Predogled obračunanega potnega naloga

Ko smo s klikom na gumb Obračun zagnali obračun, se nam prikaže predogled obračunanega potnega naloga:

  
Predogled obračunanega potnega naloga.
  
  Slika 1: Predogled obračunanega potnega naloga.

Sedaj lahko s klikom na Tiskanje natisnemo obračun potnih stroškov.

S klikom na Knjiženje lahko knjižimo potne stroške na temeljnico.

S klikom na Izplačilo potnih stroškov lahko izplačamo potne stroške na transakcijski račun zaposlenega ali preko blagajne v gotovini.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024