Spletni vmesnik za avtomatsko izmenjavo podatkov z računovodskimi programi

Spletni vmesnik za avtomatsko izmenjavo podatkov omogoča, da v program za bilance uvozimo podatke iz drugih računovodskih program s pomočjo spletnega prenosa podatkov po protokolu HTTP POST. To pomeni, da se podatki iz drugega programa prenesejo brez vmesnega shranjevanja datotek in siceršnjih nadležnih izvozov ter uvozov podatkov. Prenos podatkov poteka na enak način, ki je sicer običajen za prenose datotek XML v eDavke [http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/WebImport.aspx]. Spodnja slika prikazuje način delovanja prenosa podatkov v program za izdelavo letnih poročil.

  
Prikaz delovanja izmenjave podatkov z računovodskimi programi
  
  Slika 1: Prikaz delovanja izmenjave podatkov z računovodskimi programi

V računovodski aplikaciji imamo več možnosti izvedbe takšnega prenosa podatkov:

Od tega trenutka dalje se celotna obdelava prenese na spletno aplikacijo bilanca05.net zato implementacija izmenjave podatkov ne zahteva večjega programerskega posega.

1.1 Struktura HTML strani za izvoz zaključnega računa

Stran HTML, ki pošlje HTTP zahtevek s podatki mora vsebovati element FORM zato, da se ob potrditvi v brskalniku izvede HTTP POST zahtevek na ciljno lokacijo https://gorisek.com/bilanca05/WebImport.

Forma mora vsebovati tudi naslednje elemente:

1.2 Postopek prenosa zaključnega računa preko spletnega vmesnika

1.3 Struktura podatkov

Za uspešno izveden prenos podatkov je potrebno upoštevati strukturo podatkov.

Datoteke XML se pri uvozu ne preverjajo striktno s predpisano shemo ampak zelo ohlapno. S tem je računovodskim programom omogočeno, da se izvozijo samo tisti podatki, ki so tam na voljo, ostale pa uporabnik vpiše v našem programu od koder se nato kompletni podatki izpišejo na predpisanih obrazcih oz. pošljejo v eDavke in na AJPES.

1.4 Testni primer HTML datoteke za prenos podatkov v spletno aplikacijo Bilanca05.net

Na spodnji povezavi je pripeta HTML datoteka z vzorčnimi podatki za prenos podatkov v aplikacijo Bilanca05.net, ter XML datoteki za izvoz v spletno aplikacijo AJPES in eDavki.

WebImportExample.html
Velikost: 40,24 kB
AJPES.xml
Velikost: 9,14 kB
eDavki.xml
Velikost: 20,76 kB

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024