Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Osnovna sredstva  >  Uvoz OS iz Excela

Uvoz osnovnih sredstev iz Excela

Ko gre za uvoz osnovnih sredstev iz Excela pomeni, da lahko uvozimo podatke v formatu *.XLS.

Ta format datoteke je podprt tako v Excel-u, kot tudi v OpenOffice Calc.

Datoteko lahko ustvarimo tako, da podatke vpišemo v stolpce.

Primer datoteke v formatu *.xls:

OsnovnaSredstva01.xls
Velikost: 11,00 kB

Za datoteko velja naslednje zaporedje podatkov in sicer:

 1. stolpec je inventarna številka
 2. stolpec je naziv
 3. stolpec je količina
 4. stolpec je nabavna vrednost
 5. stolpec je amortizacijska osnova(vpišemo jo samo, če je različna od nabavne vrednosti)
 6. stolpec je datum nabave
 7. stolpec je datum aktivacije
 8. stolpec je šifra amortizacijske skupine
 9. stolpec je stopnja amortizacijske skupine
 10. stolpec je šifra stroškovnega mesta
 11. stolpec je neodpisana vrednost(znesek OS ki se še mora amortizirati)
 12. stolpec je datum na katerega se nanaša neod. vrednost(od kdaj naprej se obračunava amortizacija) - vnos datuma je obvezen, če je vnešena neod. vrednost
 13. stolpec je konto nabave debet
 14. stolpec je konto amortizacije debet
 15. stolpec je konto amortizacije kredit
 16. stolpec je datum likvidacije
 17. stolpec je datum dobavitelj
 18. stolpec je naziv nahajališča
 19. stolpec je datum izločitve
 20. stolpec je status osnovnega sredstva
 21. stolpec je vrsta inventarja
 22. stolpec je serijska številka

Prvih 9 stolpcev je obvezen vnos podatkov (razen amortizacijske osnove).


Uvoz OS iz Excela je omogočen preko menija |Finance |Register osn. sred. ter dodatne možnosti, kjer je nato možnost za uvoz OS iz excela(kot kaže spodnja slika):

  
Meni za dodatne možnosti
  
  Slika 1:  Meni za dodatne možnosti

Ko smo kliknili na to možnost se nam odpre nova maska, kjer lahko uvozimo OS.

---
Zadnja sprememba 12.04.2018 12:01:02
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019