Ponudbe / Predračuni

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetje |Poslovanje si lahko izberemo naziv dokumenta ali bo to Ponudba ali Predračun. Skladno s to nastavitvijo se preimenuje dokument na uporabniškem vmesniku in na izpisu (privzeti izpisi).

ponudba001.gif

(v nadaljevanju navodil bo v uporabi naziv dokumenta ponudba)

Če kliknemo na zavihek |Ponudbe se prikaže stran Izdane ponudbe - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih ponudb
  
  Slika 1: Pregled izdanih ponudb

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih ponudb po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih ponudb, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje ponudb in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vse izdane ponudbe. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izdanih ponudb v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Vnos nove ponudbe: Novo ponudbo dodamo tako, da kliknemo na gumb Izdelava nove ponudbe!

Kopiranje: Novo ponudbo lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječo ponudbo ter nato to novo ponudbo ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustrezni ponudbi kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Ponudbo natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta.

Brisanje: Ponudbo brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj.

Pomen različnih barv za posamezne statuse najdete tukaj.

Dodatne možnosti: Pregled izdanih ponudb omogoča dodatne akcije nad prikazanimi izdanimi ponudbami oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi ponudbami
  
  Slika 2: Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi ponudbami


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novege izdane ponudbe

 

1. Vnos / Spreminjanje izdanih ponudb

V meniju |Prodaja |Ponudbe na strani Izdane ponudbe - pregled in iskanje s klikom na gumb Izdelava nove ponudbe odpremo masko za vnos nove ponudbe:

PonudbaVnosnaMaska1.gif

Kliknimo na gumb Spremeni v zgornjem desnem kotu, nad datumi ponudbe in pred nami je naslednja stran, na kateri lahko vnesemo podatke za glavo ponudbe.

  
Vnos podatkov za glavo izdane ponudbe
  
  Slika 3: Vnos podatkov za glavo izdane ponudbe

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi ponudbe. Kraj se lahko privzeto vpiše pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum ponudbeObvezen je tudi datum ponudbe, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
Dokument velja doV okvirček vpišemo datum, do katerega velja ponudba oz. dokument.
Dobava/izvedba do dneDatum do kdaj bvo predvideno izvedena dobava.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
Način dostave Način dostave, v kolikor obstaja.
PogodbaVnos št. pogodbe.
Naša št. pogodbeVnos naše št. pogodbe.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje.
Način plačilaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačila.
Stroškovno mestoStroškovno mesto izberemo iz seznama s klikom na dropDown01.gif. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, je možnost skrita.
Poslovna enotaV kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na dropDown01.gif, si jo lahko spremenimo.
Jezikovna variantaVpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif.
Dokumentna predlogaV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo. V nasprotnemu primeru, se nam možnost ne pokaže. Izbira ni obvezna, v kolikor pustimo prazno, se uporabi privzeta možnost tiska.
TRRNaš bančni račun vnešen v modulu Banka. V kolikor jih je več, da ga lahko izberemo iz spustnega seznama. Če tega še nimamo vnešenega ga lahko vnesemu na temu mestu in se shrani v |Banka |Bančni računi
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Tip računaIzberemo ustrezen tip računa - ali gre za veleprodajni račun ali maloprodajni.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Ko smo nastavili podatke za glavo ponudbe in jih shranili, kliknemo na gumb Dodaj postavko in odpre se nam naslednja maska za vnos podatkov za postavko.

  
Vnesemo novo postavko na ponudbo
  
  Slika 4: Vnesemo novo postavko na ponudbo

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDV/Maloprodajna cena z DDVVnesemo ceno brez DDV/ceno z DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno denarno valuto.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.
Stopnja DDVPrivzeta izbira je 22%, s klikom na dropDown01.gif pa lahko izberemo tudi drugo. Pomembno za obračun DDV. V kateri stolpec v obračunu DDV, se bo vpisala vrednost. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji.
Stroškovno mestoLahko izbermo stroškovno mesto, na katerega vežemo postavko. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, se možnost ne ponudi.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos podatkov in pred nami je vnosna maska ponudbe oz. izdanega dokumenta, ki ima v splošnem naslednji izgled:

  
Slika vnešene ponudbe
  
  Slika 5: Slika vnešene ponudbe

Ponudbo je potrebno shraniti s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo, dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov pridemo na stran Dodajanje artiklov na ponudbo, kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na ponudbo tako, da kliknemo na gumbDodaj zraven šifre artikla (1). Artikel se bo premaknil v zgornjo tabelo, kjer lahko artikel spreminjamo tako, da kliknemo na opis artikla (2), kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Dodajanje artiklov na ponudbo
  
  Slika 6: Dodajanje artiklov na ponudbo

Ko smo kliknili na opis artikla, se odpre novo okno, kjer lahko spreminjamo podatke o artiklu:

  
Spreminjanje podatkov artikla
  
  Slika 7: Spreminjanje podatkov artikla

S klikom na gumb Izstavi ponudbo pa se nam odpre naslednja stran:

VnosNovePonudbeIzstavitev.gif

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate pri dodajanju artiklov na račun:

EnterDodajanje artiklov brez spreminjanja podatkov artikla(prvo je potrebno klikniti na vrstico artikla)
Shift+EnterDodajanje in spreminjanje podatkov artikla
EscVrnemo se nazaj na dokument

 

2. Priprava osnutkov ponudb/predračunov iz preglednice

Poleg ročnega izdajanja ponudb v programu lahko ponudbe izdamo tudi masovno na podlagi obračunskih podatkov, ki smo jih pripravili v Excel preglednici. V kolikor vodimo npr. podatke za predračun članarin, naročnin, ipd. kar v Excelu, lahko datoteko uvozimo v program in tako npr. vsak mesec bistveno hitreje izstavimo več ponudb hkrati.

Funkcija je koristna predvsem za športne klube, društva in podjetja, kjer se obračunavajo mesečne oz. periodične članarine, na podlagi plačila po ponudbi. Koristna je tudi za male upravnike stanovanj ali najemodajalce, za čistilne servise, računovodstva in vse ostale, ki mesečno obračunavajo storitve in si obračunske podatke vodijo v Excelu. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju izberemo |Prodaja |Ponudbe ali |Prodaja |Predračuni - odvisno od imena dokumenta, ki smo ga izbrali v nastavitvah podjetja. V nadaljevanju navodil bomo uporabili naziv dokumenta ponudba, enako velja tudi za drug naziv predračun.Na gumbu Nova ponudba izberemo funkcijo Priprava osnutkov ponudb/predračunov iz preglednice (Excel, CSV,...) in uvozimo datoteko z obračunskimi podatki za pripravo osnutkov izdanih ponudb, kot kaže slika:

  
Izbira možnosti
  
  Slika 8: Izbira možnosti

Ker uporabniki v preglednici vodijo podatke v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.


V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku in jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz obračunskih podatkov
  
  Slika 9: Izbira datoteke za uvoz obračunskih podatkov

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 10: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov


2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo ponudb. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na osnutek ponudbe in kateri podatek na ponudbi predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki ponudbe, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju ponudbe v programu nastavimo.

  
Preslikava podatkov iz datoteke
  
  Slika 11: Preslikava podatkov iz datoteke

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o stroškovnem mestu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut stroškovno mesto in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v stroškovno mesto, ki se tako prenese v desno tabelo.

  
Podatek iz stolpca A v preglednici smo preslikali v podatek stroškovno mesto
  
  Slika 12: Podatek iz stolpca A v preglednici smo preslikali v podatek stroškovno mesto

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za izdajo ponudbe ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (ignoriraj podatek). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

  
Uvoz obračunskih podatkov
  
  Slika 13: Uvoz obračunskih podatkov

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako ,da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in kliknemo na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim oznakam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> stroškovno mesto, B -> (ignoriraj podatek) in C -> Naziv kupca. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> stroškovno mesto in B -> Naziv kupca, kot kaže slika zgoraj

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov za uvoz brez urejanja preslikave teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Na naslednji korak nadaljujemo s klikom na gumb Naprej, kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na gumb Nazaj.

V kolikor imamo v programu šifrant artiklov in želimo pri uvozu podatkov postavke ponudbe povezati z ustrezno šifro artikla lahko na naslednjo stran nadaljujemo šele, ko imamo za pripravo ponudb urejeno preslikavo za vsaj naslednje podatke:

 • šifra kupca
 • šifra artikla
 • količina

V primeru, ko v programu ne uporabljamo šifranta artiklov ampak le postavke s prostim besedilom, lahko nadaljujemo na naslednji korak šele, ko bo število vrstic v tabeli na desni strani enako številu stolpcev v datoteki oz. ko uredimo preslikova za vse stolpce v datoteki.


O načinu priprave osnutka ponudbe z več postavkami za enega kupca ali več osnutkov s poljubnim številom postavk za istega kupca, si lahko preberemo tukaj.

3. DODATNI PODATKI

Po zaključeni preslikavi je potrebno nastaviti tudi podatke za glavo ponudbe, kot so datum ponudbe, datum veljavnosti, zaključno besedilo, način plačila, itd. Ti podatki bodo za vse uvožene ponudbe enaki.

  
Dodatni podatki za ponudbe/predračune
  
  Slika 14: Dodatni podatki za ponudbe/predračune

S klikom na gumb Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za pripravo podatkov.


4. ZAKLJUČI PRIPRAVO

V zadnjem koraku nam program prikaže predogled prvega izmed osnutkov ponudb, ki se bodo pripravile na osnovi zaključene priprave podatkov:

  
Predogled enega izmed dokumentov
  
  Slika 15: Predogled enega izmed dokumentov

S klikom na sliko lahko tudi povečamo predogled ponudbe.

Predogled je izdelan na osnovi preslikave podatkov, ki smo jo uredili v 2. koraku in na osnovi podatkov za glavo ponudbe, ki smo jih vnesli v 3. koraku postopka priprave podatkov. V primeru, da opazimo kakšno nepravilnost ali pomanjkljivost se lahko kadarkoli vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj. V kolikor je prikazan izgled dokumenta, kot želimo lahko dokončamo pripravo podatkov s klikom na gumb Dokončaj.

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza ponudb in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

Pri pripravi osnutkov ponudb velja nekaj posebnosti oz. pravil, ki jih je potrebno upoštevati:

 • V primeru, da se v datoteki nahajata stolpca z veleprodajno in z maloprodajno ceno, lahko pri preslikavi izberemo le eno izmed njiju. Za ceno, ki je ne bomo uvozili je potrebno izbrati preslikavo v ignoriraj podatek.
 • V primeru, da želimo preslikati vrsto prodaje, naj bo v stolpcu datoteke le oznaka vrste prodaje in ne opis vrste prodaje. Seznam oznak vrst prodaje, ki jih uporablja program je na voljo tukaj.
 • Pri uvozu se po šifri artikla poišče artikel v šifrantu artiklov. V primeru, da šifra artikla iz datoteke v šifrantu artiklov v programu ne obstaja, se uvozi kot postavka s prostim besedilom in ne bo vezana za artikel.
 • Vsak uporabnik, ki želi uvoziti podatke za pripravo osnutkov ponudb mora imeti zadostne privilegije za vnos in urejanje podatkov za ponudbe.

 

3. Privilegiji na uporabniku za izdane ponudbe

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Ponudbe je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z izdanim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za izdano ponudbo
  
  Slika 16: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za izdano ponudbo

3.1 Osnovni privilegiji za delo z izdanimi ponudbami

1. Za sam pregled in iskanje prodajnih ponudb lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled izdanih ponudb (predračunov) - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje prodajnih ponudb pa obkljukamo še dodatno:

 • Izstavljanje in spreminjanje ponudb (predračunov) - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje ponudb.

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na ponudbo prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo ponudbo, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

3.2 Dodatni privilegiji za delo z izdanimi ponudbami

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z izdanimi ponudbami. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na izdane ponudbe ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • računovodski vnos izdanih računov, avansnih računov, dobropisov, bremepisov
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024