Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Osnovna sredstva  >  Register osnovnih sredstev  >  Sprememba vrednosti OS ...

Sprememba vrednosti OS (povečanje vrednosti)

V primeru spremembe tržne vrednosti dolgotrajnemu materialnemu imetju (osnovno sredstvo), je potrebno z uporabo modula |Finance |Register osn. sred. vnesti novo osnovno sredstva in mu dodeliti isto inventarno številko, kot jo je vsebovalo osnovno sredstvo kateremu menjamo vrednost.

V maski za vnos podatkov o novemu osnovnemu sredstvu obvezno izpolnemo polje Povečanje vred. za v kateremu iz padajočega seznama izberemo obstoječe osnovno sredstvo iz našega šifranta za katerega želimo izvesti spremembo vrednosti ter vpišemo razliko v nabavna vrednost:

  
Vnos spremembe tržne vrednosti osnovnega sredstva
  
  Slika 1: Vnos spremembe tržne vrednosti osnovnega sredstva

Vpišemo lahko celotno novo vrednost osnovnega sredstva, v temu primeru je potrebno na osnovnemu sredstvu za katerega izvajamo povečenje vpisati Datum likvidacije ali Datum izločitve. Tako bomo obračun amortizacije v prihodnosti pripravili samo za novo osnovno sredstvo katerega ravno vnašamo zaradi povečanja vrednosti.

Po vnosu vseh ostalih obveznih podatkov o osnovnemu sredstvu, kliknemo na gumb V redu. Vnešeno OS bo bilo tako v prihodnje zajeto v obračunu amortizacije.

Za pregled in izpis le osnovnih sredstev za katere smo vnesli povečanje vrednosti, je na voljo poročilo Osnovna sredstva s povečanjem kateri je dostopen v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Osnovna sredstva:


  
Izpis osnovnih sredstev za katere smo izkazali povečanje tržne vrednosti
  
  Slika 2: Izpis osnovnih sredstev za katere smo izkazali povečanje tržne vrednosti

---
Zadnja sprememba 18.10.2021 13:38:33
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023