Odbitni delež

Davčni zavezanec, ki poleg obdavčenega prometa opravlja tudi oproščen promet, za katerega ni priznana pravica do odbitka vstopnega DDV, si lahko odbije le sorazmerni del DDV, ki se pripiše obdavčenim transakcijam.

Delež odbitka DDV izračuna na letnem nivoju, kot razmerje med obdavčenim in oproščenim prometom.

Odbitni delež določa Zakon o davku na dodano vrednost (Z-DDV1 65.člen) [https://zakonodaja.com/zakon/zddv-1/65-clen-odbitni-delez].

Odbitni delež v aplikaciji e-racuni.com vnašamo lahko bodisi na poslovno leto ali stroškovno mesto.

1.1 Poračun odbitnega deleža po ugotovitvi končnega deleža

Odbitni delež za tekoče leto se začasno določi na podlagi podatkov o transakcijah v preteklem letu. Nato se na podlagi ugotovljenega končnega deleža za preteklo leto popravijo odbitki, opravljeni na podlagi takega začasnega deleža.

Kako to uredimo:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024