Pregled in kontrola zapiranja odprtih postavk

Velikokrat se zgodi, da pri knjiženju plačil zapremo napačne vezne dokumente oz. knjižbe. Za takšne primere program omogoča ponovno odpiranje napačno zaprtih knjižb, ki je na voljo tako v meniju |Finance |Saldakonto kartice, kot tudi v meniju |Finance |Konto kartice.

Odpiranje zaprtih postavk v saldakonto karticah:

Kot prikazuje spodnja slika, je potrebno najprej izbrati partnerja in konto, za katerega želimo pregledati in ponovno odpreti narobe zaprte postavke. Nato kliknemo na gumb Več, kjer izberemo "Pregled in kontrola zaprtih postavk po dokumentih":

  
Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk v saldakonto kartici
  
  Slika 1: Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk v saldakonto kartici

Nato lahko po datumih preverimo napačno zaprte postavke in jih ponovno odpremo s klikom na "Povrni postavke nazaj v odprto stanje":

  
Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje v saldakonto kartici
  
  Slika 2: Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje v saldakonto kartici

V kolikor imamo za določenega partnerja vse postavke že zaprte nam program seveda teh knjižb ne bo prikazal v saldakonto karticah. Zato lahko takšno kontrolo in ponovno odpiranje narobe zaprtih knjižb izvedemo tudi neposredno v konto karticah.

Odpiranje zaprtih postavk v konto karticah:

Izberemo partnerja, konto in kliknemo na gumb Več, kot prikazuje spodnja slika:

  
Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk na konto kartici
  
  Slika 3: Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk na konto kartici

Nato odpremo napačno zaprte postavke s klikom na gumb "Povrni postavke nazaj v odprto stanje":

  
Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje na konto kartici
  
  Slika 4: Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje na konto kartici

Program v tem pregledu prikaže tudi zaprte postavke, ki smo jih v saldakonto karticah zapirali s funkcijo delnega zapiranja postavk kar je razvidno iz opisa tabele, kot kaže slika:

  

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023