Obračun prispevkov za zasebnika

Modul za obračun prispevkov za zasebnika omogoča popolnoma avtomatsko izdelavo obračuna prispevkov za nosilca s.p. Uporaba programa je zelo preprosta saj so v programu e-računi že vnaprej vnešeni vsi potrebni mesečni in letni tekoči podatki (povprečne plače, prazniki, nadomestila, ...), ki so potrebni za pravilno izdelavo obračuna.

Poglavje "Kako naredimo obračun prispevkov za zasebnika? [2]" opisuje korake za izdelavo obračuna prispevkov.

 

1. Osnovne nastavitve podjetja za izdelavo obračuna prispevkov zasebnika

Preden naredimo obračun prispevkov zasebnika preverimo osnovne nastavitve podjetja. Poleg osnovnih nastavitev podjetja je potrebno vpisati podatke o nosilcu s.p.

1.1 Obračun plač in prispevkov za samostojne podjetnike

Za obračun prispevkov za s.p. moramo v meniju |Moj profil |Podatki o podjetju določiti, da ima naše podjetje pravno obliko  tipa s.p..

Prav tako moramo v šifrantu zaposlenih določiti osebo, ki je nosilec s.p.ali nosilec s.p. - pavšalist za popoldanski s.p. Za to osebo se bo naredil obračun prispevkov za zasebnika.

  
Vnos podatkov za nosilca s.p.
  
  Slika 1: Vnos podatkov za nosilca s.p.

1.2 Generiranje plačilnih nalogov

Za izpis plačilnih nalogov ali za izvoz plačilnih nalogov v e-bančništvo je potrebno vnesti transakcijski račun našega podjetja. V primeru obračuna prispevkov za s.p. je potrebno določiti tudi davčno izpostavo podjetja.

Bančni računi  vpišete v meniju |Banka |Bančni računi , davčna izpostava  pa se vpiše v meniju |Moj profil |Podatki o podjetju.

1.3 Avtomatsko knjiženje obračuna prispevkov

Pred avtomatskim knjiženjem obračuna prispevkov za zasebnika preverite nastavitve avtomatskega knjiženja za konte razredov 2 in 4 ter jih po potrebi prilagodite kontnemu načrtu vašega podjetja.

 

2. Kako naredimo obračun prispevkov

Preden naredimo obračun prispevkov je pomembno, da v podatkih o nosilcu s.p.-ja vnesemo količnik za izračun plače.

Obračun prispevkov za zasebnika je dostopen preko menija |Plače |Obračun prispevkov zasebnika kjer se vam v primeru, da še nimate vnešenega nobenega obračuna prikaže naslednja stran:

  
Vnos novega obračuna prispevkov za zasebnika
  
  Slika 2: Vnos novega obračuna prispevkov za zasebnika

V kolikor že imate vnešene obračune, imate tudi možnost kopiranja, kjer se vam podatki o bruto zneskih (ki so bili pri originalnem obračunu) pobrišejo in se naredi ponovni izračun zneskov za nastavljene ure.

Kopirate na način na spodaj prikazani sliki:

  
Kopiranje obračuna prispevkov za zasebnika
  
  Slika 3: Kopiranje obračuna prispevkov za zasebnika

S klikom na gumb Novi obračun prispevkov se nam kreira novi obračun prispevkov za nosilca s.p. za katerega bomo obračunali prispevke.

  
Obračun prispevkov za zasebnika
  
  Slika 4: Obračun prispevkov za zasebnika

Obračun lahko spremenimo s klikom na gumb Spremeni v orodni vrstici programa nad obračunom. Podatke v obračunu lahko spreminjamo le, če je obračun še odprt.

Po kliku na gumb Spremeni se nam odpre maska za vnos podatkov v obračun prispevkov zasebnika, ki izgleda takole:

  
Vnesem podatke za obračun prispevkov zasebnika
  
  Slika 5: Vnesem podatke za obračun prispevkov zasebnika

V kolikor vnašamo podatke za ure v kolone 2, 3 ali 4(boleznine do in nad 30 dni ter očetovski dopust) moramo vnesti tudi podatke o zadržanosti. To opcijo najdemo pod napisom Vnos podatkov za čas zadržanosti, kjer kliknemo na gumb Dodaj vrstico. Več glede vnosa podatkov zadržanosti si lahko preberete tukaj Vnos časa zadržanosti.

 

Vnos časa zadržanosti vnašamo, kadar je zasebnik v mesecu obračuna na bolniški ali pa na očetovskem dopustu. Čas zadržanosti vnesemo tako, da kliknemo na gumb Dodaj vrstico v zgornjem delu okna.

  
Vnos časa zadržanosti
  
  Slika 6: Vnos časa zadržanosti

Po kliku na gumb dodaj vrstico se nam odpre novo okno, kjer vnesemo podatke o zadržanosti.


  
Vnos podatkov časa zadržanosti
  
  Slika 7: Vnos podatkov časa zadržanosti

Tukaj so obvezni vnosi podatkov:

V primeru napačnega vnosa vas program opozori na napako.

Po vnosu podatkov o zadržanosti lahko s klikom na gumb Vpiši ure zadržanosti v obračun avtomatsko vpišete ure v število ur na obračunu glede na vnašene podatke o zadržanosti.

  
Vpis ur glede na vnešene podatke o zadržanosti
  
  Slika 8: Vpis ur glede na vnešene podatke o zadržanosti

Tukaj nam program sam preračuna koliko ur je bil delavec zadržan in vnese v ure.

 

3. Vnos delne oprostive prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register je bila uvedena z novim zakonom ZPIZ-2.

Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlenci, so:

V programu lahko oprostitev prispevkov za nosilca s.p. nastavite tako da v |Partnerji |zaposleni izberete zaposlenega in pod delovnim mestom obkljukate Oprostitev plačila pris. po prvem vpisu samozaposlenega: v polje Datum začetka dela: pa vpišete datum prvega vpisa v poslovni register.

  
Vnos oprostitve plačila prispevkov
  
  Slika 9: Vnos oprostitve plačila prispevkov

V kolikor se uveljavlja 30% oprostitev prispevkov, se naredi le novo delovno mesto in spremeni le datum začetka dela na prvi dan uveljavljanja 30% oprostitve prispevkov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023