Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 
Natisni stranNatisni stran  
Proizvodnja, servis in ...  >  Vnos kosovnic (normativov)

Vnos kosovnic (normativov)


Kosovnice (normative) lahko vnašamo in pregledujemo preko modula |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Kosovnice.

V primeru, da se normativi za proizvodnjo istega proizvoda ne spreminjajo, lahko z urejanjem šifranta kosovnic prihranimo čas in se izognemo ročnim vnosom podatkov o porabi materiala in porabljenih ur na delovni nalog. V primeru odstopanj od zadanih normativov so mogoče naknadne spremembe oziroma dopolnitve delovnega naloga.

Za vnos nove kosovnice kliknemo na gumb Vnos nove kosovnice, izberemo proizvod iz šifranta in vpišemo količino proizvoda, za katerega pripravljamo normativ.

  
Dodajanje proizvoda na kosovnico
  
  Slika 1:  Dodajanje proizvoda na kosovnico

V primeru, da še nismo vnesli podatke o proizvodu v šifrant, kliknemo na gumb Vnos novega artikla na kosovnici. Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu.


S klikom na gumb Dodaj material dodamo potrebno vrsto in količino materiala za proizvodnjo. Vnos potrdimo in v orodni vrstici kliknemo na gumb Shrani, kateri utripa, dokler ne shranimo sprememb.

  
Dodajanje materiala na kosovnico
  
  Slika 2:  Dodajanje materiala na kosovnico


Na kosovnice za proizvode, lahko dodajate samo artikle, katere v šifrantu ožnačite za material ali polproizvod.


Za dodajanje porabljenih ur dela, kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Lahko izbiramo med tistimi vrsti del/tarif, katere smo predhodno vnesli v šifrant vrste dela/tarife in vpišemo porabo časa. Na podlagi določene urne postavke in vpisanih porabljenih ur, se izračuna strošek dela.

  
Dodajanje delovnih ur na kosovnico
  
  Slika 3:  Dodajanje delovnih ur na kosovnico

V primeru, da predhodno niste dodali vrste dela/tarife v šifrant, to storite s klikom na gumb Dodaj novo tarifo.

Po urejanju kosovnice, kliknemo na gumb Zaključi kosovnico. V tem trenutku se kosovnici dodeli številka (šifra proizvoda). Kosovnico lahko izpišemo s klikom na gumb Izpis, ki se nahaja v orodni vrstici.

  
Izpis kosovnice
  
  Slika 4:  Izpis kosovnice


Za prenos podatkov iz kosovnice na delovni nalog, kliknemo na gumb Prenesi na delovni nalog. Vpišemo količino proizvoda in izberemo, ali želimo podatke iz kosovnice prenesti na nov delovni nalog, ali na že obstoječega. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu in za tem na gumb Shrani.

  
Prenos na delovni nalog
  
  Slika 5:  Prenos na delovni nalog

Delovni nalog se oštevilči po kliku na gumb Izstavitev dokumenta.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 16.07.2012 11:25:17
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019