Evidenca zaposlenih

Modul za urejanje kadrovske evidence nudi naslednje funkcionalnosti:

 

1. Uvoz podatkov o zaposlenih iz Excela-a

Program omogoča, da pred pričetkom uporabe uvozimo podatke o zaposlenih delavcih iz drugega vira preko datoteke, ki jo predhodno preuredimo v programu Excel.

V Excelu ali v programu OpenOffice Calc si uredimo preglednico s podatki o zaposlenih, kjer podatke uredimo na naslednji način (zaporedne številke so zaporedne številke stolpcev v preglednici).

1.Matična številka zaposlenega oz. šifra partnerja (ime kolone mora biti obvezno "Šifra").
2.Ime zaposlenega.
3.Priimek zaposlenega.
4.Ulica in hišna številka bivališča.
5.Poštna številka.
6.Kraj.
7.Spol, kjer je črka M moški in črke Ž, F ali Z ženski spol. Če podatek ne obstaja, je lahko prazno pri čemer se bodo podatki uvozili s statusom neznano.
8.Naziv delovnega mesta.
9.E-mail naslov.
10.Uporabniško ime, ki se dodeli zaposlenemu za uporabo programa (opcijsko).
11.Šifra stroškovnega mesta.
12.EMŠO zaposlenega.
13.Davčna številka zaposlenega.
14.Datum vstopa oz. pričetka delovnega razmerja pri trenutnem delodajalcu.
15.Datum izstopa oz. datum prenehanja delovnega razmerja pri trenutnem delodajalcu.
16.Pretekla delovna doba v letih pred tem delodajalcem.
17.Pretekla delovna doba v mesecih pred tem delodajalcem.
18.Pretekla delovna doba v dnevih pred tem delodajalcem.
19.Bruto plača zaposlenega pri tem delodajalcu.
20.TRR zaposlenega.

V program lahko uvozimo samo podatke v formatih TAB delimited ter CSV, ki sta podprta tako v Excel-u, kot tudi v OpenOffice Calc.

Izberemo meni |File/Save As... oz. |Datoteka/Shrani kot... ter preglednico shranimo v formatu CSV oz. Tab delimited. Označimo tudi, da naj se datoteke shranijo z uporabo kodne strani (charset) Windows CP1250 oz. WIN LATIN2.

Primer datoteke CSV:

Zaposleni.csv
Velikost: 0,63 kB

Primer datoteke Tab delimited:

Zaposleni.txt
Velikost: 0,49 kB

Do zaposlenih pridemo preko zavihka Partner, kjer v meniju na levi strani izberemo povezavo Zaposleni. Ko kliknemo na to povezavo se nam odpre maska za Pregled in iskanje zaposlenih [2] kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Maska za pregled in iskanje zaposlenih
  
  Slika 1:  Maska za pregled in iskanje zaposlenih

Kot vidimo na zgornji sliki imamo na vojlo tudi meni |Dodatne možnosti v katerem se nahaja možnost za uvoz zaposlenih iz datoteke, kar nam lepo jasno prikazuje spodnja slika:

  
Meni za dodatne možnosti
  
  Slika 2:  Meni za dodatne možnosti

Ko smo izbrali možnost |Dodatne možnosti |Uvoz zaposlenih iz datoteke se nam odpre maska, za uvoz zaposlenih iz Excela. Maska izgleda takole:

  
Maska za uvoz zaposlenih iz datoteke
  
  Slika 3:  Maska za uvoz zaposlenih iz datoteke

Kot vidimo na zgornji sliki, lahko preden uvozimo zaposlene iz datoteke izberemo v katerem formatu je naša datoteka s katere bomo uvozili podatke(CSV ali Tab delimited)! Lahko tudi označimo kaj se naj zgodi, če zaposleni iz datoteke še ne obstaja, če v programu že obstajajo podatki o zaposlenem z enako šifro in obenem lahko tudi določimo privzete privilegije za na novo uvožene uporabnike programa. To enostavno naredimo tako, da poklikamo vse možnosti, ki jih naj program upošteva pri uvozu podatkov iz datoteke.

Primer iskanja datoteke v formatu Tab delimited:

  
Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu Tab delimited
  
  Slika 4:  Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu Tab delimited

Primer iskanja datoteke v formatu CSV:

  
Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu CSV
  
  Slika 5:  Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu CSV

Datoteko smo piskali in sedaj je potrebno le klikniti na gumbUvozi podatke in začel se bo prenos podatkov. Maska, ki se prikaže ob kliku na gumbUvozi podatke nam prikazuje Status obdelave oz. kdaj se bo prenos predvidoma končal.

  
Status obdelave oz. potek prenosa podatkov
  
  Slika 6:  Status obdelave oz. potek prenosa podatkov

Vsakič, ko kliknemo na gumbOsveži vidimo čas do konca prenosa.

Ko se ta maska zapre se je končal prenos podatkov in podatki o zaposlenih so se uvozili v program.

 

2. Pregled in iskanje zaposlenih

Ko izberete zavihek |Partnerji, se vam odpre padajoči meni tega modula.

  
Prva stran modula Partner
  
  Slika 7:  Prva stran modula Partner

S klikom izberete na Zaposleni, se vam odpre naslednja stran:

ZaposleniPregled.gif

Zaposlenega lahko poiščete po treh iskalnih kriterijih:

Za vnos novega zaposlenega kliknite na gumb Vnos novega in odpre se vam vnosna maska za vnos podatkov o zaposlenem [3].

Na tej strani imate na voljo tudi dodatne možnosti, kot so prikazane na sliki:

ZaposleniDodMoznosti.gif

Izbira prve možnosti vam omogoča, da dokument natisnete v obliki, kot jo vidite na zaslonu. Dokument pa lahko natisnete tudi v obliki tabel, za kar kliknete na drugo možnost in dokument se vam odpre v programu Excel.

 

3. Vnos podatkov o zaposlenem

  
Vnos podatkov o zaposleni osebi
  
  Slika 8:  Vnos podatkov o zaposleni osebi

Matična številkaV prazno okence vpišite matično številko, ki pripada zaposlenemu.
NazivStatus izobrazbe ali statusa v podjetju.
ImeVpis imena zaposlenega. To je obvezen podatek za vnos.
PriimekVnos priimka zaposlenega. To je obvezen podatek za vnos.
Datum rojstvaIz tabele izberemo datum rojstva.
SpolIzberemo ali je zaposleni ženskega ali moškega spola.
Zakonski stanČe ga ima, mu ga lahko izberemo.
EMŠO, davčna št., davčna izpostavaVnos formalnosti o zaposlenemu. Ti podatki so neobvezni za vnos (po vaši izbiri).
UlicaVnesemo ulico stalnega prebivališča, kjer je prijavljen zaposleni. To je obvezen podatek za vnos.
Poštna št./KrajPoštna številka in kraj prebivališča. To je obvezen podatek za vnos.
DržavaVnos države v kateri se nahaja zaposleni.
TelefonV prazno okence vpišite telefonsko številko stacionarneqa telefona.
Mobilni telefonV prazno okence vpišite telefonsko številko mobilnega telefona.
E-mailV prazno okence vpišite elektronski naslov, če ga ima.

  
Podatki o zaposleni osebi
  
  Slika 9:  Podatki o zaposleni osebi

StatusIzbere status zaposlitve s seznama (aktiven ali neaktiven).
Kraj rojstvaVpišemo kraj v katerem je zaposleni rojen.
DržavljanstvoKatero državljanstvo ima zaposleni.
DopustVpišemo število dni dopusta za tekoče leto.
Relacija od doma v kmV prazno polje vnesite število km od doma zaposlenega do delovnega mesta le-tega.
Relacija prevoza na deloVpišemo relacijo po kateri zaposleni prihaja na delo.
Znesek avtobusne karteV kolikor uporablja javni prevoz, tu vpišemo mesečni strošek le-tega.
Znamka lastnega vozilaVpišite znamko avtomobila, ki je last zaposlenega.
Boniteta za uporabo službenega vozilaV primeru, da bo zaposleni uporabljal službeno vozilo tudi v zasebne namene, vpišite za katero vozilo gre. V nasprotnem primeru je že privzeta izbira, da zaposleni ne uporablja službenega vozila v zasebne namene.
Dodatno službeno voziloV primeru, da bo zaposleni uporabljal dodatno službeno vozilo, vpišite za katero vozilo gre. V nasprotnem primeru je že privzeta izbira, da zaposleni ne uporablja dodatnega službenega vozila.

  
Podatki o zaposlitvi
  
  Slika 10:  Podatki o zaposlitvi

Zaposleni v javni upraviTu obkljuta v kolikor je zaposleni zaspolen v javnem podjetju.
Naziv delovnega mestaV prazen prostor obvezno vpišite naziv delovnega mesta (npr. direktor, tajnica, računovodja ipd.).
InvalidnostV kolikor ima zaposleni status invalida.
Če je detaširan delavecIzberete v kateri državi je detaširan.
Vrsta zaposlitveIzberete ali gre za zaposlitev po kolektivni pogodbi, individualni pogodbi ali pa je oseba nosilec s.p. Podatek je pomemben za pravilen obračun plače, za Obrazec 1, ter za knjiženje materialnih stroškov in potnih nalogov.
Izpolnjuje pogoje za zaposlitevV kolikor jih, obkljukate polje.
Datum začetka delaObvezen je tudi vpis datuma začetka dela. S klikom na calendar.gif aktivirate priročni koledarček v katerem izberete željeni datum, potrdite pa ga tako, da kliknete nanj.
Predhodna delovna dobaVpišemo koliko let, mesecev in dni predhodne delovne dobe ima zaposleni.
Bruto plačaVpišemo višino bruto plače zaposlenega.
Količnik za izračun bruto plačeIz padajočega menija izberemo količnik za izračun plače.
Urna postavka za boleznineKakšna urna postavka se upošteva pri zaposlenemu, ki je na bolniški več kot 30 dni.
Št. delovnih ur na tedenVpišemo število delovnih ur na teden. Vnos podatka je obvezen.
Št. delovnih dni v tednuVpišemo število delovnih dni v tednu. Vnos podatka je obvezen.
Znesek osebne olajšave 1/12Vnesemo znesek olajšave.
Znesek posebne olajšave 1/12Vnesemo znesek olajšave.
Vnos zneska PDPZ v BOD znesek delavec Vnos zneska in TRR računa.
Vnos zneska PDPZ v BOD znesek delodajalec Vnos zneska in TRR računa.

Glede na vrsto zaposlitve se nam ponudijo tudi dodatne možnosti glede oprostitve plačila prispevkov zaposlenega:

Oprostitev plačila pris. delod. po ZIUPTDSV Zaposlitev v obdobju od 1.11.2013 do 31.12.2015 za nedoločen čas za brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca po ZIUPTD Zaposlitev od 1.1.2016 z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.
Uveljavlja vračilo pris. za prvič zap. po 157. členu ZPIZ-2 Delodajalec lahko uveljavlja vračilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevek PIZ na bruto) skladno z določili 157. člena ZPIZ-2, za zaposlitev zavarovanca iz prvega do četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2(ni dopolnil 26. let starosti ali mater, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti).

  
Ostali možnosti zaposlenega
  
  Slika 11:  Ostali možnosti zaposlenega

Podatki o kreditih in vnos novih kreditovTukaj imate možnost spremljanja kreditov. Več najdete na povezavi: Vnos podatkov o kreditih [4]
Vzdrževani članiTukaj imate možnost, da dodate družinske člane, ki imajo status vzdrževanih.
Podatki o bančnih računihTukaj imate možnost dodajanja bančnih računov. Več najdete na povezavi: Vnos podatkov o bančnih računih [5]


 

4. Podatki o kreditu zaposlenega

Podatke o kreditu vnesemo v primeru, da ima zaposlen kakršen koli kredit, ki se mu odteguje pri plači. Do maske za vnos podatkov o kreditu pridemo preko menija|Partner |Zaposleni kjer izberemo zaposlenega in kliknemo na gumb change. V razdelku Podatki o kreditih in vnos novih kreditov kliknemo na gumb Vnos kredita in pokaže se nam naslednja maska, kamor vnesemo podatke o kreditu:

  
Vnesemo vse potrebne podatke v zvezi s kreditom zaposlenega
  
  Slika 12:  Vnesemo vse potrebne podatke v zvezi s kreditom zaposlenega

Vrsta odtegljajaV padajočem meniju izberemo ustrezno vrsto kredita.
NamenV prazno polje vpišemo namen kredita. Podatek je obvezen

Prejemnik nakazila

NazivVpišemo kdo je prejemnik nakazila ali pa ga enostavno izberemo iz registra TRR s klikom na gumb Poišči. Podatek je obvezen
Sedež/MestoV prvo okno vpišemo ulico, v drugo okno pa vpišemo kraj prejemnika nakazila
Številka računa/ReferencaV prvo prazno okno vpišemo TRR prejemnika, v drugo pa referenco. Podatek je obvezen
Vrsta poslaV padajočem meniju izberemo ustrezno vrsto posla. Podatek je obvezen

Podatki o kreditu

Znesek celotnega kreditaVnesemo znesek celotnega kredita, ki ga mora zaposleni plačati. Podatek je obvezen
Št. vseh obrokovVpišemo število vseh obrokov kredita
Znesek obrokaVpišemo višino zneska enega obroka kredita
formula za obrokVpišemo odstotek višine enega obroka glede na neto plačo zaposlenega
Znesek odplačanega kreditaVpišemo znesek odplačanega kredita, v kolikor je določen znesek kredita zaposleni že izplačal
Št. plačanih obrokovVnesemo št. že plačanih obrokov
Zap. prvega obrokaVpišemo datum zapadlosti prvega obroka oz. ga izberemo s klikom na koledarcek calendar.gif. Obrok se bo odbil pri obračunu plače, ki je bil narejen po tem datumu. V primeru, da pustimo prazno, bo ta datum avtomatsko trenutni datum.
Zap. zadnjega obrokaVnesemo datum zapadlosti zadnjega obroka oz. ga izberemo s klikom na koledarcek calendar.gif. Po tem datumu se obroki kredita ne bodo več odbijali pri obračunu plače.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu

 

5. Podatki o bančnih računih zaposlenega

Ko kliknete na gumb za vnos novega zaposlenega, se vam poleg maske za vnos podatkov o zaposlenem in o zaposlitivi odpre tudi vnosna maska za podatke o bančnih računih zaposlenega:

  
Vnos podatkov o bančnih računih zaposlenega
  
  Slika 13:  Vnos podatkov o bančnih računih zaposlenega

BankaV prazno okence vpišite banko, pri kateri ima zaposleni odprt račun, ki ga boste uporabljali pri generiranju elektronskih plačilnih nalogov. V primeru, da gre za več različnih bank oz. računov, vpišite vse.
Številka računaV prazna okenca vpišite številke računov, ki jih ima zaposleni odprte pri banki oz. bankah.
ReferencaVpišite referenco oz. sklic za določen račun.
OpombeV prazna okenca lahko vpišite opombe, če menite, da je to potrebno.

 

6. Dodeljevanje uporabniškega dostopa

Večnivojsko dodeljevanje uporabniških pravic s podporo internim poslovnim procesom, ki omogoča ali onemogoča dostop do programa in uporabo funkcij programa.

  1. Partner
  2. Administracija ...
  3. Ponudbe in pogodbe
  4. Banka
  5. Potni nalogi
  6. Plače
  7. Računi

 

7. Uporabniški dostop za izdane račune

V modulu Partner izberite stran "zaposleni" kot vam to kaže slika:

ZapsleniPartner.gif

Odpre se vam stran "Zaposleni-pregled in iskanje". S klikom na gumb Vnos novega pridete na stran, kjer lahko zaposlenemu omogočite dostop do uporabe programa [6], ter določite katere funkcije programa lahko uporablja in do katerih podatkov ima dostop [6].

V primeru izdanih računov pridejo v poštev naslednje možnosti:

DostopIzdani.gifPooblaščenec lahko izdaja račune, ponudbe, predračune, dobropise in ostale dokumente.
DostopPregled.gifPooblaščenec lahko pregleduje in išče prodajne artikle.
DostopSpreminjanje.gifPooblaščenec lahko spreminja, vnaša nove ali briše prodajne artikle.

 

8. Uporabniški dostop za izdane dobropise

V modulu Partner izberite stran "zaposleni" kot vam to kaže slika:

ZapsleniPartner.gif

Odpre se vam stran "Zaposleni-pregled in iskanje". S klikom na gumb Vnos novega pridete na stran, kjer lahko zaposlenemu omogočite dostop do uporabe programa [6], ter določite katere funkcije programa lahko uporablja in do katerih podatkov ima dostop [6].

V primeru izdanih dobropisov pride v poštev naslednja možnost:

DostopIzdanDobropis.gifPooblaščenec lahko samostojno izdaja dobropise.

 

9. Uporabniški dostop za prejete dobropise

V modulu Partner izberite stran "zaposleni" kot vam to kaže slika:

ZapsleniPartner.gif

Odpre se vam stran "Zaposleni-pregled in iskanje". S klikom na gumb Vnos novega pridete na stran, kjer lahko zaposlenemu omogočite dostop do uporabe programa [6], ter določite katere funkcije programa lahko uporablja in do katerih podatkov ima dostop [6].

V primeru prejetih dobropisov pridejo v poštev naslednje možnosti:

DostopPrejetiDobropisi.gifPooblaščenec lahko samostojno vnaša prejete dobropise.
DostopPregledDobropisi.gifPooblaščenec ima pregled nad prejetimi dobropisi.

 

10. eVEM HRS kadrovski vmesnik

Namen eVEM HRS kadrovskega vmesnika je olajšanje prijave zavarovancev na ZZZS in s tem povezanih postopkov. Zavezancem ni več potrebno pošiljati M vloge po pošti ali ročno vpisovati podatke na e-VEM portal ampak lahko vlogo pripravite v sistemu in jo pošljete preko e-VEM sistema na ZZZS.

Najprej morate urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim boste oddajali obrazce na portal e-VEM. Obrazec za prijavo najdete na http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/.

Po prijavi odjemalca na e-VEM portalu vam e-VEM dodeli posebno številko za prijavo, ki jo vnesete v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje e-VEM številka za HRS vmesnik.

Pred pričetkom uporabe je potrebno v sistem tudi uvozit certifikat, ki ste ga prijavili na evem. Navodila za uvoz certifikata najdete na Uvoz digitalnih certifikatov. Pri uvozu je pomembno, da označite tip dig. certifikata certifikat za e-VEM hrs vmesnik.

S klikom na Plače->Vloge hrs kadrovski vmesnik, se nam odpre stran eVEM vloge - pregled in iskanje:

HRSPregled1.png

Pregled in iskanje skozi celoten program potekata enako. Podrobnejši opis si lahko pogledamo na strani Pregled in iskanje dokumentov

 

10.1. Kreiranje nove vloge

Za kreiranje nove vloge na pregledu vseh vlog kliknemo na gumb "Priprava nove vloge". Odpre se nam okno, kjer izberemo podatek o vrsti obrazca, podlagi zavarovanja in zaposlenem.

  
Kreiranje nove vloge
  
  Slika 14:  Kreiranje nove vloge

Po nastavitvi in potrditvi teh podatkov pridemo na novo stran, kjer je potrebno vnesti podatke glede na izbrano vrsto obrazca in podlago zavarovanja. Podatki o zavezancu in zavarovancu so samo prikazani in se vzamejo iz podatkov podjetja oz. zaposlenega in jih na sami formi ni možno spreminjati. Podatki o samem zavarovanju pa se vzamejo iz zadnje zaposlitve in jih lahko na sami vlogi tudi spremenimo in dopišemo.

  
Podatki za vlogo
  
  Slika 15:  Podatki za vlogo

Ko imamo vse podatke vpisane formo potrdimo in vlogo shranimo. Ko vlogo prvič shranimo potem le ta dobi tudi enolično oznako dokumenta, ki jo lahko vidimo na podatkih vloge. Podatke iz same vloge lahko kasneje tudi spreminjamo, vendar le dokler vloga ni oddana na evem. Ko smo vlogo enkrat oddali in so jo ne eVEM-u sprejeli je več ne moremo spreminjati in brisati.


  
Vloga
  
  Slika 16:  Vloga

Na vlogo lahko dodamo tudi priponke, ki se bodo skupaj z vlogo poslale na e-VEM.

 

10.2. Pošiljanje vloge na e-VEM kadrovski vmesnik

Ko smo vlogo uspešno vnesli in shranili imamo na vrhu vloge gumb za pošiljanje vloge na e-VEM. S klikom na ta gumb se vloga pošlje na e-VEM in dobimo iz e-VEM odgovor ali je bila vloga sprejeta ali ne. V kolikor je vloga sprejeta se nam izpiše e-VEM številka, pod katero na e-VEM vodijo to vlogo, sicer dobimo seznam z napakami.

  
Obvestilo o uspešni oddaji vloge na e-VEM
  
  Slika 17:  Obvestilo o uspešni oddaji vloge na e-VEM

  
Obvestilo o neuspešni oddaji vloge na e-VEM in izpis napak
  
  Slika 18:  Obvestilo o neuspešni oddaji vloge na e-VEM in izpis napak

Če je bila vloga uspešno oddana na e-VEM potem imamo na vrhu vloge tudi podatek o e-VEM št. vloge in datum in čas oddaje vloge. Po uspešno oddani vlogi na e-VEM le te ne moremo več spreminjati ali brisati.

  
Podatek o e-VEM številki vloge, oddaji in statusu vloge na e-VEM
  
  Slika 19:  Podatek o e-VEM številki vloge, oddaji in statusu vloge na e-VEM

Po uspešno oddani vlogi na e-VEM se nam na vlogi pojavi gumb za preverjanje statusa. Po kliku na gumb preverimo status oddane vloge in nam program prikaže status vloge na e-VEM.

  
Po preverjanju status se nam izpiše trenutni status vloge na e-VEM
  
  Slika 20:  Po preverjanju status se nam izpiše trenutni status vloge na e-VEM

Vloga ima različne statuse. Pomembni so končni statusi vloge, kateri so:

Vloga je odobrena Vloga je s strani ZZZS odobrena.
Vloga je zavrnjena Vlogo je ZZZS zavrnil. Pri preverjanju sklepa vloge se vam bodo izpisali napake zakaj je bila vloga zavrnjena.
Vloga je v vsebinski dopolnitvi ZZZS je vlogo dal v dopolnitev, ker ni popolna. S preverjanjem sklepa vloge nam vrne seznam napak, ki jih je potrebno dopolniti. Vlogo dopolnite glede na navodila Dopolnitev vloge [10.3]

Pri vseh teh statusih vloge lahko preverimo sklep vloge. V statusu zavrnjena in dopolnitve nam sklep vrne opis napak, ko pa je vloga odobrena pa dobimo nazaj podatke o prevzemni številki ZZZS, referentu in dokument sklepa. Vsi ti podatki se shranijo in jih kasneje vedno vidimo na vlogi. Dokument sklepa lahko tudi odpremo. Iz vloge, ki je bila odobrena lahko kreiramo tudi M3 ali M2 vlogo.

  
Podatki sklepa vloge, ki je bila odobrena
  
  Slika 21:  Podatki sklepa vloge, ki je bila odobrena

 

10.3. Dopolnitev poslane vloge

Ko je vloga na e-VEM v statusu vsebinske dopolnitve potem imamo na vlogi gumb "Odpri vlogo za dopolnitev". Še pred odpiranje vloge za dopolnitev preverimo sklep vloge, kjer se nam bodo izpisale napake, ki jih je potrebno dopolniti. Po odpiranju vloge za dopolnitev se nam poveča zaporedna številka, podatke na vlogi pa lahko spreminjamo.

  
Vloga ima status vsebinske dopolnitve
  
  Slika 22:  Vloga ima status vsebinske dopolnitve

Po dopolnitvi vlogo je postopek dalje enak kot po kreirani novi vlogi - vlogo pošljemo na e-VEM in preverjamo statuse dokler ne pride vloga do končnega statusa.

 

11. Kadrovska evidenca

 

11.1. Generiranje gesla za PDF dokumente

V kadrovski evidenci pod opcijo ostali podatki zaposlenega se lahko vnese podatek geslo za generiranje PDF dokumentov.

Le ta nam potem služi za kreiranje pdf dokumenta za pošiljanje plačilne liste po mailu.

  
Vnos gesla za generiranje PDF dokumentov
  
  Slika 23:  Vnos gesla za generiranje PDF dokumentov


V meniju za več možnosti na pregledu in iskanju zaposlenih v kadrovski evidenci imamo možnost avtomatskega generiranja PDF gesel za vse zaposlene, izpis PDF gesel in pošiljanje PDF gesel zaposlenim na mail ali pa na SMS.

  
Dodaten možnosti glede PDF gesel za dokumente
  
  Slika 24:  Dodaten možnosti glede PDF gesel za dokumente


Za vnos gesel zaposlenim lahko uporabimo tudi možnost "Generiranja gesel za PDF dokumente", ki se nahaja na predogledu zaposlenih, kot je prikazano na zgornji sliki. Po izbiri te opcije imamo možnost oznalit za katere zaposlene se nastavijo nova gesla (vse zaposlene ali samo zaposleni, ki še nimajo vpisane gesla). Nastavimo lahko tudi na kakšnen način se naj gesla kreirajo (iz davčne številke + zadnje + šifre iz EMŠO ali naključno generirana gesla).

  
Možnosti izbire pri avtomatskem generiranju PDF gesla
  
  Slika 25:  Možnosti izbire pri avtomatskem generiranju PDF gesla


Pri izbiri možnosti generiranja gesla iz davčne in EMŠO-ta moramo paziti, da sta tako davčna kot EMŠO vpisana na zaposlenem, kajti če nista vpisana potem se geslo ne bo generiralo. Po končanem postopku sem nam izpišejo podatki, za katere zaposlene se je geslo generiralo in za katere se ni generiralo in zakaj se ni generiralo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019