Tiskanje obračuna obresti

Obračun obresti lahko natisnemo preko menija |Finance |Obračun obresti |Dodatne možnosti, kjer izberemo ustrezno povezavo oz. izpis.

Izpišemo lahko obračun obresti z vsemi postavkami ali pa samo vsoto obresti, za oba načina obrestovanja.

  
Tiskanje izračuna obresti
  
  Slika 1: Tiskanje izračuna obresti

V nadaljevanju sta prikazana izpisa za konformni način obrestovanja.

Primer izpisa s postavkami

  
Izpis obračuna obresti s postavkami
  
  Slika 2: Izpis obračuna obresti s postavkami

Primer izpisa samo z vsoto

  
Izpis obračuna obresti samo z vsoto
  
  Slika 3: Izpis obračuna obresti samo z vsoto

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024