Pregled in iskanje prejete pošte

Vsa prejeta pošta se nahaja v meniju |Partnerji |Knjiga prejete pošte :

  
Pregled in iskanje prejete pošte
  
  Slika 1: Pregled in iskanje prejete pošte

Prikaz prejete pošte lahko tudi omejimo po uporabnikih z ustreznimi pravicami oz. privilegiji

Prejeto pošto na tej strani lahko ročno vnesemo ali uvozimo ter nato preglejujemo, masovno natisnemo priponke izbrane prejete pošte in tudi brišemo. Pošto, ki vsebuje vizualizacijo prejetega računa v datoteki v slikovnem formatu (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, itd.) ali v formatu PDF pa lahko tudi posredujemo v OCR obdelavo.

Prejeto pošto lahko po potrebi tudi dodelimo ustrezni osebi v obdelavo oz. jo pošljemo kar v potrjevanje odgovorni osebi.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024