Evidenca IR

V evidenco IR se zavedejo izdani dokumenti v e-racuni.com, kateri gredo v obračun DDV:

Evidenco IR najdemo v meniju |Finance |Obračun DDV v kolikor izberemo željeno obdobje obračuna DDV - drugi zavihek.

  
Evidenca izdanih računov
  
  Slika 1: Evidenca izdanih računov

Pregled evidence ločimo na tri sekcije:

  1. Tiskanje evidence IR

  • Samodejno zajetih dokumentov v obračun DDV ne moremo brisati in urejati ampak je potrebno ustrezno popraviti dokument, da se ta zavede v drugo obdobje DDV, če je to potrebno.
  • Ročno dodane dokuemente v evidenco IR lahko poljubno brišemo in urejamo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024