Uporaba tehtanih črtnih kod po standardu RCN v POS client

V kolikor imamo v podjetju uporabo tehtane črtne kode za prodajo tehtanih artiklov (npr. salama, sadje), izdelki, ki se prodajajo po kosih (npr. število vijakov) ali na metre (npr. blago) in uporabljamo POS client aplikacijo, je potrebno primerno urediti šifrant artiklov.

Pojasnilo za standarnd RCN, je dosegljiva na naslednji strani:https://www.gs1si.org/spremenljiva-vsebina

1.1 Priprava šifranta artiklov

Če povzamemo strukturo črtne kode po RCN:

P P R R R R R M M M M M C

P = predpona
R = referenca
M = enota mere in
C = kontrolna številka

Strukturo moramo poznati, da pravilno za naše tehtane artikle določimo 5 mestno številko R - referenca oz. v našemu primeru šifra artikla. Ostali podatki so določeni s strani tehtnice.

V meniju |Zaloge |Artikli moramo imeti pravilno ošifrirane artikle s 5-mestno unikatno šifro:


  
Vnos artikla, katerega tehtamo
  
  Slika 1: Vnos artikla, katerega tehtamo

Pravilno mu označimo enoto mere. Primer: predpona 26 ali 28 (predponi za težo) označimo na artiklu pravilno enoto mere (kg):

  
Vnos artikla - enota mere
  
  Slika 2: Vnos artikla - enota mere

V kolikor imamo izpis teže v dekagramih, vpišemo v Količina pakiranja vrednost 0,1

Nekaj primerov uporabe:

Predpona za težo - prevzemamo v kg:

Če je naša prodajna enota mere za tehtani artikel g lahko pustimo "Količina pakiranja" v šifrantu artiklov prazno.

1.2 POS client in branje tehtanih črtnih kod

Odpremo datoteko obracuni-pos.cfg na lokaciji, kjer imamo nameščeno POS client aplikacijo.

Običajno je to pot: C:\ITC e-racuni POS ali C:\Program Files (x86)\ITC e-racuni POS

Vnesemo v datoteko pod [application]:

barcodeWithQuantityMask=RCN

Shranimo in zapremo datoteko.

Zaženemo POS client aplikacijo in skeniramo črtno kodo, ki jo nam pripravi tehtnica za artikel 54321 (iz primera).

Primer te črtne kode bi lahko bil:

2654321002502

Rezultat po skeniranju v POS clientu pri izstavljanju novega računa je naslednji:

  
Skeniranje črtne kode s spremelnjivo vsebino - RCN v POS-u
  
  Slika 3: Skeniranje črtne kode s spremelnjivo vsebino - RCN v POS-u

Imamo torej 250g oz 0,25kg artikla po šifri 54321.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024