Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Prikaz in izpis kontnih...

Prikaz in izpis kontnih kartic

Kontne kartice lahko izpisujemo po različnih kriterijih (po partnerjih, kontih, dokumentih, stroškovnih mestih). Kriterij za izpis kontne kartice določimo v vnosni maski.

  
Kriteriji za prikaz in izpis kontne kartice
  
  Slika 1: Kriteriji za prikaz in izpis kontne kartice

V vnosna polja za vpis kriterijev lahko vpišemo naslednje vrednosti:

P.letoIz padajočega seznama izberemo poslovno leto za katerega želimo prikazati knjižbe.
Konto/-iVpišemo številko konta ali več kontov za katere želimo izpis. Konto lahko tudi izberemo s klikom na dropDown.gif. Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis kartice za razred kontov naredimo tako, da vpišemo 12*. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16*,17*. Če ne vpišemo nič, bo program iskal knjižbe po vseh kontih.
PartnerVpišemo naziv partnerja. Partnerja lahko izberemo tudi iz seznama dropDown.gif ali pa pritisnemo na gumb za iskanje bt-search.gif ter ga poiščemo v celotnem šifrantu partnerjev. V seznamu namreč niso vsi partnerji iz šifranta partnerjev saj ta seznam program vsakič napolni z najbolj verjetno omejeno izbiro glede na kriteriji kontne kartice. Če ne vpišemo nič, bo program iskal knjižbe za vse partnerje. Z uporabo posebnega psevdo kriterija ## oz. z izbiro - knjižba brez partnerja - lahko iščemo knjižbe, ki nimajo določenega partnerja ter tako najdemo nerazporejene knjižbe na saldakontnih kontih.
DokumentVpišemo oznako dokumenta, ki jo lahko izberemo tudi iz seznama dropDown.gif. Če ne vpišemo nič, bo program iskal knjižbe za vse dokumente.
Str.m.Izberemo stroškovno mesto. Če je prazno, se izpišejo knjižbe za vsa stroškovna mesta.
Po datumuIzberemo datumski kriterij, ki je lahko npr. obdobje knjiženja, datum dokumenta, datum DDV (prejem računa, izdaja računa), zapadlost dokumenta, datum knjiženja.
od dneVpišemo začetni datum za iskanje knjižbe. Lahko je prazno.
do dneVpišemo končni datum za iskanje knjižbe. Lahko je prazno.
Status tem.Izberemo ali želimo iskanje knjižb v vseh temeljnicah, ali pa samo po odprtih ali samo po zaprtih temeljnicah.
Pribl. znesekVpišemo znesek knjižbe. Program bo poiskal vse knjižbe z vpisanim zneskom, pri čemer bo upošteval 1% tolerance.
BesediloVpišemo poljuben iskalni niz za besedilo. Pri iskanju lahko uporabimo znak *, ki nadomesti poljuben niz znakov.
Stran knjiženjaPrikaz lahko omejimo samo na debetne ali samo na kreditne knjižbe. Če pustimo izbiro prazno, se prikažejo vse knjižbe ne glede na stran knjiženja.
StatusIščemo lahko vse knjižbe, ali pa prikaz omejimo samo na zaprte knjižbe ali pa samo na odprte knjižbe. Status knjižbe je odvisen od tega ali je terjatev/obveznost zaprta ali ne. Glej opis zapiranja postavk.
Tuja valutaIzberemo katere knjižbe želimo prikazati glede na tujo valuto.
Val. prikazaIzberemo valuto, v kateri želimo prikazati zneske knjižb.

Po vnosu kriterijev izpisa kontne kartice lahko pritisnemo na gumb Prikaz kontne kartice, da se nam izpišejo knjižbe, ki ustrezajo vpisanim kriterijem.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 21.02.2020 15:26:40
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023