Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Izvoz temeljnice v drug...

Izvoz temeljnice v druge programe

Program omogoča izmenjavo podatkov z drugimi računovodskimi sistemi. Vsako temeljnico iz modula Glavna knjiga je možno izvozite kot ASCII datoteko. To datoteko lahko nato uvozite v drug računovodski program, ki ima podprt uvoz datoteke v formatu, ki je opisan v nadaljevanju.

Postopek izvoza temeljnice v datoteko ASCII iz programa

Predpogoj za izvoz temeljnice je, da je temeljnica usklajena in zaprta. Za izvoz datoteke s temeljnico potrebuje uporabnik privilegij za zapiranje temeljnic.

Ko je temeljnica zaprta, se nam v meniju gk-22.jpg prikaže dodatna povezava za izvoz temeljnice v formatu ASCII.

  
Izvoz temeljnice v datoteko ASCII
  
  Slika 1: Izvoz temeljnice v datoteko ASCII

Po kliku na povezavo se nam prikaže dialog operacijskega sistema, kjer določimo mesto kamor želimo shraniti datoteko ASCII.

Ko je datoteka shranjena na disk jo lahko uvozimo v drug program.

Struktura datoteke ASCII s knjižbami s temeljnice

Temeljnica se izvozi v datoteko ASCII, ki vsebuje toliko zapisov, kot je knjižb na temeljnici. Zapisi so fiksne dolžine. Na koncu vsakega zapisa je zaporedje CR LF (ASCII kodi 13 in 10).

Posamezen zapis v datoteki ASCII ima naslednjo strukturo:

ID32-bitni integer, 12 znakovInterni ID zapisa t.j. ID knjižbe na temeljnici.
številka temeljnice32-bitni integer, 12 znakovZaporedna številka temeljnice, kot se izpiše v programu.
Številka konta15 znakovŠtevilka konta, kot je zapisana v kontnem načrtu.
Debet/kredit1 znakStran knjiženja, D debet, K kredit
Znesek27 znakovZnesek knjiženja, ločeno z decimalno piko.
Partner ID32-bitni integer, 12 znakovInterni ID partnerja.
Šifra partnerja25 znakovŠifra partnerja, kot je vnešena v programu.
Str. mesto15 znakovŠifra stroškovnega mesta, kot je vnešena v programu.
Obdobje8 znakovDatum obdobja v katero je knjižena knjižba. Ta datum mora biti direktno prenešen saj sicer lahko pride v določenem obdobju do neusklajene bilance. Datum je zapisan v formatu LLLLMMDD, kjer je LLLL leto, MM mesec in DD dan v mesecu. Primer: 21.8.2003 je zapisan, kot 20030821.
Datum knjiženja8 znakovDatum, ko je bila temeljnica zaprta oz. knjižena v glavno knjigo. To je datum, ki ga na temeljnici vnesemo, kot datum knjiženja.
Datum dokumenta8 znakovDatum dokumenta na podlagi katerega je bila narejena knjižba. Podatek je informativne narave in se ne sme zamenjati z datumom obdobja v katero knjižimo.
Dokument25 znakovŠifra dokumenta na podlagi katerega je knjižba nastala.
Vezni dok.25 znakovŠifra veznega dokumenta knjižbe.
Besedilo250 znakovPoljubno besedilo, ki opisuje knjižbo.

Posamezna polja v zapisu so lahko prazna. V kolikor za določeno polje ni podatka je namesto podatka vsebina izpolnjena s presledki v predpisani dolžini (ASCII koda 32).


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 04.03.2016 12:35:50
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024