Kako naredimo obračun plač za zaposlene?

Koraki za izdelavo obračuna plač so opisani v naslednjih 8 točkah:

  1. Vnos podatkov za glavo obračuna.
  2. Izbira in dodajanje zaposlenih (tudi zasebnika) v obračun plač.
  3. Vnos ur in drugih podatkov za posamične zaposlene.
  4. Potrditev in zapiranje obračuna.
  5. Izpis obrazcev in plačilnih list:
  6. Generiranje plačilnih nalogov:
  7. Knjiženje obračuna plač na temeljnico.
  8. Knjiženje izplačila plač preko knjiženja prometa na TR.

Posamezni koraki obračuna plač so opisani v nadaljevanju.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024