Register osnovnih sredstev

V modulu |Finance imamo na voljo tudi Register osnovnih sredstev.

  
Pregled in iskanje osnovnih sredstev
  
  Slika 1:  Pregled in iskanje osnovnih sredstev

Privzeta stran je pregled in iskanje, kjer lahko iščemo in preglejujemo osnovna sredstva po naslednjih iskalnih kriterijih:

Iskano osnovno sredstvo izberemo tako, da kliknemo na aktivno povezavo (inv. št./naziv) kot nam kaže slika:

  

Podatke o osnovnem sredstvu lahko tudi spreminjamo, če kliknemo na gumb Spremeni.gif.

V primeru, da želimo v register vnesti novo osnovno sredstvo, kliknemo na gumb Novo osnovno sredstvo in odpre se nam vnosna maska:

  
Vnos novega osnovnega sredstva
  
  Slika 3:  Vnos novega osnovnega sredstva

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Inv. številkaVpišemo inventarno številko osnovnega sredstva.
NazivVpišemo naziv osnovnega sredstva.
KoličinaVpišemo količino osnovnega sredstva.
Nabavna vrednostVpišemo nabavno vrednost brez DDV, če imamo pravico do odbitka DDV. Sicer vpišemo nabavno vrednost z DDV. V primeru odbitnega deleža vpišemo vrednost, ki ji prištejemo neodbiti DDV. Ko je količina več kot 1 se kot nabavna vrednost vnese seštevek celotne količine OS.
Nepovratna sr.Vnesemo vrednost nepovratnih sredstev.
Amortizacijska osnova(v kolikor ni enaka nabavni vrednosti)Vnesemo amortizacijsko osnovo, v kolikor ni enaka nabavni ceni.
Datum nabaveVpišemo datum nabave osnovnega sredstva.
Datum aktiviranjaVpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo aktivirali.
Datum likvidacije:Vpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo likvidirali.
Datum izločitve:Vpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo izločili.
VzrokVnesemo vzrok izločitve.
Vrednost prodaje ob izločitviVnesemo vrednost, za kolikor smo prodali osnovno sredstvo.
Amortizacijska skupinaS klikom na dropDown.gif izberemo amortizacijsko skupino, v katero sodi to osnovno sredstvo.
KontoS klikom na dropDown.gif izberemo konto, na katerega se veže osnovno sredstvo(0400).
NahajališčeVnesemo nahajališče osnovnega sredstva.
Odgovorna osebaVnesemo odgovorno osebo.
Stroškovno mestoS klikom na dropDown.gif izberemo stroškovno mesto, na katerega se nanaša to osnovno sredstvo.
StatusS klikom na dropDown.gif določimo status osnovnega sredstva. Aktiven je v primeru, ko osnovno sredstvo aktivno vključimo v uporabo.
Naziv dobaviteljaVnesemo naziv podjetja.
Št. dok. dobaviteljaVnesemo št. dokumenta dobavitelja.
Serijska številka OSVnesemo serijsko številko.
Leto izdelaveVnesemo leto izdelave.
Neodpisana vrednost OS ob prenosu podatkovVnesemo neodpisano vrednost ob prenosu podatkov.
se prične obračunavatiIzberemo datum, kdaj se začne obravnavati
Preostala vrednost, ki se ne amortiziraVnesemo vrednost, ki se ne amortizira.

V poljih, ki so označena z rdečo zvezdico zvezdica.gif je vnos podatkov obvezen.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019