Osnovna sredstva

V spletni aplikaciji e-racuni.com lahko vodimo register osnovnih sredstev in drobnega inventarja in izvajamo avtomatske obračune amortizacije.

Dodatno lahko vodimo šifrant amortizacijskih skupin ter pridobimo različne izpise v vezi samega modula osnovnih sredstev, obračunane amortizacije ter preostale neodpisane vrednosti.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024