Knjiga prihodkov in odhodkov

V knjigo prihodkov in odhodkov se vodijo vsi dokumenti, ki pomenijo stroške in prihodke - prejeti in izdani dokumneti, obračuni prispevkov za socialno varnost, obračunani plač, potni stroški, itd. Na podlagi knjige prihodkov in odhodkov se konec leta sestavili zaključni račun oziroma izkaz uspeha.

  
Knjiga prihodkov in odhodkov
  
  Slika 1: Knjiga prihodkov in odhodkov

Podatke v knjigi prihodkov in odhodkov lahko tudi sami vpisujemo ali pa spreminjamo. Več o tem najdete na strani Urejanje podatkov v knjigi EK

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024