Potrditev in zapiranje obračuna za plačilo vajencem

Ko smo obračun zaključili se nam odpre maska, kjer lahko naš obračun vidimo, vendar ga ne moremo spreminjati (slika spodaj):

  
Pregled zaključenega obračuna
  
  Slika 1:  Pregled zaključenega obračuna

Ko je obračun zaprt ga lahko izplačamo. To storimo s klikom na gumb Izplačilo, obračun lahko tudi knjižimo s klikom na gumb Knjiženje. V kolikor pa želimo naš obračun spremeniti, pa ga lahko tudi ponovno odpremo s klikom na gumb Ponovno odpri obračun.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019