedaj potrdimo oddajo letnega poročila.

 

6. Ročni uvoz podatkov za AJPES na stran www.ajpes.si

Namesto ročnega prenosa podatkov na AJPES vam priporočamo, da uporabite avtomatski prenos podatkov [5] saj boste tako prihranili na času ter se izognili možnosti, da pride do zamenjave datotek in s tem do oddaje napačnih podatkov.

Program Bilanca07.net omogoča izvoz podatkov v formatu XML za uvoz na spletni strani AJPES http://www.ajpes.si.

  
Izvoz datoteke XML za AJPES na strani '''Izpisi'''
  
  Slika 14:  Izvoz datoteke XML za AJPES na strani '''Izpisi'''

Pred uvozom datoteke na stran http://www.ajpes.si je potrebno narediti izvoz datoteke iz programa Bilanca07.net. To naredimo tako, da kliknemo na sličico z disketo Diskette.gif ter nato datoteko XML shranimo na lokalni disk (npr. v C:\).

Ko smo datoteko shranili na lokalni disk se prijavimo v aplikacijo na strani http://www.ajpes.si/zr. Ko se nam pri vnosu podatkov za s.p. prikaže orodna vrstica kliknemo na gumb Uvoz (glej sliko).

  
Orodna vrstica v spletni aplikaciji AJPES z gumbom za uvoz podatkov
  
  Slika 15:  Orodna vrstica v spletni aplikaciji AJPES z gumbom za uvoz podatkov

Po kliku na gumb za uvoz se prikaže naslednja stran:

  
Stran za uvoz podatkov v spletno aplikacijo AJPES
  
  Slika 16:  Stran za uvoz podatkov v spletno aplikacijo AJPES

S pritiskom na gumb Browse... oz. Prebrskaj... lahko izberete datoteko v katero ste predtem iz programa Bilanca07.net shranili podatke o zavezancu.

Dodatno lahko na strani za uvoz podatkov izberete ali želite podatke uvoziti, kot novo podjetje, ali pa jih želite uvoziti v trenutno izbrano podjetje, pri čemer se obstoječi podatki prepišejo s podatki iz izbrane datoteke.

Uvoz podatkov zaključite tako, da s pritiskom na gumb Uvoz prenesete podatke v spletno aplikacijo AJPES.

Po zaključku prenosa se podatki iz Bilanca07.net prikažejo v AJPES-ovi spletni aplikaciji tako, da jih lahko oddate in natisnete potrdilo o oddaji.

 

7. Spletni vmesnik za avtomatsko izmenjavo podatkov z računovodskimi programi

Spletni vmesnik za avtomatsko izmenjavo podatkov omogoča, da v program za bilance uvozimo podatke iz drugih računovodskih program s pomočjo spletnega prenosa podatkov po protokolu HTTP POST. To pomeni, da se podatki iz drugega programa prenesejo brez vmesnega shranjevanja datotek in siceršnjih nadležnih izvozov ter uvozov podatkov. Prenos podatkov poteka na enak način, ki je sicer običajen za prenose datotek XML v eDavke [http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/WebImport.aspx]. Spodnja slika prikazuje način delovanja prenosa podatkov v program za izdelavo letnih poročil.

  
Prikaz delovanja izmenjave podatkov z računovodskimi programi
  
  Slika 17:  Prikaz delovanja izmenjave podatkov z računovodskimi programi

V računovodski aplikaciji imamo več možnosti izvedbe takšnega prenosa podatkov:

Od tega trenutka dalje se celotna obdelava prenese na spletno aplikacijo bilanca05.net zato implementacija izmenjave podatkov ne zahteva večjega programerskega posega.

7.1 Struktura HTML strani za izvoz zaključnega računa

Stran HTML, ki pošlje HTTP zahtevek s podatki mora vsebovati element FORM zato, da se ob potrditvi v brskalniku izvede HTTP POST zahtevek na ciljno lokacijo https://gorisek.com/bilanca05/WebImport.

Forma mora vsebovati tudi naslednje elemente:

7.2 Postopek prenosa zaključnega računa preko spletnega vmesnika

7.3 Struktura podatkov

Za uspešno izveden prenos podatkov je potrebno upoštevati strukturo podatkov.

Datoteke XML se pri uvozu ne preverjajo striktno s predpisano shemo ampak zelo ohlapno. S tem je računovodskim programom omogočeno, da se izvozijo samo tisti podatki, ki so tam na voljo, ostale pa uporabnik vpiše v našem programu od koder se nato kompletni podatki izpišejo na predpisanih obrazcih oz. pošljejo v eDavke in na AJPES.

7.4 Testni primer HTML datoteke za prenos podatkov v spletno aplikacijo Bilanca05.net

Na spodnji povezavi je pripeta HTML datoteka z vzorčnimi podatki za prenos podatkov v aplikacijo Bilanca05.net, ter XML datoteki za izvoz v spletno aplikacijo AJPES in eDavki.

WebImportExample.html
Velikost: 40,24 kB
AJPES.xml
Velikost: 9,14 kB
eDavki.xml
Velikost: 20,76 kB

 

8. Sistemska administracija programa Bilanca05.net

To poglavje vsebuje navodila za sistemsko administracijo programa Bilanca05.net v primeru, ko se odločite za nakup licence in namestitev programa na vašem računalniku ali v računalniškem omrežju vašega podjetja.

Naloge, ki jih opravlja sistemski administrator so naslednje:

 

8.1. Namestitev programa Bilanca05.net

Namestitev programa Bilanca05.net poteka popolnoma avtomatsko tako, da jo lahko načeloma opravimo tudi brez posebnih računalniških znanj. Program namestimo na računalnik tako, da z interneta prenesemo namestitveni program Bilanca07Setup.exe ter ga zaženemo na našem računalniku in s tem namestimo program Bilanca05.net.

Namestitev programa na računalnik je mogoča samo za uporabnike, ki zakupijo izpis davčnih obrazcev za minimalno 25 zavezancev.

V primeru, da vaše podjetje zakupi izpis napovedi za manj kot 25 zavezancev programa ni mogoče namestiti. V tem primeru vam priporočamo, da program Bilanca05.net uporabljate preko interneta [http://www.bilanca05.net].

Če želite program Bilanca05.net uporabljati v lokalnem omrežju si pred namestitvijo programa preberite navodila za delo v lokalnem omrežju [8.6].


8.1.1 Prenos namestitvenega programa z interneta

Namestitveni program Bilanca07Setup.exe prenesemo z interneta tako, da po prijavi na strani http://www.bilanca05.net v meniju izberemo opcijo |Download (glej sliko spodaj):

  
Izbira opcije za prenos namestitvenega programa
  
  Slika 18:  Izbira opcije za prenos namestitvenega programa

Po kliku na |Download se vam prikaže naslednja stran:

  
Prenos namestitvenega programa
  
  Slika 19:  Prenos namestitvenega programa

Na prikazani strani kliknemo na Bilanca07Setup.exe , kot je prikazano na sliki in program se bo preko interneta prenesel na vaš računalnik.

8.1.2 Postopek namestitve programa Bilanca05.net

Po prenosu programa Bilanca07Setup.exe z interneta ga skopiramo na računalnik, kjer bomo namestili program. Z dvojnim klikom na datoteko zaženemo namestitev in prikaže se naslednje okno:

  

Po kliku na gumb Naprej > se prikaže okno z licenčno pogodbo:

  

V oknu najprej izberemo, da soglašamo z licenčnimi pogoji ter nato kliknemo na gumb Naprej >. V naslednjem koraku se prikaže okno, kjer izberemo mapo oz. direktorij kamor želimo namestiti program Bilanca05.net:

  

Po izbiri direktorija kliknemo na gumb Naprej >, nakar se nam prikaže okno za izbiro programske mape menija |Start v katero so bo uvrstil program Bilanca05.net. Privzeta izbira je, da se ustvari nova programska mapa.

  

Po kliku na Naprej > se prikaže naslednje okno:

  

V tem oknu lahko odznačimo privzeto nastavitev, če ne želimo, da se nam na namizju ustvari bližnjica do programa Bilanca05.net. Nato kliknemo na Naprej >.

  

V zgornjem oknu s klikom na gumb Namesti potrdimo izbire iz predhodnih oken ter s tem namestimo program.

Po namestitvi programa Bilanca05.net se le-ta avtomatsko zažene. Pred prvo uporabo programa je potrebno le-tega še aktivirati [8.2].

Ob namestitvi programa Bilanca05.net se avtomatsko namesti tudi začetna podatkovna baza narejena v SQLite, ki vsebuje vse potrebne tabele in začetne podatke. Če želite Bilanca05.net uporabljati v zahtevnejšem okolju, kjer potrebujete bolj zmogljivo in zanesljivo podatkovno bazo, kontaktirajte uporabniško podporo e-računi [http://www.e-racuni.com], da vam svetuje pri namestitvi programa Bilanca05.net na vašo platformo podatkovne baze.

 

8.2. Aktiviranje programa Bilanca05.net pred prvo uporabo

Aktiviranje programa Bilanca05.net je potrebno iz dveh razlogov:

Med aktiviranjem Bilanca05.net se program poveže s centralnim strežnikom na naslovu http://www.bilanca05.net zato med aktivacijo potrebujete povezavo na internet.

Po aktiviranju programa povezava z internetom ni več potrebna.

Pred aktiviranjem programa si pripravite uporabniško ime in vstopno geslo, ki ste ga dobili na strani http://www.bilanca05.net.

Namestitev programa na računalnik je mogoča samo za uporabnike, ki zakupijo izpis napovedi za minimalno 25 zavezancev.

V primeru, da vaše podjetje zakupi izpis napovedi za manj kot 25 zavezancev programa ni mogoče aktivirati. V tem primeru vam priporočamo, da program Bilanca05.net uporabljate preko interneta [http://www.bilanca05.net].

Po prvem zagonu programa Bilanca05.net se najprej odpre okno z obrazcem za aktiviranje programa, ko je prikazano na sledeči sliki:

  
Aktiviranje programa Bilanca05.net
  
  Slika 26:  Aktiviranje programa Bilanca05.net

Za aktiviranje programa vnesemo enako uporabniško ime in geslo, kot smo ga uporabljali za vstop v program na spletni strani http://www.bilanca05.net.

Ko vnesemo uporabniško ime in geslo kliknemo na gumb Aktivacija programa. V tem trenutku se program preko interneta poveže s centralnim strežnikom Bilanca05.net in na računalnik prenese licenčni ključ ter vse podatke, ki ste jih vnesli na spletni strani http://www.bilanca05.net.

Ko je aktiviranje programa zaključeno lahko pričnemo z uporabo programa na enak način, kot smo to počeli na spletni strani http://www.bilanca05.net.

 

8.3. Kupili smo licence za izpis dodatnega števila zavezance? Kako naj ponovno aktiviramo program?

Ko je licenčna verzija programa aktivirana se v lokalno inštalacijo zapiše vrsta licence in največje število zavezancev, ki jih je možno voditi v programu.

V primeru dokupa dodatnih zavezancev je potrebno program ponovno aktivirati [8.2]. To naredimo tako, da izbrišemo datoteko BILANCA06.KEY, ki se nahaja v istem direktoriju kamor smo namestili program Bilanca05.net.

Ko je datoteka BILANCA06.KEY izbrisana bo program zahteval ponovno aktivacijo [8.2]. Po ponovni aktivaciji se bo lokalna namestitev sinhronizirala s spletnim strežnikom in izvedla se bo aktivacija za novo večje število zavezancev.

 

8.4. Nadgradnja programa Bilanca05.net z novo verzijo

Vsakič, ko v programerski razvojni ekipi izdelamo novo verzijo programa Bilanca05.net se vse spremembe in dodelave programa takoj vidne tudi na spletni strani http://www.bilanca05.net. Na računalnikih, kjer teče licenčna verzija programa pa se le-ta ne osveži avtomatsko temveč je vsakič potrebno ročno namestiti novo verzijo programa. V tem poglavju je opisan postopek kako nadgradimo program Bilanca05.net na najnovejšo verzijo.


Pred vsako nadgradnjo programa vam priporočamo, da si vedno naredite varnostno kopijo [8.7] vaših podatkov. V nasprotnem primeru se vam lahko zgodi, da se v primeru neuspešne nadgradnje programa ne boste mogli vrniti nazaj na staro verzijo programa.

V primeru, da gre karkoli narobe vam bo varnostna kopija podatkov omogočila povratek v prvotno stanje.

 1. Pri vsaki prijavi v program Bilanca05.net le-ta najprej preveri na centralnem strežniku, ali obstaja novejša verzija programa. Če je na centralnem strežniku pripravljena novejša verzija programa Bilanca05.net, vam program prikaže obvestilo o možnosti nadgradnje programa Bilanca05.net na novejšo verzijo:

    
  Obvestilo o novejši verziji programa na centralnem strežniku
    
    Slika 27:  Obvestilo o novejši verziji programa na centralnem strežniku
 2. Če želimo nadgraditi trenutno verzijo programa Bilanca05.net na novejšo, potem v programu izberemo možnost v meniju |Moj profil |Nadgradnje programa:

    
  Nadgradnja programa je možna v meniju Moj profil->Nadgradnje programa
    
    Slika 28:  Nadgradnja programa je možna v meniju Moj profil->Nadgradnje programa
 3. Po izbiri možnosti Nadgradnje programa se prikaže stran s podatki o trenutni verziji lokalnega strežnika, verziji programa, ki je na voljo za nadgradnjo ter opisom sprememb, ki so vključene v novo verzijo programa.

  V kolikor nam v vrstici Status povezave za nadgradnjo program javi status OK pomeni, da lahko začnemo z nadgradnjo programa s klikom na gumb Prenos datotek in nadgradnja na verzijo X

    
  Prikaz podatkov o trenutni verziji programa, verziji programa na strežniku ter novostih v novi verziji programa Bilanca05.net
    
    Slika 29:  Prikaz podatkov o trenutni verziji programa, verziji programa na strežniku ter novostih v novi verziji programa Bilanca05.net

 4. Po kliku na gumb Prenos datotek in nadgradnja na verzijo X, kjer je X številka aktualne verzije na strežniku, se bo začel prenos datotek za nadgradnjo programa s centralnega strežnika. V vrstici Status povezave za nadgradnjo se bo izpisalo besedilo Poteka prenos datotek in namestitev nove verzije... ( XY% ), kjer je XY procentualna vrednost končanega prenosa. Ta vrednost se ne osvežuje avtomatsko, zato je za prikaz trenutne vrednosti prenosa potrebno klikniti na gumb Osveži

    
  Prenos podatkov s centralnega strežnika
    
    Slika 30:  Prenos podatkov s centralnega strežnika
 5. Po končanem prenosu vseh datotek, ki so potrebne za nadgradnjo programa, se bo program Bilanca05.net samodejno zaprl ter ponovno zagnal. Ob ponovnem zagonu programa se bo izvedla nadgradnja podatkovne baze ter ostalih komponent programa Bilanca05.net. Ko se nadgradnja zaključi, se bo odprlo glavno okno programa Bilanca05.net in program je pripravljen za uporabo. Verzija programa Bilanca05.net je usklajena z zadnjo aktualno verzijo na strežniku, če vam program v meniju |Moj profil |Nadgradnje programa v vrstici Status povezave za nadgradnjo izpiše status UP-TO-DATE.

    
  Lokalna verzija programa je usklajena z verzijo programa na centralnem strežniku
    
    Slika 31:  Lokalna verzija programa je usklajena z verzijo programa na centralnem strežniku

Pomembno: Med prenosom datotek za nadgradnjo programa Bilanca05.net s centralnega strežnika, ne izklapljajte vašega računalnika oz. ne zapirajte programa Bilanca05.net, saj tako onemogočite uspešno nadgranjo programa! Program se bo samodeljno zaprl in ponovno zagnal sam, ko bo prenos datotek s centralnega strežnika končan v celoti.

Pomembno: Med preverjanjem aktualne verzije na centralnem strežniku ter med prenosom datotek za nadgradnjo programa Bilanca05.net, mora biti lokalni računalnik povezan z internetom. Vsak izpad internetne povezave med prenosom datotek s centralnega strežnika prekine prenos datotek, kar pomeni, da se nadgradnja programa ne bo izvedla!

Ponovno aktiviranje programa med letom ni več potrebno. Ponovno aktiviranje programa je potrebno le v primeru, če zakupite dodatno število zavezancev ter ob prehodu v novo poslovno leto.

Kako aktiviramo program je opisano v poglavju z opisom aktiviranja programa [8.2].

 

8.5. Namestitev in povezava programa Bilanca05.net na obstoječi ali drug podatkovni strežnik

Program Bilanca05.net se po privzetih nastavitvah namesti tako, da se podatki shranjujejo v podatkovni bazi SQLite v datoteki bilanca.db. Podatkovna baza SQLite ni primerna oz. ni priporočljiva za zahtevnejša okolja zato je program Bilanca05.net možno povezati tudi druge podatkovne strežnike.

Strežnik Bilanca05.net tako lahko deluje s podatkovnimi bazami SQLite, MS Access, MS SQL Server/MSDE, IBM DB2/UDB, Oracle in PostgreSQL. S pomočjo nastavitev v konfiguracijski datoteki davnapoved.cfg lahko določimo na katerem podatkovnem strežniku bo tekel program.

V nadaljevanju so opisane specifike uporabe strežnika Bilanca05.net s posameznimi podatkovnimi bazami.

8.5.1 SQLite

Podatkovna baza SQLite je privzeta podatkovna baza za delovanje Bilanca05.net. Ob namestitvi programa se tako avtomatsko ustvari datoteka bilanca.db v katero se shranjujejo podatki.

Parametri za povezavo na SQLite podatkovno bazo se nastavijo v datoteki DAVNAPOVED.CFG ter so naslednji:

[Database Access]
ServerType=SQLITE
Database=C:\Program Files\ITC DAVNAPOVED 2003\bilanca.db
User=admin
Password=

Če uporabljate Bilanca05.net s podatkovno bazo SQLite je potrebno poskrbeti za redno izdelavo varnostne kopije datoteke s podatki.

To pomeni, da je potrebno periodično kopirati datoteko bilanca.db na rezervni podatkovni medij. S tem si boste zagotovili varnost vaših podatkov tudi v primeru, da se vam izbrišejo oz. uničijo podatki na vašem trdem disku.


8.5.2 MS Access

Parametri za povezavo na MS Access se nastavijo v datoteki DAVNAPOVED.CFG ter so naslednji:

[Database Access]
ServerType=ODBC_MSAccess
Database=davnap
User=
Password=

Če uporabljate Bilanca05.net s podatkovno bazo MS Access je potrebno poskrbeti za redno izdelavo varnostne kopije datoteke s podatki.

To pomeni, da je potrebno periodično kopirati datoteko DATA\DAVNAP.MDB na rezervni podatkovni medij. S tem si boste zagotovili varnost vaših podatkov tudi v primeru, da se vam izbrišejo oz. uničijo podatki na vašem trdem disku.

8.5.3 MS SQL Server / MSDE

Za povezavo na strežnik SQL oz. uporabo e-obračunov z MSDE je potrebno ustvariti vir podatkov ODBC ter v datoteki DAVNAPOVED.CFG nastaviti parametre, kot so določeni v naslednjem primeru:

[Database Access]
ServerType=ODBC_SQLServer
Database=SQL_DAVNAP
User=administrator
Password=geslo


Pri tem je ODBC podatkovni vir poimenovan SQL_DAVNAP, za prijavo pa se uporablja uporabniško ime administrator in geslo geslo.

8.5.4 IBM DB2 / UDB

Za uporabo e-obračunov s podatkovno bazo IBM DB2 / UDB je potrebno ustvariti vir podatkov ODBC za podatkovno bazo DB2 ter v datoteki DAVNAPOVED.CFG nastaviti parametre, kot so določeni v naslednjem primeru:

[Database Access]
ServerType=ODBC_DB2
Database=DAVNAPOVED
User=db2admin
Password=db2


Pri tem je ODBC podatkovni vir poimenovan DAVNAPOVED, za prijavo pa se uporabi uporabniško ime db2admin ter geslo db2.

8.5.5 Oracle

Za uporabo Bilanca05.net s podatkovno bazo Oracle je potrebno ustvariti vir podatkov ODBC za podatkovno bazo Oracle ter v datoteki DAVNAPOVED.CFG nastaviti parametre, kot so določeni v naslednjem primeru:

[Database Access]
ServerType=ODBC_Oracle
Database=DAVNAPOVED
User=ociadm
Password=oracle


Pri tem je ODBC podatkovni vir poimenovan DAVNAPOVED, za prijavo pa se uporabi uporabniško ime ociadm ter geslo oracle.

8.5.6 PostgreSQL

Za povezavo Bilanca05.net s podatkovno bazo PostgreSQL ni potrebno ustvariti podatkovnega vira ODBC temveč se Bilanca05.net poveže direktno s strežnikom PostgreSQL. Potrebna je vsaj verzija PostgreSQL 7.2, ki lahko teče bodisi na strežniku Linux ali Windows (s Cygwin). Za povezavo s PostgreSQL je potrebno v datoteki DAVNAPOVED.CFG nastaviti parametre, kot so določeni v naslednjem primeru:

[Database Access]
ServerType=PostgreSQL
Database=pgserver:5000/davnapoved
User=pgadmin
Password=pass


Pri tem je pgserver ime strežnika na katerem teče PostgreSQL (namesto imena lahko uporabite tudi IP številko strežnika). Strežnik teče na portu 5000, če ga ne določimo pa bo uporabljen privzet port 5432. Podatkovna baza na strežniku se imenuje davnapoved. Za prijavo se uporabi uporabniško ime pgadmin in geslo pass.

 

8.6. Konfiguriranje programa Bilanca05.net za uporabo na več računalnikih v intranet omrežju

Program Bilanca05.net je intranetna aplikacija in kot tak primeren za uporabo v lokalnem intranetnem omrežju.

Program Bilanca05.net je tako v lokalnem omrežju možno uporabljati na dva načina:

 1. Program Bilanca05.net namestimo na računalnik, ki ga določimo kot strežnik. Z drugih računalnikov program uporabljamo tako, da se povežemo na strežnik preko internetnega brskalnika. Takšna omrežna namestitev ima naslednje prednosti:
 2. Program Bilanca05.net namestimo na vsak računalnik posebej. Tak način namestitve ima precej slabosti zato ga ne priporočamo. Naštejmo le nekatere:

Zaradi naštetih slabosti 2. variante omrežne namestitve bo v nadaljevanju opisana le 1. varianta namestitve, ko jo prikazuje shema na sledeči sliki:

  
Namestitev programa v intranetnega omrežja s strežnikom in požarnim zidom
  
  Slika 32:  Namestitev programa v intranetnega omrežja s strežnikom in požarnim zidom

8.6.1 Namestitev in aktiviranje programa na strežniku

Namestitev in aktiviranje programa na strežniku potekata popolnoma enako, kot namestitev na delovno postajo. Oba postopka sta opisana že v predhodnih poglavjih.

Po namestitvi in aktiviranju programa na strežniku si moramo zapisati IP številko strežnika. Do IP številke strežnika najlažje pridemo tako, da poženemo ukazno vrstico (t.i. command prompt) ter vtipkamo ukaz IPCONFIG, kot je prikazano na naslednji sliki:

  
Uporaba IPCONFIG za ugotovitev IP številke strežnika
  
  Slika 33:  Uporaba IPCONFIG za ugotovitev IP številke strežnika

IP številka strežnika je razvidna v vrstici IP Address: ter je na zgornjem primeru enaka 192.168.2.100. To številko si zapišemo saj jo bomo kasneje potrebovali za povezavo drugih računalnikov s strežnikom na katerem teče Bilanca05.net.

8.6.2 Uporaba programa Bilanca05.net na drugih računalnikih v lokalnem omrežju

Program Bilanca05.net na drugem računalniku pričnemo uporabljati tako, da najprej zaženemo internetni brskalnik. Ko se brskalnik odpre v naslovno vrstico vpišemo IP številko strežnika, kot je prikazano na naslednji sliki:

  
Vpis naslova lokalnega strežnika Bilanca05.net
  
  Slika 34:  Vpis naslova lokalnega strežnika Bilanca05.net

Po vzpostavitvi povezave z računalnikom, kjer je nameščen program Bilanca05.net se prikaže vstopna stran za program Bilanca05.net. Na vstopni strani vpišemo uporabniško ime in geslo, ki smo ju uporabili za aktiviranje programa. Po prijavi lahko pričnemo z uporabo programa.

Priporočamo vam, da si takoj, ko se vam prikaže vstopna stran le-to dodate med priljubljene povezave. Tako vam naslednjič ne bo potrebno poznati IP številke intranetnega strežnika ampak boste do programa dostopali preko priljubljenih povezav.

Če želite dostopati do programa Bilanca05.net iz drugega računalnika, morate imeti na strežniku ves čas zagnan program Bilanca05.net.

V primeru, da kdorkoli zapre programsko okno programa Bilanca05.net in s tem konča izvajanje programa bo s tem avtomatsko onemogočil možnost dostopa do programa z drugih računalnikov.

Program Bilanca05.net ne bo deloval, če imate na strežniku nameščen požarni zid, ki blokira dostop z ostalih računalnikov preko TCP porta na katerem teče strežnik.

Za dostop do Bilanca05.net z drugih računalnikov je potrebno omogočiti dostop do porta na katerem teče Bilanca05.net. Privzet port za delovanje Bilanca05.net je HTTP port 80.

 

8.7. Izdelava varnostnih kopij podatkov iz programa Bilanca05.net

8.7.1 Uvod

Izdelava varnostnih kopij podatkov (t.i. backup) je eno od osnovnih opravil vsakega sistemskega administratorja. Varnostne kopije podatkov nam omogočajo, da v primeru neljubih dogodkov (kot so npr. odtujitev opreme, pokvarjeni diski, požar, poplave, ipd.) v najkrajšem času ponovno vzpostavimo podatkovno bazo in delujoči program ter povrnemo rezultate minulega dela. Brez varnostnih kopij so rezultati našega dela izpostavljeni velikemu tveganju, da jih izgubimo. Že samo odpoved računalniških diskov ni vprašanje tipa če, ampak samo kdaj. Izdelava varnostnih kopij podatkov je torej neizogibna, zato je potrebno vedeti katere datoteke vsebujejo vaše podatke in katere so programske datoteke, ki so del namestitvenega programa in jih ni potrebno vključiti v varnostno kopijo podatkov.

8.7.2 Datoteke programa Bilanca05.net

Od datotek programa Bilanca05.net je potrebno narediti varnostno kopijo naslednje datoteke.

pri čemer je C:\Program Files\ITC DAVNAPOVED 2003 direktorij kamor smo namestili program.

Datoteka davnapoved.cfg vsebuje nastavitve za povezavo s podatkovno bazo. Varnostno kopijo te datoteke je torej dejansko potrebno narediti le v primeru, ko uporabljamo drugo podatkovno bazo in ne MS Access, ki je privzeta podatkovna baza ob namestitvi programa.

Če uporabljamo SQLite oz. programa nismo konfigurirali za uporabo druge podatkovne baze [8.5], potem te datoteke ni potrebno kopirati.

8.7.3 Datoteke s podatki pri uporabi podatkove baze SQLite

Podatki, ki se uporabljajo in s katerimi delamo v programu Bilanca05.net so shranjeni v datoteki bilanca.db. Datoteka bilanca.db se nahaja na naslednji lokaciji:

pri čemer je C:\Program Files\ITC DAVNAPOVED 2003 direktorij kamor smo namestili program.

V primeru, da smo program Bilanca05.net povezali z drugo podatkovno bazo [8.5], je datoteka bilanca.db nepotrebna saj ne vsebuje dejanskih podatkov, ki se uporabljajo.

8.7.4 Izdelava varnostne kopije podatkov pri uporabi druge podatkovne baze

V primeru, da smo program Bilanca05.net povezali z drugo podatkovno bazo [8.5], je potrebno izdelati varnostno kopijo podatkov v skladu z navodili za uporabo podatkovnega strežnika, ki se uporablja v vašem omrežju.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019