Banka

Modul Banka je namenjen oblikovanju plačilnih nalogov za prenos v banko ter zajemu elektronskih izpiskov prometa na transakcijskem računu za avtomatsko knjiženje prometa na temeljnico.

Funkcije, ki jih nudi modul Banka so naslednje:

 

1. Vnos bančnih in drugih plačilnih računov podjetja

V programu lahko vodimo 3 vrste bančnih in plačilnih računov:

bančni računiTo so klasični bančni računi odprti pri poslovnih bankah doma in v tujini. Bančni račun definiramo za knjiženje izpiskov, za izpis na računu ter za generiranje plačilnih nalogov (npr. za izplačilo plač ali plačilo prejetih računov, davkov, ipd.)
plačilni računiTo so računi, ki jih odpremo pri ponudnikih online plačilnih storitev (npr. Stripe, PayPal, ipd).
dostavni računiTo so računi pri dostavnih službah, kjer vodimo plačila paketov po povzetju.

Preden vnašate plačilne naloge ali knjižite izpiske je potrebno vnesti podatke o vaših bančnih oz. plačilnih računih. To naredimo v meniju |Banka |Bančni računi

Če še nismo vnesli nobenih podatkov o plačilnih računih se nam v modulu |Banka izpiše naslednje obvestilo:

  
Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun
  
  Slika 1: Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun

Po pritisku na gumb Dodaj novi bančni račun se nam prikaže naslednja vnosna maska:

  
Vnos bančnega računa
  
  Slika 2: Vnos bančnega računa

Po vnosu osnovnih podatkov (ime banke, številka TR) lahko pritisnemo na gumb V redu ter pričnemo s knjiženjem plačil oz. izpiskov in lahko generiramo plačilne naloge za elektronsko bančništvo.

Poleg bančnih računov lahko na tej strani vnesemo podatke o drugih plačilnih oz. elektronskih računih ter dostavnih računih za katere obstaja v programu prilagojena funkcionalnost:

  
Izbira bančnega računa
  
  Slika 3: Izbira bančnega računa

Elektronski računi za dostavne/kurirske službe:

 

1.1. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe DPD

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo DPD:

  
Dodajanje DPD računa
  
  Slika 4: Dodajanje DPD računa

DPD račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

Datoteko, ki jo izvozimo iz pregleda in iskanja računov v meniju |Prodaja |Računi ali naročil kupcev v mjeniju |Prodaja |Naročila kupcev, nato uvozimo v aplikaciji DPD, kjer se nam natisnejo nalepke.

S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v DPD in v meniju |Več: in izberemo izvoz.

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi
  
  Slika 5: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev
  
  Slika 6: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe DPD se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v DPD in pa tip paketa ter dodatne storitve:

  
Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe DPD
  
  Slika 7: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe DPD

 

1.2. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe GLS

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo GLS:

  
Dodajanje GLS računa
  
  Slika 8: Dodajanje GLS računa

GLS račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

Izvoz datoteke za tisk nalepk GLS najdemo pregledu in iskanju računov v meniju |Prodaja |Računi ali na pregledu in iskanju izdanih naročil kupcev v meniju |Prodaja |Naročila kupcev. S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v GLS in v meniju |Več: izberemo izvoz.

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi
  
  Slika 9: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev
  
  Slika 10: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe GLS se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v GLS:

  
Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe GLS
  
  Slika 11: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe GLS

 

1.3. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe Pošta Slovenije (eSpremnica)

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za Pošto Slovenije:

  
Dodajanje računa Pošte Slovenije
  
  Slika 12: Dodajanje računa Pošte Slovenije

Pošta Slovenije račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

Izvoz datoteke za tisk nalepk Pošta Slovenije najdemo pregledu in iskanju računov v meniju |Prodaja |Računi. S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v eSpremnica in v meniju |Več: izberemo izvoz.

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi
  
  Slika 13: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih računov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenije se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v eSpremnici in pa izbira vrste pošiljke.

  
Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenija
  
  Slika 14: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenija

 

1.4. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe Packeta

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo Packeta:

  
Dodajanje računa za Packeta
  
  Slika 15: Dodajanje računa za Packeta

Plačilni račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

 

2. Upravljanje s plačilnimi paketi in nalogi

 

2.1. Vnos paketa plačilnih nalogov

Program je namenjen vnosu posameznih plačilnih nalogov, ki jih bomo kasneje posredovali banki v obdelavo.

Plačilne naloge lahko preglejujemo in iščemo podobno kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

  
Pregled in iskanje plačilnih nalogov
  
  Slika 16: Pregled in iskanje plačilnih nalogov

Datum od/doZ vnosom datuma omejimo iskanje da obdobje, znotraj katerega želimo poiskati določeni plačilni nalog.
Opis paketa/plačilaČe želimo poiskati plačilni nalog glede na opis, potem v prazno polje vpišemo opis tega paketa oz. plačila (npr. obračun plač št. 20).
StatusIzberemo ali iščemo po Odprtih ali Zaprtih plačilnih nalogih.
PrikazOznačimo, ali želimo prikaz paketov s plačilnimi nalogi ali pa samo prikaz posameznih plačilnih nalogov.

Klik na gumb Odpiranje novega paketa plačil nam omogoča, da lahko vnesemo nov paket plačil. V paketu lahko imamo poljubno število nalogov, ki bremenijo določeni transakcijski račun in jih potem skupaj pošljemo banki v obdelavo.

  
Vnosna maska za novi paket plačil
  
  Slika 17: Vnosna maska za novi paket plačil

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Račun nalogodajalcaS klikom na dropDown.gif izberemo račun nalogodajalca, lahko pa ga vnesemo tudi ročno.
Opis paketaPoimenujemo oz. opišemo paket.

S klikom na Vnos plačilnih nalogov se nam odpre vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga:

  
Vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga
  
  Slika 18: Vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga

Program nam nalogodajalca izpiše avtomatsko na podlagi prej izbranega računa nalogodajalca. Prejemnika in ostale podatke pa vnesemo sami:

NazivVpišemo prejemnik, ki ga bomo z nalogi bremenili. Prejemnika lahko s klikom na daljnogled izberemo v registru transakcijskih računov ali pa ga vnesemo ročno.
Sedež/MestoV primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi podatke o sedežu prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
Številka računa/ReferencaV primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi številko računa prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
BIC banke prej.SWIFT oz. BIC koda banke, ki se izpolni samodejno v kolikor smo partnerja oz. prejemnika izbrali iz registra, sicer vnesemo ročno.
NamenVpišemo namen plačilnega naloga (ali gre za račun, prispevek, akontacijo ipd.).
ZnesekVnos zneska je obvezen.
Datum plačilaIzberemo ali pa ročno vpišemo datum, s katerim želimo bremeniti račun.
Koda namenaS klikom na dropDown.gif izberemo za katero kodo namena gre.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj plačilni nalog.

 

2.2. Vnos posameznega plačilnega naloga na obstoječi ali nov plačilni paket

Ko smo kreirali plačilni paket lahko vanj dodajamo posamezne plačilne naloge. Ne glede na to ali plačilni paket že vsebuje kak pl. nalog ali ne je postopek vnos novega enak. V seznamu plačilnih paketov kliknemo in odpremo tistega v katerega želimo dodati novi nalog in nato kliknemo na gumb za vnos novega naloga, kot kaže slika:

BANKA-DodajanjeNalogaVPaket.gif

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran oz. maska za vnos podatkov prejemnika plačila, ki ga lahko tudi poiščemo iz javno dostopnega registra BS:

BANKA-noviNalogIskanjePrejemnika.gif

Prejemnika smo izbrali iz registra Banke Slovenije tako, da se podatki izpolnijo samodejno, mi vnesemo še podatke, ki so označeni na spodnji sliki:

BANKA-noviNalogVnosPodatkovPlacila.gif

Po vnosu podatkov kliknemo na gumb dodajPlnalog.gif in s tem potrdimo vnos podatkov ter dodamo pl. nalog v obstoječi plačilni paket]. [2.4]

 

2.3. Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo

Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo pomeni, da lahko iz več odprtih plačilnih paketov izberemo plačilne naloge za katere želimo, da se združijo v novi plačilni paket in jih lahko skupaj plačamo.

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kjer moramo izbrati pregled plačilnih nalogov (spodnja slika).

  
Pregled plačilnih nalogov
  
  Slika 19: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo izbrali pregled samo plačilnih nalogov, se nam je pojavi meni za dodatne možnosti, kjer imamo izbiro plačilnih nalogov za plačilo.

  
Meni izbire plačilnih nalogov za plačilo
  
  Slika 20: Meni izbire plačilnih nalogov za plačilo

Po kliku na izbiro plačilnih nalogov se nam odpre novo okno z vsemi plačilnimi nalogi, kjer izberemo plačilne naloge (spodnja slika), ki se prenesejo v nov plačilni paket in hkrati tudi izbrišejo iz že obstoječih. Ob tem lahko trudi vpišemo novi namen plačila. V kolikor namena ne vpišemo v označeno polje, kot kaže slika, se v novem plačilnem nalogu shrani namen/opis plačila iz vseh združenih plačilnih nalogov.

  
Izbira plačilnih nalogov za plačilo
  
  Slika 21: Izbira plačilnih nalogov za plačilo

V oknu za izbiro plačilnih nalogov imamo zgoraj levo z rdečo barvo prikazano vsoto izbranih nalogov. Obstaja pa tudi možnost, da se nalogi za istega prejemnika združijo (označimo možnost Združi naloge za istega prejemnika).

Ko izberemo naloge in izbiro potrdimo, moramo še izbrati ali želimo, da se nalogi za plačilo uvrstijo v enega od že odprtih paketov plačil, ali pa naj se za te plačilne naloge odpre nov ločen paket plačil (slika spodaj).

  
Izbira paketa plačil
  
  Slika 22: Izbira paketa plačil

Če smo paket izbrali se nam po potrditvi prikaže nov paket, ki ga še moramo shranit. Po shranjevanju se izbrani nalogi izbrišejo iz starega plačilnega paketa in se prenesejo v novega.

Če pa smo izbrali pri izbiri nalogov možnost za združevanje nalogov za istega prejemnika in imamo med nalogi dva naloga za istega prejemnika, potem se nam po shranjevanju plačilnega paketa odpre še okno (spodnja slika), kjer označimo, da želimo prejemniku poslati po mailu obvestilo o plačilu. Tukaj še moramo vnesti podatke o mailu, v kolikor le ti niso vnešeni pri podatkih partnerja. Na desni strani pa imamo link do dokumenta, ki se bo poslal prejemniku na mail, ki ga vnesemo.

  
Izbira paketa plačil
  
  Slika 23: Izbira paketa plačil

 

2.4. Prikaz paketa s plačilnimi nalogi

Posamezni paket lahko odpremo tako, da kliknemo na željenega v seznamu pl. paketov in prikažejo se nam vsi pl. nalogi, ki se v izbranem paketu nahajajo:

BANKA-pregledPLpaketa.gif

 

2.5. Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kot jo kaže spodnja slika:

  
Pregled in iskanje plačilnih nalogov -podtki so testni
  
  Slika 24: Pregled in iskanje plačilnih nalogov -podtki so testni

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

EnterIskanje
InsterOdpiranje novega plačilnega naloga

S klikom na iskani plačilni nalog, lahko ta nalog natisnemo z laserskim tiskalnikom tako, da izberemo možnost Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec BN01, ki je dostopna na pregledu Plačilnega naloga v meniju |Tiskanje.

Na voljo imamo pet možnosti in sicer:

  
Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN
  
  Slika 25: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

  
Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN
  
  Slika 26: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na prikazu plačilnega naloga:

Enter ali InsterDodajanje novega plačilnega naloga

 

2.6. Uvoz plačilnih nalogov

Program omogoča uvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v spletno aplikacijo e-racuni.com iz Excel datoteke.

Uvozimo lahko na pregledu in iskanju plačilnih nalogov, kjer uvoz najdemo v možnosti |Več |Uvoz plačilnih nalogov

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 27: Uvoz plačilnih nalogov

Struktura, ki se pričakuje za pravilni uvoz je v Excel-u in so stolpci naslednji:

Priimek A stolpec priimek prejemnika
ImeB stolpec ime prejemnika
UlicaC stolpec prejemnika
Poštna št.D stolpec pošta številka prejemnika
KrajE stolpec kraj prejemnika
Naziv placnikaF
TRR placnikaG
Sklic placnikaH
NamenI
Vrsta transakcijeJ
Datum placilaK
Znesek placilaL
SklicM
TRR prejemnikaN

 

2.7. Izvoz plačilnih nalogov

Program omogoča izvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v programe za elektronsko bančništvo. Izvoz plačilnih nalogov je trenutno mogoč v formatu TKDIS, ZBS in ISO SEPA xml, ki pa se avtomatsko prilagodi glede na specifike posamezne banke v skladu s transakcijskim računom nalogodajalca.

Izvoz plačilnih nalogov v datoteko je mogoč na posameznem plačinem paketu:

  
Pregled plačilnih nalogov v plačilnem paketu
  
  Slika 28: Pregled plačilnih nalogov v plačilnem paketu

S klikom na dataExchange.gif se odpre meni za izmenjavo podatkov v katerem najdemo možnosti za izvoz plačilnega paketa v različnih formatih datotek. Najbolj pogosto se za prenos plačilnih paketov in nalogov uporablja format ISO SEPA XML, ki je v seznamu tudi na vrhu, kot vidimo na sliki:

  
V meniju za izmenjavo podatkov lahko izvozim plačilni paket v datoteko za uvoz v spletno banko
  
  Slika 29: V meniju za izmenjavo podatkov lahko izvozim plačilni paket v datoteko za uvoz v spletno banko

Datoteko shranimo na računalnik ter nato uvozimo v program za spletno bančništvo.

Datoteko s plačilnim paketom oz. plačilnimi nalogi v formatu ISO SEPA XML, pa je možno izvoziti in shraniti na računalnik tudi neposredno iz seznama plačilnih paketov, s klikom na ikono v obliki diskete, kot je označeno na spodnji sliki z rdečo barvo:

  
Izvoz ISO SEPA XML datoteke za uvoz v spletno banko
  
  Slika 30: Izvoz ISO SEPA XML datoteke za uvoz v spletno banko

 

2.8. Tiskanje seznama plačilnih nalogov v paketu

Seznam izplačil je dostopen na pregledu Plačilnega naloga v meniju bt-print.gif.

  
Izbira tiskanja seznama izplačil
  
  Slika 31: Izbira tiskanja seznama izplačil

Po potrditvi izbire se izdela dokument z naslednjim izgledom:

  
Izgled seznama plačilnih nalogov v paketu
  
  Slika 32: Izgled seznama plačilnih nalogov v paketu

 

2.9. Združevanje plačilnih paketov

Združevanje plačilnih paketov za plačilo nam omogoča, da več odprtih plačilnih paketov združimo v enega novega ter tako v program za spletno bančništvo uvozimo vse skupaj v eni datoteki. Na ta način nam ni potrebno v spletno banko prenašati več ločenih datotek.

Do plačilnih paketov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih paketov, na kateri s označimo plačilne pakete, ki jih bomo združili. To storimo tako, da z miško kliknemo na posamezno vrstico, da se ta obarva v modro barvo, kot kaže slika:

  
Pregled plačilnih nalogov
  
  Slika 33: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo označili plačilne pakete, ki jih bomo združili, kliknemo na meni za dodatne možnosti v katerem izberemo funkcijo "Združi plačilne pakete".

  
Funkcija za združevanje plačilnih paketov
  
  Slika 34: Funkcija za združevanje plačilnih paketov

Po kliku na to funkcijo se nam odpre novo okno z vsemi izbranimi plačilnimi paketi, ki jih bomo združili v nov skupni plačilni paket in hkrati pobrisali posamezne. Ob tem lahko izberemo TRR iz katerega bomo izvedli plačilo, vnesemo opis novega plačilnega paketa ter po potrebi še spremenimo izbiro paketov, ki jih bomo dejansko združili, kot kaže spodnja slika:

  
Izbira plačilnih paketov za združevanje
  
  Slika 35: Izbira plačilnih paketov za združevanje

Ko vnesene podatke potrdimo, se bo odprl novi ločen paket plačil, ki ga potem lahko izvozimo v spletno banko.

 

2.10. Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic v tabeli plačilnih paketov

Opcija za prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic je dosegljiva na pregledu seznama vseh plačilnih paketov.

Na pregledu seznama vnešenih plačilnih paketov lahko z miško poklikamo vrstice dokumentov za katere želimo prikaz vsote. Izbrana vrstica za obarva v modro barvo. Ko smo izbrali vrstice, kliknemo na gumb GumbVsota kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)
  
  Slika 36: Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)

Program v novem oknu prikaže rekapitulacijo izbranih vrstic oz. seštevek vseh plačilnih nalogov v izbranih plačilnih paketih:

  
Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih plačilnih paketov oz. plačilnih nalogov v izbranih paketih
  
  Slika 37: Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih plačilnih paketov oz. plačilnih nalogov v izbranih paketih

 

2.11. Oblikovanje modelov za sklic

 

2.12. Šifranti vrste posla A

 

3. Pregled in iskanje bančnih izpiskov

Bančne izpiske lahko pregledujemo in iščemo v meniju |Banka |Pregled izpiskov na podoben način, kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

  
Pregled prometa in bančnih izpiskov
  
  Slika 38: Pregled prometa in bančnih izpiskov

Transakcijski računS klikom na dropDown.gif izberemo transakcijski račun, na katerega se nanaša bančni izpisek, ki ga iščemo.
Št. izp.Vnesemo številko izpiska, za katerega želimo podatke.
Izpiski od/doDatumsko omejimo obdobje, za katero želimo podatke o prometu oz. bančnih izpiskih.
Den. val.S klikom na dropDown.gif izberemo denarno valuto izpiska.
Pribl. znesekVnesemo približen znesek prometana izpisku.
Status izpiskaIzberemo po katerih statusih izpiskov želimo izpis.
Naziv prejemnika/namen plačilaVnesemo lahko naziv prejemnika ali opis namena plačila iz posameznega izpiska
Tip izpiskaIzberemo lahko tip izpiska, ki ga iščemo (uvožen, ročni vnos, tujina,...).

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

EnterIskanje
InsertDodajanje novega bančnega izpiska

 

4. Vnos bančnih izpiskov

Program omogoča uvoz izpiskov in plačil za vse poslovne banke in ponudnike plačilnih storitev zato ročni vnos podatkov odsvetujemo.


Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb Novi izpisek v meniju |Banka |Pregled izpiskov. Po kliku na gumb Novi izpisek se odpre naslednja vnosna maska:

  
Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska
  
  Slika 39: Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska

V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:

Transakcijski račun
Denarna valutaIzberemo denarno valuto izpiska.
Datum izpiskaVpišemo datum izpiska. Vnos je obvezen.
Št. izpiskaVpišemo številko, ki bo označevala izpisek. Vnos številke je obvezen.
Končno stanjeVpišemo končno stanje izpiskov.
Kontrolna vsota odlivovVpišemo skupni znesek odlivov.
Kontrolna vsota prilivovVpišemo skupni znesek prilivov.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:

  
Vnos in urejanje prometa na TR
  
  Slika 40: Vnos in urejanje prometa na TR

Številka računa/ReferencaVpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese.
Vrsta prometaOznačimo ali gre za v dobro ali v breme
NazivVpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja, ki bo plačnik
Sedež/MestoVpišemo Sedež/Mesto partnerja plačnika
Številka računa/ReferencaVpišemo št. TRR in referenco tega partnerja
Namen plačilaVpišemo namen plačila. Podatek je obvezen.
ZnesekVpišemo znesek. Podatek je obvezen.
Koda namenaIzberemo kodo namena
KontoIzberemo konto iz seznama s klikom na dropDown.gif

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj promet.

Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb Prekini vnos

 

5. Priprava prometov za knjiženje

Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.

Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska [5.2].

  
Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku
  
  Slika 41: Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku

Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov [5.3] ali nerazporejenih odlivov [5.4]

  
Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov
  
  Slika 42: Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov

V sami pripravi prometov je mogoče urediti nastavitve likvidacije. Do nastavitev pridemo s klikom na naslednji gumb, kateri je viden, ko urejamo nerazporejene prilive, odlive ali likvidiramo izpisek:

  
Nastavitve
  
  Slika 43: Nastavitve

V nastavitvah si lahko uredimo prikaz na stran, pravila kako želimo beležiti plačilo, kako naj program beleži, kadar imamo vezne dokumente ter na kakšen način se naj beleži plačilu v primeru, da imamo preplačilo.

5.1 Pravila likvidacije

Pravila likvidacije se uredijo takrat, kadar želimo, da program prepozna nek vzorec povezovanja prilivov in odlivov z dokumenti ter ga uporabi v prihodnje, da bo uspešno prepoznana likvidacija (100% ujemanje).

V kolikor se ne prepozna povsem prometa tako kliknemo na novo pravilo likvidacije:

  
Dodaj pravilo likvidacije na prometu
  
  Slika 44: Dodaj pravilo likvidacije na prometu

Novo pravilo likvidacije lahko dodamo tudi pa pregledu vseh nerazporejenih prilivov/odlivov na naslednjem mestu:

  
Dodaj pravilo likvidacije na pregledu prometov
  
  Slika 45: Dodaj pravilo likvidacije na pregledu prometov

Mogoče je tudi likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti. Tako lahko en večji priliv razporedimo med več izdanih dokumentov oz. en večji odliv med več prejetih dokumentov. Več o tem kako se to uredi smo napisali tukaj [5.7].

 

5.2. Pripravi za knjiženje

V modulu Banka imamo na voljo pregled uvoženih bančnih izpiskov iz banke ali ročnega vnosa.

Izpiske najdemo v spletni aplikaciji pod |Banka |Pregled izpiskov.

Izberemo si bančni izpisek in ga lahko knjižimo, dodajamo promet ali zapremo odprti račun.

  
Pregled bančnega izpiska
  
  Slika 46: Pregled bančnega izpiska

Obdelavo zapiranje odprtih računov zaženemo z gumbom Pripravi za knjiženje.

  
Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...
  
  Slika 47: Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...

Po zagonu se nam prikaže levo seznam prometa znotraj izpiska in desno knjižba programa, ki bo zapirala priliv/odliv.

Na desni strani se nastavi predvideni vezni dokument. Ta veza se nastavi glede na naziv kupca, znesek plačila, referenco, TRR račun plačnika itd. V primeru, da program ne zazna primerne veze, je ne nastavi. Vezni dokument ali partnerja lahko nastavimo tudi ročno. Istočasno pa so lahko okna desne strani v večih barvah, ki določajo kako točno ujemanje, je program zaznal. Primer različnih barv spodaj:

  
Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom
  
  Slika 48: Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom

Pomen različnih barv za okna prometov na levi strani (1 na sliki zgoraj):

Pomen različnih barv za okna knjižb na desni strani (2 na sliki zgoraj):

 

5.3. Likvidacija prometa na bančnem ali plačilnem računu - Nerazporejeni prilivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Nerazporejeni prilivi, kjer imamo pregled nad vsemi prilivi - prometi kateri še niso likvidirani oz. izpisek še ni knjižen. Na tem mestu urejamo likvidacijo prejetih plačil.

  
Nerazporejeni prilivi
  
  Slika 49: Nerazporejeni prilivi

Za hitro likvidacijo banke s tipkovnico brez uporabe miške lahko uporabljamo naslednje hitre tipke:

EnterS tipko Enter potrdimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo.
DeleteS tipko Delete preskočimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo in ga pustimo za drugič (ali ga prepustimo drugi osebi).
Ctrl+DownPrestavimo se na naslednji promet za likvidacijo.
Ctrl+UpPrestavimo se na prejšnji promet za likvidacijo.
TabPomikanje med vnosnimi polji in kontrolnimi elementi.
Ctrl+AOznačimo vse prikazane promete na strani.
Ctrl+SpaceOznačimo ali odznačimo aktivni promet na strani.
Shift+SpaceOznačimo vse promete od nazadnje označenega prometa pa do trenutno izbranega prometa (oz. označimo aktivni promet, če predhodno še nisom nobenega).
Ctrl+EnterPotrdimo (likvidiramo) vse označene promete na strani.
Ctrl+DeletePreskočimo vse označene promete na strani.
Ctrl+ZPreklic zadnje potrjene likvidacije (t.i. "Undo").
PageDown/PageUpPomik na naslednjo/prejšnjo stran z nelikvidiranimi prometi.
InsertDodamo novo pravilo za avtomatsko likvidacijo na podlagi trenutno izbranega prometa.
Alt+SPremik na iskalni obrazec za vpis pogojev za filtriranje prikazanih nelikvidiranih prometov. Po vnosu kriterijev in kliku na Enter se pomaknemo nazaj na likvidacijo.
Alt+MPremik na meni v orodni vrstici za izbiro meni opcij s smernimi tipkami.


V kolikor smo likvidirali oz. zaprli priliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo tudi neposredno na samem bančnem izpisku v meniju |Banka |Pregled izpiskov.

prilivi03.gif

Mogoče je tudi likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti. Tako lahko en večji priliv razporedimo med več izdanih dokumentov. Več o tem kako se to uredi smo napisali tukaj [5.7].

 

5.4. Likvidacija prometa na bančnem ali plačilnem računu - Nerazporejeni odlivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Nerazporejeni odlivi, kjer imamo pregled nad vsemi odlivi - prometi kateri še niso likvidirani oz. izpisek še ni knjižen. Na tem mestu urejamo likvidacijo odlivov.

  
Nerazporejeni odlivi
  
  Slika 50: Nerazporejeni odlivi

Za hitro likvidacijo banke s tipkovnico brez uporabe miške lahko uporabljamo naslednje hitre tipke:

EnterS tipko Enter potrdimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo.
DeleteS tipko Delete preskočimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo in ga pustimo za drugič (ali ga prepustimo drugi osebi).
Ctrl+DownPrestavimo se na naslednji promet za likvidacijo.
Ctrl+UpPrestavimo se na prejšnji promet za likvidacijo.
TabPomikanje med vnosnimi polji in kontrolnimi elementi.
Ctrl+AOznačimo vse prikazane promete na strani.
Ctrl+SpaceOznačimo ali odznačimo aktivni promet na strani.
Shift+SpaceOznačimo vse promete od nazadnje označenega prometa pa do trenutno izbranega prometa (oz. označimo aktivni promet, če predhodno še nisom nobenega).
Ctrl+EnterPotrdimo (likvidiramo) vse označene promete na strani.
Ctrl+DeletePreskočimo vse označene promete na strani.
Ctrl+ZPreklic zadnje potrjene likvidacije (t.i. "Undo").
PageDown/PageUpPomik na naslednjo/prejšnjo stran z nelikvidiranimi prometi.
InsertDodamo novo pravilo za avtomatsko likvidacijo na podlagi trenutno izbranega prometa.
Alt+SPremik na iskalni obrazec za vpis pogojev za filtriranje prikazanih nelikvidiranih prometov. Po vnosu kriterijev in kliku na Enter se pomaknemo nazaj na likvidacijo.
Alt+MPremik na meni v orodni vrstici za izbiro meni opcij s smernimi tipkami.
V kolikor smo likvidirali oz. zaprli odliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo tudi neposredno na samem bančnem izpisku v meniju |Banka |Pregled izpiskov.

prilivi03.gif

Mogoče je tudi likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti. Tako lahko en večji odliv razporedimo med več prejetih dokumentov. Več o tem kako se to uredi smo napisali tukaj [5.7].

 

5.5. Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Za hitrejši postopek likvidacije oz. zapiranja prilivov in odlivov si lahko vnaprej nastavimo splošna pravila, ki se potem upoštevajo pri likvidaciji posamezne transakacije. Nastavitve so na voljo v modulu nerazporejenih prilivov in odlivov s klikom na gumb Nastavitve, kot kaže slika:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 51: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Po kliku na ta gumb se nam odpre vnosna maska z nastavitvami:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 52: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

V nastavitvah tako lahko nastavimo naslednje parametre:

  
Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani
  
  Slika 53: Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani

  
Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo
  
  Slika 54: Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo

  
Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji
  
  Slika 55: Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji

  
Dodatne možnosti likvidacije
  
  Slika 56: Dodatne možnosti likvidacije

 

5.6. Nastavitve pravil likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov

V sklopu nastavitev likvidacije bančnih izpiskov lahko prednastavimo tudi bolj kompleksna in specifična pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in/ali odlivov za izpiske vseh bančnih računov ali ločena pravila za izpiske določenih bančnih računov. Pregled dodanih pravil je na voljo v meniju |Banka |Pravila likvidacije.

Po vstopu v modul se nam odpre seznam že vnesenih pravil ter možnost dodajanja novih:

  
Pregled in iskanje pravil likvidacije
  
  Slika 57: Pregled in iskanje pravil likvidacije

Modul omogoča:

Novo pravilo dodamo s klikom na gumb Dodaj pravilo, ki se nahaja skrajno desno zgoraj nad seznamom že vnesenih pravil, kot kaže slika:

  
Vnos novega pravila
  
  Slika 58: Vnos novega pravila

Seznam vnesnih pravil lahko tudi izvozimo v datoteko s klikom na ikono v orodni vrstici nad seznamom, kot kaže slika:

  
Izvoz seznama vnesenih pravil likvidacije v datoteko
  
  Slika 59: Izvoz seznama vnesenih pravil likvidacije v datoteko

V kolikor želimo določenim pravilom spremeniti status iz aktivnega v neaktivnega ali obratno lahko to storimo preko opcije, ki je na voljo v meniju z dodatnimi možnostmi Več...", kot kaže slika:

  
Status lahko spremenimo več pravilom naenkrat
  
  Slika 60: Status lahko spremenimo več pravilom naenkrat

Če želimo določena pravila likvidacije prestaviti iz enega bančnega računa na drugega je tudi to na voljo preko menija z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

  
Pravila likvidacije lahko tudi prestavimo iz enega na drugi bančni ali dostavni račun
  
  Slika 61: Pravila likvidacije lahko tudi prestavimo iz enega na drugi bančni ali dostavni račun

Po kliku na izbrano opcijo v padajočem izbirnem meniju se nam odpre dodatno okno za izbiro novega računa, na katerega želimo prenesti označena pravila likvidacije:

  
Izberemo bančni ali dostavni račun na katerega bomo prestavili izbrana pravila likvidaije
  
  Slika 62: Izberemo bančni ali dostavni račun na katerega bomo prestavili izbrana pravila likvidaije

Spremembo potrdimo s klikom na gumb V redu.

Pravila lahko dodamo tudi neposredno v postopku likvidacije kar v meniju |Banka |Nerazporejeni prilivi in |Banka |Nerazporejeni odlivi preko gumba, kot kaže slika:

  
Pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov
  
  Slika 63: Pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov

Po kliku na gumb Pravila likvidacije, kot prikazano na zgornji sliki se nam odpre vnosna maska za pregled obstoječih in dodajanje novih pravil likvidacije:

  
Pregled in vnos pravil likvidacije
  
  Slika 64: Pregled in vnos pravil likvidacije

Lahko pa pravilo vnesemo tudi neposredno ob likvidaciji posamezne transakcije prometa na izpisku preko povezave, kot kaže slika:

  
Vnos novega pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov
  
  Slika 65: Vnos novega pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov

Pri vnosu novega pravila najprej določimo ali bomo pravilo dodali za likvidacijo prejetih plačil (prilivov) ali izhodnih plačil (odlivov), nato izberemo še bančni račun izpiskov za katerega naj pravilo velja in določimo ali naj program pri tem upošteva vsaj en pogoj/filter ali morajo biti izpolnjeni vsi pogoji/filtri, da bi program pravilo tudi upošteval:

  
Vnos novega pravila za likvidacijo nerazporejenih odlivov
  
  Slika 66: Vnos novega pravila za likvidacijo nerazporejenih odlivov

Pravilo dodamo s klikom na gumb Shrani na dnu vnosne maske.

Primer uporabe pravila pri likvidaciji:.

Program je na osnovi prednastavljenega pravila za likvidacijo odliva tako samodejno nastavil partnerja in konto za knjiženje bančnih stroškov:

  
Program je pri likvidaciji odliva upošteval prednastavljeno pravilo
  
  Slika 67: Program je pri likvidaciji odliva upošteval prednastavljeno pravilo

 

5.7. Likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti

Kadar plačamo z enim plačilnim nalogom več računov hkrati želimo tudi vezati ta en odliv [5.4] z večimi računi ter tako program na vseh vezanih dokumentih zabeleži plačilo.

Podobno je urejeno tudi za priliv [5.3] oz. situacijo, ko kupec naenkrat plača več računov hkrati ter tako z enim prilivom zabeležimo plačilo na veznih dokumentih.

V spletni aplikaciji e-racuni.com se to uredi v treh kratkih korakih, ki bodo v nadaljevanju prikazani na primeru večjega priliva, enak način pa uporabimo tudi za odlive:

1. Dostop do nerazporejenega priliva ali odliva.

V meniju |Banka |Nerazporejeni prilivi ali pa kar preko bančnega izpiska v meniju |Banka |Pregled izpiskov in s klikom na gumb Pripravi za knjiženje dostopamo do nerazporejenega priliva.

2. Izbira možnosti delitve večjega plačila med več dokumentov.

Izberemo levo priliv (ali odliv) in desno v spustnem meniju možnost Razdeli znesek plačila kot prikazuje slika spodaj.

  
Delitev zneska plačil
  
  Slika 68: Delitev zneska plačil

3. Delitev večjega priliva oz. odliva med več dokumentov hkrati.

Po izbrani možnosti si izbiramo med katere dokumente se znesek deli in v kakšnem deležu (v celoti ali delno beleženo plačilo).

  
Delitev zneska plačil
  
  Slika 69: Delitev zneska plačil

Po potrjenem oknu so zneski zabeleženi na dokumentih.

 

6. Zapiranje računov plačanih z načinom plačila "po povzetju"

Kadar pri spletni prodaji ponudimo možnost dostave in plačila paketa preko dostavnih služb, nam dostavna oz. kurirska služba pošlje specifikacijo plačil o dostavljenih in že plačanih paketih v trenutku dostave. Skladno s prejeto specifikacijo podatkov o prevzetih plačilih za dostavljene pakete lahko le te zelo enostavno uvozimo v program. Spletna aplikacija e-racuni.com bo samodejno poiskala in povezala plačila z naročili kupca glede in zabeležila plačila na računih izstavljenih iz le teh.

Uvozimo lahko datoteke s specifikacijami plačil (izpiske) vseh kurirskih služb z namenom avtomatske likvidacije in zapiranja računov plačanih z načinom plačila "po povzetju". Podprt je neposredni uvoz izpiskov kurirske službe GLS, Overseas Express, medtem ko ostale izpiske uvozimo s pomočjo čarovnika za uvoz izpiskov, kjer preslikamo podatke iz datoteke v podatke v programu.

Za avtomatsko likvidacijo prometov in zapiranje računov plačanih po povzetju je potrebno najprej v meniju |Banka |Bančni računi dodati nov bančni račun kurirskih služb s katerimi poslujemo. Po dodanem bančnem računu lahko v meniju |Banka |Uvoz izpiskov takoj dobimo možnost uvoza datoteke izpisa s specifikacijo plačil, ki smo jo prejeli od dostavne službe.

Po uspešnem uvozu datoteke izpiska odpremo meni |Banka |Nerazporejeni prilivi (ali na izpisku kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje ter za bolj enostaven pregled prometov izberemo prikaz prometov samo za izbrano dostavno službo. Na pregledu so tako prometi uvoženega izpiska, ki predstavljajo plačila kupcev. Glede na številko naročila kupca (ali številke računa, v primeru, da račun izstavimo pred dostavo in plačilom paketa) program samodejno povezuje plačila z razpoznanim naročilom kupca oz. računom, ki smo ga izstavili iz naročila kupca:

  
Pregled prometa po izpiskih kurirske službe - specifikacija prejetih plačil po povzetju in avtomatska povezava plačila z naročilom kupca/računom
  
  Slika 70: Pregled prometa po izpiskih kurirske službe - specifikacija prejetih plačil po povzetju in avtomatska povezava plačila z naročilom kupca/računom

Pri likvidaciji izpiska dostavne službe program preverja naročila kupcev izstavljena v zadnjih 30 dneh od datuma izpiska.

Rezultat likvidacije prometov je prenos datuma in zneska plačila iz izpiska na likvidirane dokumente (naročila in račune) ter s tem označevanje dokumentov kot plačanih:

  
Prikaz plačila na likvidiranem naročilu kupca
  
  Slika 71: Prikaz plačila na likvidiranem naročilu kupca

V primeru, da račun izstavimo šele po prejemu potrditve o prevzemu in plačilu paketa, kar pomeni, da z izpiskom likvidiramo naročilo kupca in ne račun, lahko v postavkah likvidacije označimo možnost avtomatskega prenosa plačila na račun, ki ga izstavimo iz naročila kupca na podlagi plačanega zneska:

  
Aktivacija možnosti za avtomatski prenos plačila na račun, ki ga izstavimo iz likvidiranega naročila kupca na podlagi izpiska kurirske službe
  
  Slika 72: Aktivacija možnosti za avtomatski prenos plačila na račun, ki ga izstavimo iz likvidiranega naročila kupca na podlagi izpiska kurirske službe

Po likvidaciji izpiska dostavne oz. kurirske službe ter povezavo plačil po povzetju z naročili kupca, v meniju |Prodaja |Naročila kupcev izberete obdelavo avtomatske izstavitve računov za izbrana naročila kupcev. Sprva naročila kupcev filtriramo po statusu "plačano - za fakturirati" (po potrebi dodatno filtriramo še po načinu plačila "po povzetju") ter v meniju z dodatnimi možnostmi |Več... izberemo Izstavi račune za izbrana naročila kupcev, kot prikazano na sliki spodaj:


  
Masovna izstavitev računov za naročila kupcev za katera smo prejeli plačilo
  
  Slika 73: Masovna izstavitev računov za naročila kupcev za katera smo prejeli plačilo

Z obdelavo bomo iz izbranih naročil kupca izstavili račune z zabeležnim plačilom, če smo seveda tako izbrali nastavitva v nastavitvah likvidacije:

  
Pregled računov izdanih iz naročil kupca plačanih po povzetju
  
  Slika 74: Pregled računov izdanih iz naročil kupca plačanih po povzetju

Pri knjiženju likvidiranega izpiska dostavne službe s specifikacijo plačil po povzetju v meniju |Banka |Bančni izpiski, program na temeljnici avtomatsko ponudi povezavo in zapiranje računa pod pogojem, da so vsi računi bili izstavljeni iz likvidiranih naročil kupca:

  
Knjiženje izpiska dostavne službe in zapiranje računa plačanega po povzetju v glavni knjigi
  
  Slika 75: Knjiženje izpiska dostavne službe in zapiranje računa plačanega po povzetju v glavni knjigi

 

7. Avtomatsko knjiženje prometa na transakcijskem računu

Na temeljnico se knjižijo posamezni prometi iz bančnega izpiska. Prometi se knjižijo z datumom obdobja enakim datumu izpiska.

 

8. Knjiženje bančnih izpiskov

Potem ko smo vnesli promet na izpisek lahko izpisek poknjižimo s klikom na gumb Knjiženje v samem izpisku. To nam lepo prikazuje spodnja slika:

  
Izpisek je pripravljen za knjiženje
  
  Slika 76: Izpisek je pripravljen za knjiženje

S klikom na gumb Knjiženje se nam kreira nova temeljnica, ki jo je potrebno shraniti, da bi se izpisek poknjižil. Na to nas opozarja tudi rumeno pobarvan gumb shrani. Kreirana temeljnica izgleda takole:

  
Avtomatsko kreirana temeljnica
  
  Slika 77: Avtomatsko kreirana temeljnica

V kolikor so knjižbe pravilne, kliknemo na gumb shrani, ki utripa tako dolgo dokler to ne storimo. Če temeljnice ne shranimo, se knjiženje izpiska ne bo izvedlo.

Ko smo temeljnico shranili, nas program vrže nazaj na poknjižen izpisek, ki izgleda takole:

  
Poknjižen izpisek
  
  Slika 78: Poknjižen izpisek

V primeru, da bi želeli karkoli popraviti, pa lahko to storimo s klikom na gumb Razknjiži ki ga lahko vidimo na zgornji sliki. Dokument lahko razknjižimo kadarkoli v primeru, če temeljnica še ni zaprta in prenešena v glavno knjigo.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju bančnih izpiskov:

Enter ali InsterDodajanje nove knjižbe
EscIzhod iz knjiženja

 

9. Avtomatski uvoz bančnih izpiskov

Program omogoča avtomatski uvoz prometa na bančnih računih za vse EU banke v skladu z EU direktivo PSD2. Namen avt. uvoza je, da so vsi bančni transferji takoj vidni v programu in je zapiranje odprtih terjatev na voljo takoj, brez potrebe po prenašanju datotek iz elektronskega bančništva. Možnost avtomatskega uvoza se aktivira v meniju |Banka |Bančni računi.

  
Dostop do bančnih računov
  
  Slika 79: Dostop do bančnih računov

  
Poveži z banko
  
  Slika 80: Poveži z banko

V primeru, da povezavo ureja oseba, ki ima dostop do več podjetij in je hkrati pooblaščena za upravljanje bančnih računov teh podjetij, lahko povezavo aktivira na enem mestu in to za vsa izbrana podjetja hkrati!

Navedeno se uredi s klikom na gumb Poveži z banko, kjer najprej izberemo banko ter nato v nadaljevanju še bančne račune podjetij, za katera želimo urediti avtomatski uvoz bančnih izpiskov:

  
Povezava z več bančnimi računi hkrati
  
  Slika 81: Povezava z več bančnimi računi hkrati

Na ta način ni potrebno vstopati v vsako podjetje ločeno in vzpostavljati povezav, saj jo naredimo na enemu mestu za vse račune hkrati in s tem prihranimo dragoceni čas!

  
Pošlji povezavo za avtorizacijo
  
  Slika 82: Pošlji povezavo za avtorizacijo

Po vzpostavitvi povezave z banko, bo le ta ostala aktivna 90 dni. Po poteku 90 dni je potrebno ponovno izvesti avtorizacijo s katero se programu podaljša dostop do podatkov na računu. O poteku avtorizacije bo program osebo, ki je izvedla avtorizacijo predhodno pravočasno obvestil preko elektronske pošte in poslal povezavo za podaljšanje avtorizacije.

Po vzpostavljeni povezavi se bodo izpiski v program uvozili sproti, brez časovnega zamika kar omogoča hitrejšo likvidacijo nerazporejenih prilivov [5.3] in odlivov [5.4].

Po uvozu prve transakcije za določen dan, se bodo v isti izpisek uvažale ostale transakcije istega dne pod pogojem, da izpisek ni knjižen! Knjiženje izpiska uvoženega na osnovi povezave PSD2 predlagamo šele kakšen dan ali dva kasneje saj se izpisek lahko odvisno od banke dopolnjuje še 2 do 3 dni po uvozu prve transakcije določenega dne.

Po vzpostavitvi povezave bo program uvozil ves promet na bančnem računu in s tem kreiral izpiske od zadnjega vnesenega izpiska za ta bančni račun v programu.

V kolikor v programu še nimamo vnesenega nobenega bančnega izpiska za povezan bančni račun se bodo po vzpostavitvi povezave izpiski uvozili za največ 90 dni za nazaj. Večina bank ima zgodovino na voljo le za to obdobje, lahko pa da katera banka nudi vpogled v izpiske za še krajše obdobje.

To velja tudi v primeru, če imamo v programu vnesen bančni izpisek za povezan bančni račun, ki je npr. starejši od 90 dni (npr. zadnji vneseni izpisek za povezani bančni račun je izpred 120 dni). V takšnem primeru se bodo uvozili izpiski samo za zadnjih 90 dni kar pomeni, da med obstoječim izpiskom v programu in zadnjim uvoženim za največ 90 dni nazaj tako ne bo v programu izpiskov in jih bo treba uvoziti na drug način.

 

10. Uvoz elektronskih izpiskov prometa na TR

Program podpira avtomatski uvoz datoteke z izpiskom prometa na TR. Ker slovenske banke pri tem uporabljajo različne standarde izmenjave podatkov je v programu implementiran uvoz podatkov datotek več slovenskih bank. Pri nekaterih bankah pa je uvoz podatkov mogoč avtomatsko saj se program sam poveže z bančnim strežnikom in uvozi nove izpiske prometa na vašem transakcijskem računu.

  
Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR
  
  Slika 83: Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR

Trenutno so uradno podprti uvozi podatkov iz spodaj naštetih programov slovenskih bank. Uvozi podatkov s strani drugih bank ali programov niso preverjeni oz. uradno podprti. Če želite uporabljati uvoz podatkov z banke, ki ni na spodnjem spisku kontaktirajte uporabniško podporo na e-mail info@e-racuni.com [mailto:info@e-racuni.com] za brezplačno implementacijo uvoza bančnih izpiskov s strani vaše banke.

In pa ostali uvozi izpiskov, ki niso vezani na spletno banko ampak druge spletne sisteme, ki omogočajo izvoze izpiskov:

 

10.1. Abanka ABACOM

  
Uvoz izpiskov prometa -ABACOM
  
  Slika 84: Uvoz izpiskov prometa -ABACOM

 

10.2. Banka Koper

Banka Koper v programu INET ne omogoča direktnega izvoza datoteke z elektronskim izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Kljub temu pa je pri banki možno naročiti, da vam preko elektronske pošte dnevno posreduje datoteko z izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Datoteko, ki jo prejmete s strani Banke Koper je mogoče uvoziti v program tako, da uporabite funkcijo za enostaven uvoz izpiskov iz programa Proklik [10.5].

 

10.3. NKBM Poslovni Bank@Net BAP WEB

Uvoz izpiskov iz aplikacije NKBM BAP WEB poteka bodisi ročno s prenosom datoteke v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime, geslo in kodo s kartice SecureID in se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB
  
  Slika 85: Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB

10.3.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa BAP WEB shranite izpisek na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

10.3.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje PIN + enkratno geslo  pa vpišete najprej 4-mestno PIN kodo, ki ji sledi 6 cifer, ki jih prepišete s kartice SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika NKBM se program poveže s strežnikom NKBM in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

10.4. NKBM Poslovni Bank@Net EPP3

  
Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3
  
  Slika 86: Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3

 

10.5. NLB Proklik

10.5.1 Izvoz izpiskov iz Proklika

Preden uvozimo izpiske se prijavimo v Proklik in v programu Proklik na levi strani v meniju izberemo opcijo |Izpiski.

Nato vnesemo datumski kriterij za izvoz izpiskov ter označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti v datoteko. Ko izberemo izpiske kliknemo na desni gumb miške in izberemo opcijo |Izvoz (glej sliko).

  
Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).
  
  Slika 87: Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).


10.5.2 Uvoz Proklik-ovih izpiskov v e-obračune

V e-obračunih izberemo izberemo opcijo za uvoz izpiskov iz Proklik-a. Prikaže se nam naslednja vnosna maska:

  
Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune
  
  Slika 88: Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune

Program nudi dve možnosti za uvoz izpiskov iz programa ProKlik:

Če uporabljate enostaven uvoz izpiskov, mora program sam ugotoviti številko izpiska. Številko izpiska program ugotovi na podlagi števila že uvoženih izpiskov, ki si sledijo v časovnem zaporedju.

V primeru, da naknadno uvozite izpisek za preteklo obdobje bo program kasnejšim izpiskom avtomatsko spremenil zaporedne številke za uskladitev zaporednih številk.

Zaradi navedenih lastnosti enostavnega uvoza vam priporočamo, da v kolikor je to možno, vedno uporabljate uvoz izpiskov za več dni hkrati v kombinaciji dveh datotek TXT in COV.

 

10.6. NLB Proklik Plus

V programu Proklik Plus se uporablja enak format datoteke, kot v programu NKBM BAP WEB [10.3]. Ročni uvoz izpiskov oz. datoteke s prometom na TR poteka na enak način, kot iz programa NKBM BAP WEB [10.3].

 

10.7. Probanka Poslovni Prosplet

Uvoz izpiskov iz aplikacije Probanka Prosplet poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz Prospleta
  
  Slika 89: Uvoz izpiskov iz Prospleta

10.7.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa Prosplet shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

10.7.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika Probanke se program poveže s strežnikom Probankinega Prospleta in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

Pred uvozom izpiskov preverite ali imate v Prosplet-u vklopljeno možnost izvoza izpiskov. V kolikor to ni mogoče kontaktirajte vašega referenta na Probanki.

 

10.8. Raiffeisen KREKOVA BANKA d.d.

Na spletni strani programa EuReKa, je potrebno najprej sneti oz. izvoziti datoteko z izpiskom prometa. To storite tako, da kliknete na rdečo puščico(slika spodaj) in datoteko shranite na vaš disk.

  
Spletna stran programa EuReKa
  
  Slika 90: Spletna stran programa EuReKa

Ko ste to storili pa preko menija |Banka |Uvoz prometa s klikom na povezavo EuReKa pridete do maske, kot jo kaže spodnja slika:

  
Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program
  
  Slika 91: Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program

V tej maski s klikom na gumb Browse poiščete datoteko oz. izpisek, ki ste ga predhodno shranili. Nato kliknete na gumb Uvoz podatke in postopek uvoza je končan.

 

10.9. SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz SKB NET
  
  Slika 92: Uvoz izpiskov iz SKB NET

10.9.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

10.9.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika SKB NET se program poveže s strežnikom SKB NET in preveril izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

10.10. PRO SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije PRO SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT, bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime(identifikacijsa številka) in kodo(varnostno geslo) s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET
  
  Slika 93: Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET

10.10.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa PRO SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

10.10.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime oz. identifikacijsko številko, ki vam jo je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika PRO SKB NET se program poveže s strežnikom PRO SKB NET in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

10.11. PayPal

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz PayPal računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa
  
  Slika 94: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz PayPal računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi elektronski bančni račun po navodilih na strani Plačilni račun PayPal [11.1]

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

uvozPayPalIzbiraDatoteke.gif

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [11.1]
Izberite format datuma v datotekiIzberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnostiObkljukamo, če želimo uvoziti provizijo prometa, kot odliv

Uvoz transakcij iz PayPal priporočamo na osnovi datoteke v formatu *.csv, ki jo izvozimo iz PayPal računa po nalednjih navodilih:

  • kliknemo na meni Reports
  • nato izberemo na levi strani meni Activity downloads
  • na desni strani v zavihku "Transaction type" nato izberemo All transactions, izberemo obdobje v zavihku Date range za katero bomo izvozili transakcije in format datoteke CSV
  • kliknemo na gumb "Create report" ter počakamo, da se poročilo izdela. Datoteko nato shranimo na računalnik in uvozimo v program

  
Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni
  
  Slika 95: Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni

 

10.12. Overseas

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz Overseas računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas
  
  Slika 96: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov Overseas računa pri čemer imamo na voljo tudi izbiro Overseas računa za katerega želimo narediti uvoz transakcij, kot kaže slika:

  
izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas
  
  Slika 97: izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. plačilnega računa kurirske službe Overseas za katerega uvažamo transakcije.

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz Overseas računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi bančni oz. plačilni račun, ki ga imamo odprtega pri kurirski službi Overseas:

  
Vnos plačilnega računa za Overseas
  
  Slika 98: Vnos plačilnega računa za Overseas

Po kliku na to opcijo se odpre maska za vnos podatkov računa kurirske službe Overseas, kjer lahko nastavimo tudi konte za knjiženje izpiskov te kurirske službe:

  
Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti
  
  Slika 99: Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti

 

10.13. Iz XLS datoteke (Excel preglednica)

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz XLS datoteke je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu
  
  Slika 100: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

uvozXLSIzbiraDatoteke.gif

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije iz datoteke. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [11.1]
Izberite format datuma v datotekiIzberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnostiObkljukamo, če smo v prvo vrstico vnesli podatke z nazivi stolpcev

Za pravilen uvoz podatkov je potrebno datoteko pripraviti v ustrezni strukturi. Zaporedje stolpcev s podatki mora biti točno takšno, kot prikazano:

  
Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki
  
  Slika 101: Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki

  • Primer datoteke izpiska v Excelu:

excelIzpisekEracuni.xls
Velikost: 6,00 kB

 

10.14. Uvoz izpiskov prometa XLS s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočimi izpiski je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja upodatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na izpisku. Preslikavo si program zapomni in v koliko vam banka vedno pošilja podatke v enakem formatu, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, kateri si lahko izpiske iz banke izvozijo v preglednici in iščejo hiter in enostaven način uvoza. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz izpiska iz datoteke oz. preglednice (XLS, CSV, ODS, ...) in uvozimo datoteko z izpiski na mestu kjer kaže slika:

  
Izbira možnosti
  
  Slika 102: Izbira možnosti

Ker uporabniki v preglednici vodijo podatke v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo bančni račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku in jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz izpiskov v XLS
  
  Slika 103: Izbira datoteke za uvoz izpiskov v XLS

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 104: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo izpiskov. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na izpisek in kateri podatek na izpisku predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 105: Kontrola podatkov in preslikava

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o datumu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut datum prometa in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v datum prometa, ki se tako prenese v desno tabelo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 106: Kontrola podatkov in preslikava

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za uvoz izpiska ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (preskoči stolpec). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 107: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako ,da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in kliknemo na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim oznakam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Znesek priliva. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Znesek priliva

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov za uvoz brez urejanja preslikava teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove bančne izpiske oz. mogoče je dodati nove transakcije na obstoječe bančne izpiske.


  
Končni pregled podatkov
  
  Slika 108: Končni pregled podatkov

S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.


4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

  
Pregled in potrditev
  
  Slika 109: Pregled in potrditev

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

 

10.15. Uvoz izpiskov prometa PayPal s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočim prometom je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja podatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na prometu. Preslikavo si program zapomni in v kolikor si izvozite iz PayPal aplikacije vedno podatke v enakem formatu, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, ki si lahko izpiske iz uporabniškega vmesnika PayPal izvozijo v preglednico in iščejo hiter in enostaven način uvoza brez nepotrebnega prestrukturiranja podatkov v sami datoteki. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz PayPal datoteke in uvozimo datoteko z izpiski na mestu, kot kaže slika:

  
Izbira možnosti
  
  Slika 110: Izbira možnosti

Ker lahko uporabniki izvozijo podatke iz PayPal računa v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo PayPal račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku ter jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz izpiskov za PayPal
  
  Slika 111: Izbira datoteke za uvoz izpiskov za PayPal

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 112: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo izpiskov. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na izpisek in kateri podatek na izpisku predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 113: Kontrola podatkov in preslikava

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o datumu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut datum prometa in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v datum prometa, ki se tako prenese v desno tabelo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 114: Kontrola podatkov in preslikava

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za uvoz izpiska ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (preskoči stolpec). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 115: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako, da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in nato na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim preslikavam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Namen plačila. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Namen plačila

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov brez urejanja preslikave teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove PayPal izpiske oz. je mogoče dodati nove transakcije na obstoječe PayPal izpiske.


  
Končni pregled podatkov
  
  Slika 116: Končni pregled podatkov

S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.


4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

  
Pregled in potrditev
  
  Slika 117: Pregled in potrditev

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

 

10.16. Uvoz izpiskov prometa DPD s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočim prometom je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja podatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na prometu. Preslikavo si program zapomni in v kolikor si izvozite iz DPD aplikacije oz. vam iz kurirske službe pošljejo podatke vedno v enaki strukturi, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, ki poslujejo s kurirsko službo DPD in seznam transakcij oz. izpiske prejmejo v različnih podatkovnih strukturah. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz DPD datoteke - Novo in uvozimo datoteko z izpiski na mestu kjer kaže slika:

  
Izbira možnosti
  
  Slika 118: Izbira možnosti

Ker uporabniki podatke lahko izvozijo v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo DPD račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku ter jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz izpiskov za DPD
  
  Slika 119: Izbira datoteke za uvoz izpiskov za DPD

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 120: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo izpiskov. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na izpisek in kateri podatek na izpisku predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o datumu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut datum prometa in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v datum prometa, ki se tako prenese v desno tabelo.

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za uvoz izpiska ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (preskoči stolpec). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 121: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako ,da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in kliknemo na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim oznakam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Namen plačila. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Namen plačila

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov brez urejanja preslikave teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta, ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove DPD izpiske oz. mogoče je dodati nove transakcije na obstoječe DPD izpiske.


S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.


4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza transakcij oz. izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

 

11. Elektronski plačilni računi

Poleg transakcijskih računov, ki jih podjetje uporablja za poslovanje se v zadnjem času pojavljajo tudi različni ponudniki elektronskih računov, ki omogočajo "online" plačevanje. V ta namen smo v programu omogočili vnos predvsem tistih najbolj razširnjenih, kot so PayPal, Stripe, Barion, ipd. V kolikor želimo v programu aktivirati online plačevanje preko elektronskih računov je treba tak račun najprej dodati v seznam bančnih oz. elektronskih računov. Novi elektronski račun dodamo tako, da v meniju |Banka |Bančni računi kliknemo na gumb, kot kaže slika:

bancniRacuniVnosNovega.gif

Na voljo imamo plačilne sisteme za naslednje račune:

 

11.1. Plačilni račun PayPal

Program omogoča naslednje funkcije v povezavi s plačilnim računom PayPal:


11.1.1 Vnos plačilnega računa PayPal

Račun PayPal vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi.

  
Vnos računa PayPal
  
  Slika 122: Vnos računa PayPal

Po kliku na opcijo v meniju se nam odpre obrazec za vnos podatkov o računu PayPal.

  
Vnos podatkov o računu PayPal
  
  Slika 123: Vnos podatkov o računu PayPal11.1.2 Online plačevanje izstavljenih računov

Če pri vnosu računa PayPal označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s PayPal
  
  Slika 124: Možnost plačila računa s PayPal

Po kliku na gumb Plačilo s kartico ali PayPal se nam prikaže stran za plačilo računa:

  
Plačilo predračuna ali računa s kartico ali s PayPal-om
  
  Slika 125: Plačilo predračuna ali računa s kartico ali s PayPal-om

Za pravilno delovanje online plačila računov si moramo v PayPal nastavitvah pravilno nastaviti URL naslov za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Brez pravilne nastavitve IPN sistem e-racuni.com ne bo dobil potrditve o uspešno opravljenem plačilu s strani PayPal-a tako, da bo kupec po opravljeni transakciji dobil obvestilo, da mora za dokončno potrditev plačila kontaktirati prodajalca.

Kako nastaviti PayPal IPN si lahko ogledamo na YouTube, eden od posnetkov je npr. tukaj https://youtu.be/4CiXVZ-1mEg?t=187

 

11.2. Plačilni račun Stripe

Stripe račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa Stripe
  
  Slika 126: Vnos računa Stripe

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Stripe računu:

  
Vnos podatkov računa Stripe
  
  Slika 127: Vnos podatkov računa Stripe

11.2.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Stripe označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s Stripe
  
  Slika 128: Možnost plačila računa s Stripe

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatke in zaključimo plačilo preko Stripe računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom
  
  Slika 129: Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom

V Stripe aplikaciji je potrebno pridobiti Publishable key ID in Secret key za online plačevanje računov in v kolikor želimo avtomatski uvoz izpiskov. Bolj podrobna navodila kako pridobimo podatke so na voljo na strani Nastavitve v Stripe za online plačevanje [11.2.2].

Celoten postopek za vnos računa Stripe je prikazan tudi v obliki video posnetka na strani https://youtu.be/rzL7VXHwc4s

Pri avtomatskem uvozu izpiskov se po aktivaciji dodatne možnosti uvozijo vsi izpiski iz plačilnega sistema Stripe za 180 dni nazaj. Izpisek se avtomatsko uvozi v jutranjih urah.

Izpisek pa lahko uvozimo tudi ročno. Po vnosu bančnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Stripe datoteke:

  
Uvoz stripe datoteke
  
  Slika 130: Uvoz stripe datoteke

Pri izvozu iz Stripe uporabimo izvoz izpiska preko opcije "Reports->Financial reports" kjer izberemo format Itemised ter kategorijo All.

 

11.2.2. Nastavitev v Stripe za online plačevanje

Registriramo se v Stripe ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Developers:

  
Odpiranje nastavitev za razvijalce
  
  Slika 131: Odpiranje nastavitev za razvijalce

V meniju Developers izberemo sekcijo API keys:

  
Odpiranje nastavitev za API ključ
  
  Slika 132: Odpiranje nastavitev za API ključ

Pod sekcijo |Developers |API keys se prepričamo, da nimamo vključenega prikaza ključev le v namen testiranja. Za način produkcijskih ključev je nastavitev naslednja:

  
API keys za namen produkcije in ne testiranja
  
  Slika 133: API keys za namen produkcije in ne testiranja

V nadaljevanju navodil, bodo v uporabi testni podatki in ne produkcijski.

Poiščemo sekcijo Standard keys kjer lahko že kopiramo "Publishable key" in razkrijemo ter kopiramo "Secret key" s klikom na gumb Reveal test key oz. v sami produkciji bo na temu mestu gumb Reveal live key token.

  
Kopiranje ključev za račun Stripe
  
  Slika 134: Kopiranje ključev za račun Stripe

Oba ključa kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran Stripe plačilni račun.

Kako pridobiti Publishable key in Secret key si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

 

11.3. Plačilni račun SumUp

SumUp račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa SumUp
  
  Slika 135: Vnos računa SumUp

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem SumUp računu:

  
Vnos podatkov računa SumUp
  
  Slika 136: Vnos podatkov računa SumUp


11.3.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa SumUp označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s SumUp
  
  Slika 137: Možnost plačila računa s SumUp

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatje in zaključimo plačilo preko SumUp računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z SumUp računom
  
  Slika 138: Plačilo predračuna ali računa z SumUp računom

V SumUp aplikaciji je potrebno pridobiti SumUp Client ID in SumUp Client Secret za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako kreiramo Client ID in Secret so na voljo na strani Nastavitve v SumUp za online plačevanje [11.3.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz SumUp datoteke:

  
Uvoz SumUp datoteke
  
  Slika 139: Uvoz SumUp datoteke

 

11.3.2. Nastavitve v SumUp za online plačevanje

Registriramo se v SumUp ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Account |For Developers:

  
Odpiranje nastavitev za razvijalce
  
  Slika 140: Odpiranje nastavitev za razvijalce

Med možnostmi za razvijalce poiščemo gumb Create Client Credentials kot prikazano pri št. 1 na spodnji sliki. Odpre se nam novo okno, kjer pri tip aplikacije izberemo "Other" (2), vnesemo "Client name" (3) in točen URL (4):

  
gumb Create Client Credentials
  
  Slika 141: gumb Create Client Credentials

Nastavitev shranimo s klikom na gumb Save. S tem smo ustvarili novo poverilnico za API povezavo z aplikacijo e-racuni.com iz katere lahko že kopiramo Client ID. Kliknemo na prenos datoteke JSON, ki jo odpremo v urejevalniku besedil (npr. Notepad++) .

  
JSON prenos poverilnice
  
  Slika 142: JSON prenos poverilnice

V vsebini datoteke najdemo podatek o Client ID in SumUp Client Secret:

  
Client ID in SumUp Client Secret
  
  Slika 143: Client ID in SumUp Client Secret

Podatka kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran SumUp plačilni račun.

Kako nastaviti Client ID in SumUp Client Secret si lahko ogledamo na naslednjemu posnetku https://s2.e-racuni.com/files/HowToGetSumUpClientIDandSecret.webm

 

11.3.3. Online plačevanje preko SumUp v e-racuni.com

Če pri vnosu računa SumUp označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatje in zaključimo plačilo preko SumUp računa:

V SumUp aplikaciji je potrebno pridobiti SumUp Client ID in SumUp Client Secret za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako kreiramo Client ID in Secret so na voljo na strani Nastavitve v SumUp za online plačevanje [11.3.2].

 

11.3.4. Online plačevanje preko SumUp v mobilni aplikaciji

E-računi mobilna apliikacija omogoča tako tisk na podprte bluetooth tiskalnike, kot tudi uporabo plačilnega terminala SumUp Air.

11.3.4.1 Povezava in vzpostavitev terminala SumUp

Povezava kartičnega čitalca za uporabo v mobilni aplikaciji je preprosta in opisana v naslednjih 4ih korakih:

1. Povežemo čitalec SumUp z našo Android napravo, kjer uporabljamo mobilno aplikacijo. Povezavo naredimo v nastavitvah mobilne naprave v nastavitvah Bluetooth.

2. Odpremo aplikacijo Mobilni računi SI na mobilnem telefonu in izberemo levo zgoraj meni z večimi možnostmi ter sekcijo SumUp nastavitve.

  
SumUp nastavitve
  
  Slika 144: SumUp nastavitve

3. Povežemo čitalec kartic s klikom na naslednji gumb:

  
Poveži čitalec kartic
  
  Slika 145: Poveži čitalec kartic

Po vnosu podatkov za prijavo v SumUp račun bo čitalec uspešno povezan.

  
Vnos podatkov za SumUp račun
  
  Slika 146: Vnos podatkov za SumUp račun

4. Povezava s SumUp računom je uspešno vzpostavljena in lahko povežemo nastavimo še čitalec kartic.

  
Nastavitev čitalca kartic
  
  Slika 147: Nastavitev čitalca kartic

  
Nastavitev čitalca kartic
  
  Slika 148: Nastavitev čitalca kartic


11.3.4.2 Uporaba terminala pri izstavljanju računov

V spletni aplikaciji e-racuni.com si v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetje |Načini plačila omogočimo način plačila SumUp. Po prijavi v aplikacijo Mobilni računi SI bo tako ta način plačila na voljo pri izstavitvi računa.

Pripravimo nov račun in izberemo način plačila SumUp.

  
Plačilo s SumUp
  
  Slika 149: Plačilo s SumUp

Program nas takoj preusmeri na plačilo računa, istočasno se na čitalcu kartice izpiše znesek, ki ga more kupec plačati.

  
Plačilo s SumUp
  
  Slika 150: Plačilo s SumUp

Po uspešnem plačilu se račun natisne na povezani bluetooth tiskalnik.

11.3.4.3 Preklic plačila na SumUp terminal

V primeru, da bi želeli plačilo preklicati oz. je plačilo neuspešno izberem na čitalcu kartice gumb, ki ga uporabljamo za vklop čitalca.

  
Preklic plačila s SumUp
  
  Slika 151: Preklic plačila s SumUp

  
Preklic plačila s SumUp
  
  Slika 152: Preklic plačila s SumUp

Zopet smo preumerjeni v aplikacijo Mobilni računi SI in nadaljujemo s poslovanjem.

 

11.4. Plačilni račun Barion

Barion račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa Barion
  
  Slika 153: Vnos računa Barion

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Barion računu:

  
Vnos podatkov računa Barion
  
  Slika 154: Vnos podatkov računa Barion

11.4.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Barion označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s Barion
  
  Slika 155: Možnost plačila računa s Barion

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer izberemo Nadaljuj in zaključimo plačilo preko Barion računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z Barion računom
  
  Slika 156: Plačilo predračuna ali računa z Barion računom

V Barion aplikaciji je potrebno pridobiti Public key, Secret key in Barion Pixel ID za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako uredimo uvoz plačil so na voljo na strani Nastavitve v Barion za online plačevanje [11.4.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Barion datoteke:

  
Uvoz Barion datoteke
  
  Slika 157: Uvoz Barion datoteke

 

11.4.2. Nastavitve v Barion za online plačevanje

Registriramo se v Barion ali prijavimo v obstoječ račun z vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Manage my shops:

  
Urejanje lastnih trgovin
  
  Slika 158: Urejanje lastnih trgovin

V meniju "Manage my shops" potrebujemo trgovino, da lahko pridobimo podatke za API povezavo. V primeru, da je še nimamo, jo vnesemo (izpolnimo obvezne podatke):

  
Vnos nove trgovine
  
  Slika 159: Vnos nove trgovine

Oz. v primeru, da smo to že uredili pred tem le izberemo trgovino in kliknemo v meni |Actions |Details:

  
Vstop v podrobnosti trgovine
  
  Slika 160: Vstop v podrobnosti trgovine

V podrobnostih imamo vse potrebne informacije za povezavo računa Barion s spletno aplikacijo e-racuni.com. Podatke "Public key", "Secret key" in "Barion pixel ID" kopiramo:

  
Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo
  
  Slika 161: Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo

In prilepimo v spletno aplikacijo e-racuni.com v meni |Banka |Bančni računi v kreiran Barion plačilni račun.


Kako pridobiti Public key, Secret key in Barion pixel ID si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024