Izpis opomina na podlagi izdanih računov brez potrebe po knjiženju

Izpis opomina lahko izpišemo le za enega kupca naenkrat, zatorej moramo s pomočjo iskalnih kriterijev omejiti izpis seznama izdanih računov tako, da poiščemo račune po ustreznem statusu in kupcu, kot to prikazuje naslednja slika:

  
Iskalni kriteriji pomembni za izdelavo opomina
  
  Slika 1: Iskalni kriteriji pomembni za izdelavo opomina

Opomin se ne da izpisati brez naslednjih kriterijev:

  • Izbrati moramo status "Odprta in zapadla terjatev",
  • Izbrati moramo kupca, za katerega želimo opomine izpisati

Ko smo prikazali vse odprte terjatve za željenega kupca, lahko preko menija |Več... |Druga poročila in izpisi |Izpis opomina tako kot to kaže slika:

  
Izpis opomina
  
  Slika 2: Izpis opomina

Izdela se opomin, ki izgleda npr. tako:

  
Opomin
  
  Slika 3: Opomin

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023