AJPES: Obrazec 1-Z

Z dnem 1.2.2005 se za pravne osebe pri izplačilih plač za leto 2005 Obrazec 1-Z nadomesti z obrazcem 1-ZAP/M.

  
Obrazec 1-Z za AJPES
  
  Slika 1: Obrazec 1-Z za AJPES

AJPES omogoča elektronsko oddajo obrazca 1-Z preko spletnega portala http://www.ajpes.si.

Iz modula za obračun plač je tako mogoče avtomatsko oddati obrazec 1-Z direktno na AJPES samo s klikom na gumb.

.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024