Kako naredimo obračun prispevkov

Preden naredimo obračun prispevkov je pomembno, da v podatkih o nosilcu s.p.-ja vnesemo količnik za izračun plače.

Obračun prispevkov za zasebnika je dostopen preko menija |Plače |Obračun prispevkov zasebnika kjer se vam v primeru, da še nimate vnešenega nobenega obračuna prikaže naslednja stran:

  
Vnos novega obračuna prispevkov za zasebnika
  
  Slika 1: Vnos novega obračuna prispevkov za zasebnika

V kolikor že imate vnešene obračune, imate tudi možnost kopiranja, kjer se vam podatki o bruto zneskih (ki so bili pri originalnem obračunu) pobrišejo in se naredi ponovni izračun zneskov za nastavljene ure.

Kopirate na način na spodaj prikazani sliki:

  
Kopiranje obračuna prispevkov za zasebnika
  
  Slika 2: Kopiranje obračuna prispevkov za zasebnika

S klikom na gumb Novi obračun prispevkov se nam kreira novi obračun prispevkov za nosilca s.p. za katerega bomo obračunali prispevke.

  
Obračun prispevkov za zasebnika
  
  Slika 3: Obračun prispevkov za zasebnika

Obračun lahko spremenimo s klikom na gumb Spremeni v orodni vrstici programa nad obračunom. Podatke v obračunu lahko spreminjamo le, če je obračun še odprt.

Po kliku na gumb Spremeni se nam odpre maska za vnos podatkov v obračun prispevkov zasebnika, ki izgleda takole:

  
Vnesem podatke za obračun prispevkov zasebnika
  
  Slika 4: Vnesem podatke za obračun prispevkov zasebnika

V kolikor vnašamo podatke za ure v kolone 2, 3 ali 4(boleznine do in nad 30 dni ter očetovski dopust) moramo vnesti tudi podatke o zadržanosti. To opcijo najdemo pod napisom Vnos podatkov za čas zadržanosti, kjer kliknemo na gumb Dodaj vrstico. Več glede vnosa podatkov zadržanosti si lahko preberete tukaj Vnos časa zadržanosti.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024