Reverzi in kosignacija

Pred začetkom dela z reverzi je potrebno odpreti ustrezno skladišče v ta namen. Tip skladišča, kateri se bo uporabljal za reverze/konsignacije naj bo: komisijsko/konsignacijsko skladišče (reverzi), kot prikazuje slika spodaj:

  
Tip skladišča za reverz/konsignacijo
  
  Slika 1:  Tip skladišča za reverz/konsignacijo
.

Pregled dokumentov reverz je na voljo v meniju |Zaloge |Reverzi/konsignacije, kot je razvidno na spodnji sliki:

  
Pregled in iskanje reverzov
  
  Slika 2:  Pregled in iskanje reverzov

Na tem mestu lahko nato s klikom na gumb Novi reverz tudi izdelamo nov reverz.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019