Izvoz podatkov poslovnega leta za namene arhiviranja

Za potrebe lokalnega arhiviranja podatkov lahko izvozimo vse podatke, ki smo jih vnesli v program za posamezno poslovno leto. Podatki se pripravijo samo za zaključeno poslovno leto. Program pripravi arhiv podatkov tudi za organizacije, ki so izločene iz uporabe.

Arhiviranje podatkov omogoča pripravo podatkov podjetja za pregled izven programa in vsebuje izvleček ključnih izpisov in drugih oblik podatkov.

Arhivirane podatke lahko prenesemo na svoj računalnik (in sami skrbimo za varno hrambo). Izvoz podatkov je na voljo v obliki poročila v meniju |Poročanje |Računovodstvo |Izvoz podatkov poslovnega leta za namene arhiviranja. Izvozimo lahko naslednje podatke:

Program pri arhiviranju prodajnih dokumentov v primeru, ko imamo v izbranem poslovnem letu več, kot 50.000 dokumentov izbranega tipa (izdani računi, dobropisi, itd.) izvozi in arhivira podatke le v datoteki XML brez vizualizacije v PDF obliki. PDF se izvozi v takem primeru le za tiste dokumente, kjer je dokument predhodno že bil shranjen v PDF obliki tudi v bazo (npr. dokument smo poslali po e-pošti in je na dokumentu priponka v formatu PDF tudi shranjena)!

Pred izvozom podatkov lahko tako izberemo poslovno leto za katero želimo izvoziti podatke, v kakšni jezikovni varianti želimo izvoz in označimo katere podatke oz. dokumente želimo izvoziti. Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi, kot prikazuje slika:

  
Izberemo katere podatke oz. dokumente želimo izvoziti iz programa v lokalni arhiv
  
  Slika 1: Izberemo katere podatke oz. dokumente želimo izvoziti iz programa v lokalni arhiv

Program bo po zaključeni obdelavi pripravil datoteko s povzetkom izvoženih podatkov in datoteko z arhiviranimi podatki, ki jo lahko snamemo s strežnika, kot kaže slika:

  
Program pripravi povzetek končane obdelave in pa datoteko z arhiviranimi podatki
  
  Slika 2: Program pripravi povzetek končane obdelave in pa datoteko z arhiviranimi podatki

Izvoz podatkov poslovnega leta za namene arhiviranja je na voljo tudi neposredno v šifrantu poslovnih let v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Poslovna leta s klikom na ikono, kot prikazuje slika:

  

V kolikor datoteke z arhiviranimi podatki ne prevzamemo s strežnika takoj, nas bo datoteka čakala na strežniku in jo lahko prevzamemo kadarkoli preko menija |Finance |Šifranti in nastavitve |Poslovna leta s klikom na ikono, kot kaže slika:

Odpre se nam nova stran na kateri bodo prikazane datoteke vseh končanih obdelav za izbrano poslovno leto, hkrati pa program na tej isti strani omogoča tudi zagon obdelave za pripravo novega arhiva s klikom na gumb Izdelaj novi arhiv podatkov

  
Kreiran arhiv podatkov lahko kadarkoli prevzamemo v šifrantu poslovnih let
  
  Slika 4: Kreiran arhiv podatkov lahko kadarkoli prevzamemo v šifrantu poslovnih let

Po uspešnem izvozu vseh podatkov, ki jih potrebujemo se lahko v naslednjem koraku odločimo za izbris podatkov arhiviranega poslovega leta.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024