Nastavitve elektronske pošte

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve za pošiljanje elektronske pošte in v meniju |Nastavitve |Moje nastavitve |Nastavitve za pošiljanje elektronske pošte lahko uredimo nastavitve izhodne pošte na nivoju podjetja ali na nivoju uporabnika.

Privzeto se za pošiljanje izhodne pošte uporablja privzeti SMTP strežnik smtp.amis.net in elektronska pošta se pošilja neposredno z e-mail naslovom pošiljatelja v glavi sporočila. Nastavitve izhodnega strežnika za pošiljanje elektronske pošte uporabimo v primeru, ko imamo elektronsko pošto na domeni oz. strežniku, ki ne dovoli pošiljanja elektronske pošte iz drugih SMTP strežnikov. V tem primeru gremo ali na nastavitve uporabnika (veljajo samo za uporabnika) ali na nastavitve podjetja (veljajo za vse uporabnike na podjetju) in odpre se nam naslednja stran:

  
Nastavitve izhodnega strežnika za pošiljanje elektronske pošte
  
  Slika 1: Nastavitve izhodnega strežnika za pošiljanje elektronske pošte

V kolikor obkljukamo dodatno funkcijo "Izhodna sporočila se pošljejo iz naslova outbox@e-racuni.com. Naslov pošiljatelja se vstavi v polje "Reply-To" Lako vso elektronsko pošto pošiljamo tako, da se namesto pošiljatelja uporabi e-mail naslov outbox@e-racuni.com, v dodatno polje "Reply-To:" pa se bo avtomatsko vpisal vaš e-mail naslov. To pomeni, da ko bo prejemnik sporočila odgovarjal na vaš mail se ta ne bo poslal na outbox@e-racuni.com temveč na vaš pravi e-mail naslov. Na tak način lahko za pošiljanje elektronske pošte še vedno uporabljate privzeti strežnik SMTP.

V nastavitvah imamo razen privzetega načina pošiljanja, dve dodatni možnosti za nastavitev pošiljanja elektronske pošte iz programa:

1. Vaša elektronska pošta se pošilja preko vašega SMTP strežnika. V primeru te izbire morate vnesti naslov vašega SMTP strežnika, ki mora dovoliti pošiljanje elektronske pošte iz IP naslovov strežnikov e-racuni.com (kontaktirajte podporo). Namesto omejitve na IP naslov lahko vnesete tudi uporabniško ime in geslo za vaš poštni predal tako, da se bo program pred pošiljanjem elektronske pošte prijavil v strežnik SMTP. Vnos številke porta ni obvezen, vnesite samo v primeru ne-standardnih portov. Če želite, da se povezava vzpostavi preko šifriranega protokola SSL, potem pred naslovom strežnika vnestite besedilo ssl:, primer ssl:smtp.moja-domena.si oz. za TLS protokol primer: tls:smtp.moja-domena.si.

Na spustnem seznamu lahko izberemo našega ponudnika e-pošte, kot je prikazano na spodnji sliki:

  

Ko smo izbrali našega ponudnika, če je ta na voljo, se bodo podatki o SMTP strežniku in portu samodejno izpolnili po prednastavljenih nastavitvah. Potrebujemo pa še sami vnesti uporabniško ime in geslo za naš poštni predal:

  

V spodnjih povezavah opisani najbolj pogosti primeri uporabe lastnega SMTP strežnika:


2. Uporabljate Gmail poštni odjemalec in se vaša izhodna pošta pošilja preko nastavitev za Gmail tako, da našo spletno aplikacijo povežemo z Gmail računov. Več s klikom tukaj [3].

 

1. Nastavitve elektronske pošte za odjemalec Yahoo

V kolikor imamo elektronski naslov odprt pri Yahoo si lahko nastavimo nastavitve smtp izhodnega strežnika za pošto v meniju:

Naslov strežnika: ssl:smtp.mail.yahoo.com
Port: 465
Up. ime: vaš email naslov na yahoo mailu, npr. test.eracuni@yahoo.com
Geslo: vaše aktivno geslo za prijavo v yahoo mail

Poleg zgornjih nastavitev v našem programu pa je potrebno v yahoo mailu še dodatno vklopiti dostop za druge aplikacije. To naredimo na naslednji način:

Prijavimo se v yahoo mail preko spletnega brskalnika, na naslovu mail.yahoo.com. Ko smo prijavljeni je potrebno odpreti naslednjo povezavo:https://login.yahoo.com/account/security#other-apps in vključiti opcijo "Allow apps that use less secure sign in", kot kaže spodnja slika:

smtpYahoo.gif

Nato bomo prejeli potrditveni email, da smo to storitev vključili in s tem bo pošiljanje iz našega sistema omogočeno.

 

2. Nastavitve elektronske pošte za odjemalec Gmail

V kolikor imamo elektronski naslov odprt pri ponudniku Gmail si lahko v programu nastavimo pošiljanje e-pošte iz programa preko njihovega strežnika smtp za izhodno pošto. Za pošiljanje vseh e-poštnih sporočil iz programa preko istega e-poštnega naslova si lahko to nastavimo na nivoju podjetja v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve za pošiljanje elektronske pošte. V kolikor pa bi želeli, da vsak uporabnik iz programa pošilja e-pošto s svojega email računa odprtega pri ponudniku Gmail pa si te nastavitve uredi vsak uporabnik programa zase v meniju |Nastavitve |Moje nastavitve |Nastavitve za pošiljanje elektronske pošte

Za pravilno pošiljanje e-pošte iz programa preko smtp strežnika od Gmaila je potrebno najprej ustrezno nastaviti e-poštni račun, da bo ta to dejansko omogočal. V ta namen je v nadaljevanju opisan postopek za pravilne nastavitve v vašem Gmail računu.


2.1 1.) Omogočitev POP za vso pošto

V nastavitvah Gmail računa je potrebno najprej aktivirati POP za vso pošto. To uredimo v meniju "Nastavitve -> Pokaži vse nastavitve -> Posredovanje in POP/IMAP -> Prenos POP", kot kaže slika:

  
Kliknemo zgoraj desno na ikonico Nastavitve, ter omogočimo POP za vso pošto
  
  Slika 4: Kliknemo zgoraj desno na ikonico Nastavitve, ter omogočimo POP za vso pošto


2.2 2.) Aktivacija preverjanja v dveh korakih

30.5.2022 je Google spremenil varnostni protokol. Tako več ne omogoča nastavitve "Dostop za manj varne aplikacije".
To nastavitev je nadomestilo Preverjanje v dveh korakih, ter ustvarjanje gesla za dostop do manj varnih aplikacij

Za vzpostavitev unikatnega gesla za manj varne aplikacije, se prijavimo v svoj "Gmail workspace" preko spletnega brskalnika, na naslovu mail.google.com in po prijavi kliknemo na meni za izbiro aplikacije:

  
 Med Google aplikacijami izberemo naš e-poštni račun
  
  Slika 5:  Med Google aplikacijami izberemo naš e-poštni račun

Pod menijem VARNOST - Prijava v Google, imamo možnost vklopa "preverjanja v dveh korakih". Torej geslo za prijavo + geslo, katero Google pošlje na telefonsko številko, katero zavedemo ob vzpostavitvi takšnega preverjanja
Po aktiviranju "Preverjanja v dveh korakih", nam Google omogoči ustvariti "Geslo za dostop do aplikacij".

  
Aktivacija preverjanja v dveh korakih
  
  Slika 6: Aktivacija preverjanja v dveh korakih

  
Vzpostavitev preverjanja v dveh korakih
  
  Slika 7: Vzpostavitev preverjanja v dveh korakih


2.3 3.) Ustvarjanje gesla za dostop do aplikacije

  
geslo za manj varne aplikacije
  
  Slika 8: geslo za manj varne aplikacije
  
Vnesemo naziv aplikacije, npr. www.e-racuni.com
  
  Slika 9: Vnesemo naziv aplikacije, npr. www.e-racuni.com

  
Gmail bo generiral naključno geslo za dostop programa e-racuni do našega gmail računa
  
  Slika 10: Gmail bo generiral naključno geslo za dostop programa e-racuni do našega gmail računa

  
Naključno generirano geslo, ki ga bomo uporabili v nastavitvah pošiljanja epošte v programu e-racuni
  
  Slika 11: Naključno generirano geslo, ki ga bomo uporabili v nastavitvah pošiljanja epošte v programu e-racuni


2.4 4.) Vpis gesla v nastavitve lastnega SMTP strežnika

Enkratno geslo, ki ga je generiral Gmail nato vpišemo v nastavitvah smtp strežnika za pošiljanje epošte v programu e-racuni:

  
uporabimo enkratno geslo, ki smo ga po zgornjem postopku generirali v nastavitvah Gmail računa
  
  Slika 12: uporabimo enkratno geslo, ki smo ga po zgornjem postopku generirali v nastavitvah Gmail računa

 

3. Povezava z računom Gmail

V kolikor uporabljamo Gmail naslov za pošiljanje izhodne pošte iz sistema e-racuni.com, si lahko naš račun kar samodejno povežemo z e-racuni.com.

To lahko uredimo pod:

Povezavo si uredimo po naslednjih korakih:

  
Izbira povezave z Gmail računom
  
  Slika 13: Izbira povezave z Gmail računom

  
Prijava v naš Gmail račun
  
  Slika 14: Prijava v naš Gmail račun

  
Nadaljevanje kljub opozorilu za ne preverjeno aplikacijo
  
  Slika 15: Nadaljevanje kljub opozorilu za ne preverjeno aplikacijo

  
Odobritev za pošiljanje pošte v vašem imenu
  
  Slika 16: Odobritev za pošiljanje pošte v vašem imenu

  
Odobritev za upravljanje osnutkov in pošiljanje v vašem imenu
  
  Slika 17: Odobritev za upravljanje osnutkov in pošiljanje v vašem imenu

  
Končna potrditev vseh dovoljenj
  
  Slika 18: Končna potrditev vseh dovoljenj

Sedaj imamo povezavo z Gmail računom urejeno in jo lahko naknadno prekličemo. Uspešno urejana povezava je vidna na naslednji način:

  
Gmail račun je uspešno povezan
  
  Slika 19: Gmail račun je uspešno povezan

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023