Prikaz hitre bruto bilance

Po izbiri opcije |Finance |Bruto bilanca se nam odpre stran "Prikaz hitre bruto bilance", kjer lahko izpišemo bruto bilanco po naslednjih kriterijih:

P.letoV padajočem meniju izberemo poslovno leto, za katerega želimo izpisati bruto bilanco.
Obdobje od/doVpišemo obdobje, za katero želimo izpis bruto bilance.
Status tem.Lahko določimo status temeljnice, za katere želimo izpis bilance. Glej status temeljnice.
Str.m.Izberemo stroškovno mesto, za katero želimo izpis bilance.

Ko smo vnesli podatke, kliknemo na gumb Prikaz bilance spodaj se nam izpiše stanje po kontih oz. razredih kontov:

  
Prikaz bruto bilance
  
  Slika 1: Prikaz bruto bilance

Posamezne razrede kontov lahko razširimo na podkonte s klikom na plus pred številko konta. Dobimo npr. takšen, razširjen prikaz bruto bilance:

  
Razširjen prikaz kontov
  
  Slika 2: Razširjen prikaz kontov

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023