Zagon obračuna po plačani realizaciji

Obračun DDV po plačani realizaciji poženemo tako, da v meniju Obračuni DDV odkljukamo opcijo za obračun DDV po plačani realizaciji, kot to kaže spodnja slika:

  
Odkljukamo možnost za obračun po plačani realizaciji
  
  Slika 1: Odkljukamo možnost za obračun po plačani realizaciji

Ko smo odkljukali opcijo, ki jo s puščico prikazuje zgornja slika in potem ko smo vnesli obdobje za katero bomo plačano realizacijo obračunali, poženemo obračun s klikom na gumb Zagon obračuna DDV

Po končanem obračunu se nam naredijo in izpolnijo vse potrebne knjige in obrazci, kot so:

V obrazec DDV-O so vključeni samo plačani računi.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024