Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  POS client  >  Nastavitve POS client-a

Nastavitve POS client-a

Spodaj so našteti in opisani vsi parametri programa E-racuni POS Client, s katerimi lahko vplivamo na delovanje samega programa, nastavimo komunikacijo s strojno opremo (POS tiskalnik, POS prikazovalnik), določamo in oblikujemo parametre izpisa ter sam izpis POS računa in še mnogo več.


[Database Access] - povezava s podatkovno zbirko

SQLite uporablja se na blagajnah, ki delujejo samostojno (nimajo pomožnih blagajn)
PostgreSQL za uporabo z večimi blagajnimi - glavno in eno ali več pomožnih blagajn

[pos] - komunikacija s spletnim strežnikom E-racuni.com


[printer] - nastavitve tiskalnika in izpisa

Vrednost parametraProizvajalec/znamka tiskalnika
SPStar Micronics - splošno
SP200Star Micronics SP200
SP300Star Micronics SP300
TSP100Star Micronics TSP100
TSP650Star Micronics TSP650
STP103Samsung STP103
TM_U300AEpson TM-U300A
TMT88IIIEpson TMT88III
TMT88IVEpson TMT88IV
PP6800Posiflex PP6800
PP7000Posiflex PP7000
BTP2002NPSava BTP2002NP
BTPR880NPSava BTPR880NP
SRP275Bixolon SRP275
SRP350Bixolon SRP350
OCPP801OCPP 801
PRP058TYSSO PRP 058
PQ_OPTIPOS_RP58Optipos RP58 - tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]
CUSTOMtiskalnik z nastavitvami po meri za komunikacijo s paralelnim/serijskim vhodom
PQ_CUSTOMtiskalnik z nastavitvami po meri za tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]

*[1] Pri tiskanju, kjer je parameter tiskalnika "type" enak vrednosti "PQ_OPTIPOS_RP58" ali "PQ_CUSTOM", določanje parametra "port" ni potrebno. Namesto tega je potrebno določiti parameter "printerName"

COMX tiskalnik tiska preko serijskih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: COM1, COM2, ...)
LPTX tiskalnik tiska preko paralelnih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: LPT1, LPT2, ...)

Parameter se ne uporablja, kjer je type nastavljen kot PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM - tiskalniki tega tipa tiskajo v tiskalniško vrsto in ne komunicirajo direktno s tiskalnikom preko vrat.

NOSPECIALpretvorba šumnikov v sičnike
CP852pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno z naborom znakov CP-852
CPSP200pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno s konverzijo na podlagi Star Micronics specifikacijo za tiskalnik Star SP200
escposV primeru da tiskalnik uporablja ESC/POS emulacijo
starline V primeru, da se gre za znamko StarLine tiskalnikov
qrVrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode
qr_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode in samo "qr" ne deluje.
code128 V kolikor se izbere slednja, je potrebno še vnesti v koliko vrsticah se koda izpiše. Možno je od 1-5 vrstic. Ukaz: fiscalCode128BarcodesNr=N. N predstavlja št. vrstic.
code128_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis Code128 kode in samo "code128" ne deluje.
pdf417 V kolikor tiskalnik podpira izpise takšne kode, se vpiše lahko ta vrednost
pdf417_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis pdf417 kode in samo "pdf417" ne deluje.

Specifikacija ESC/POS emulacijskih ukazov za POS tisklanik najdete na spodnji povezavi: http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/ESCPOS_Command_Thermal.pdf http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/ESCPOS_Command_Thermal.pdf


[display] - nastavitve POS prikazovalnika

NORITAKENoritake pole display
PARTNERPartner Tech Corporation pole display
POSIFLEX_PD2300Posiflex PD2300 pole display
POSIFLEX_PD2300_COMPosiflex PD2300 pole display

Parameter ni potreben za prikazovalnik tipa "POSIFLEX_PD2300", ki se uporablja za prikazovalnik, priklopljen na USB vrata.


[application] - nastavitve izpisa in druge sistemske nastavitve

Spodaj so primeri oblike posameznih vrst računov za 44 znakov/vrstico:

TRUE izpis oznake programske opreme
FALSE brez izpisa oznake programske opreme
YESprikaz zaloge
NObrez prikaza zaloge
YESprikaz artiklov z pozitivno zalogo
NOprikaz vseh artiklov ne glede na stanej zaloge
TRUEizpis datuma izstavitve dokumenta
FALSEizpis datuma in ure izstavitve dokumenta v glavi dokumenta
TRUEizpis podatkov mandanta, kot je vnešeno v podatkih o podjetju (v spletni aplikaciji)
FALSEbrez izpisa podatkov o podjetju, ki jih bere iz spletne aplikacije

V kolikor v nastavitvah tiskanja v zavihku "Glava dokumenta" ni vpisanih podatkov o podjetju, se nastavitev parametra "PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData" ignorira ter se izpišejo podatki o podjetju, kot je to zavedeno v nastavitvah podatkov o podjetu!

RCNstandard RNC (tehtalne 13 mestne črtne kode)
TRUEizpis opomb
FALSEopombe se ne izpišejo
TRUEparameter "Kupec dodatno" se izpiše
FALSEparameter "Kupec dodatno" se ne izpiše
TRUEpodatki o telefonski številki in e-pošti kupca se izpišejo
FALSEpodatki o telefonski številki in e-pošti kupca se ne izpišejo
TRUEnačin plačila računa se izpiše
FALSEnačin plačila računa se ne izpiše
TRUEpo izpisu računa se izvede rez papirja
FALSEpo izpisu računa se rez papirja ne izvede
TRUEartikli z vrsto artikla polizdelek bodo sinhronizirani v POS client
FALSEartikli z vrsto artikla polizdelek ne bodo sinhrinizirani v POS client (privzeto)
TRUEsprememba cene je dovoljena
FALSEsprememba cee ni dovoljena (privzeto)
YESvrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se ne prikaže
NOvrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se prikaže
TRUE okno za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku prikaže
FALSE ok za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku ne prikaže
TRUEobvestilo se pojavi ob zapiranju programa
FALSEobvestilo se ne pojavi ob zapiranju programa
TRUEfokus se postavi v iskalno polje za iskanje artikla po šifri oz. črtni kodi artikla
FALSEfokus ostane v tabeli dodanih postavk na računu, kot privzeto
TRUEtakoj ob izstavitvi računa se nam odpre forma za vnos novega računa
FALSEtakoj ob izstavitvi računa se prikaže seznam vseh računov, kot običajno
paperlessBusinessNoob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" se bo račun brez izjeme tudi natisnil.
paperlessBusinessYesob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" se račun shrani in izstavi, ne pa natisne.
paperlessBusinessOnRequestob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" bo program v novemu oknu preveril ali želimo račun še natisniti in se lahko odločimo "Da/Ne". Tiskanje na zahtevo.

Delo z večimi blagajnami, povezanimi z enim skladiščem


V primeru, ko imamo več blagajn, ki delujejo z enim skladiščem, uporabimo podatkovno zbirko PostgreSQL, saj omogoča komunikacijo s protokolom TCP/IP, kar je ključnega pomena, saj pomožna blagajna komunicira s podatkovno zbirko, ki je na drugem računalniku (ServerType=PostgreSQL).


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 13.06.2024 13:40:13
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024