Uvoz podatkov o zaposlenih iz Excela-a

Program omogoča, da pred pričetkom uporabe uvozimo podatke o zaposlenih delavcih iz drugega vira preko datoteke, ki jo predhodno preuredimo v programu Excel.

V Excelu ali v programu OpenOffice Calc si uredimo preglednico s podatki o zaposlenih, kjer podatke uredimo na naslednji način (zaporedne številke so zaporedne številke stolpcev v preglednici).

1.Matična številka zaposlenega oz. šifra partnerja (ime kolone mora biti obvezno "Šifra").
2.Ime zaposlenega.
3.Priimek zaposlenega.
4.Ulica in hišna številka bivališča.
5.Poštna številka.
6.Kraj.
7.Spol, kjer je črka M moški in črke Ž, F ali Z ženski spol. Če podatek ne obstaja, je lahko prazno pri čemer se bodo podatki uvozili s statusom neznano.
8.Naziv delovnega mesta.
9.E-mail naslov.
10.Uporabniško ime, ki se dodeli zaposlenemu za uporabo programa (opcijsko).
11.Šifra stroškovnega mesta.
12.EMŠO zaposlenega.
13.Davčna številka zaposlenega.
14.Datum vstopa oz. pričetka delovnega razmerja pri trenutnem delodajalcu.
15.Datum izstopa oz. datum prenehanja delovnega razmerja pri trenutnem delodajalcu.
16.Pretekla delovna doba v letih pred tem delodajalcem.
17.Pretekla delovna doba v mesecih pred tem delodajalcem.
18.Pretekla delovna doba v dnevih pred tem delodajalcem.
19.Bruto plača zaposlenega pri tem delodajalcu.
20.TRR zaposlenega.

V program lahko uvozimo samo podatke v formatih TAB delimited ter CSV, ki sta podprta tako v Excel-u, kot tudi v OpenOffice Calc.

Izberemo meni |File/Save As... oz. |Datoteka/Shrani kot... ter preglednico shranimo v formatu CSV oz. Tab delimited. Označimo tudi, da naj se datoteke shranijo z uporabo kodne strani (charset) Windows CP1250 oz. WIN LATIN2.

Primer datoteke CSV:

Zaposleni.csv
Velikost: 0,63 kB

Primer datoteke Tab delimited:

Zaposleni.txt
Velikost: 0,49 kB

Do zaposlenih pridemo preko zavihka Partner, kjer v meniju na levi strani izberemo povezavo Zaposleni. Ko kliknemo na to povezavo se nam odpre maska za Pregled in iskanje zaposlenih kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Maska za pregled in iskanje zaposlenih
  
  Slika 1: Maska za pregled in iskanje zaposlenih

Kot vidimo na zgornji sliki imamo na vojlo tudi meni |Dodatne možnosti v katerem se nahaja možnost za uvoz zaposlenih iz datoteke, kar nam lepo jasno prikazuje spodnja slika:

  
Meni za dodatne možnosti
  
  Slika 2: Meni za dodatne možnosti

Ko smo izbrali možnost |Dodatne možnosti |Uvoz zaposlenih iz datoteke se nam odpre maska, za uvoz zaposlenih iz Excela. Maska izgleda takole:

  
Maska za uvoz zaposlenih iz datoteke
  
  Slika 3: Maska za uvoz zaposlenih iz datoteke

Kot vidimo na zgornji sliki, lahko preden uvozimo zaposlene iz datoteke izberemo v katerem formatu je naša datoteka s katere bomo uvozili podatke(CSV ali Tab delimited)! Lahko tudi označimo kaj se naj zgodi, če zaposleni iz datoteke še ne obstaja, če v programu že obstajajo podatki o zaposlenem z enako šifro in obenem lahko tudi določimo privzete privilegije za na novo uvožene uporabnike programa. To enostavno naredimo tako, da poklikamo vse možnosti, ki jih naj program upošteva pri uvozu podatkov iz datoteke.

Primer iskanja datoteke v formatu Tab delimited:

  
Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu Tab delimited
  
  Slika 4: Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu Tab delimited

Primer iskanja datoteke v formatu CSV:

  
Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu CSV
  
  Slika 5: Maska za iskanje datoteke s podatki o zaposlenih v formatu CSV

Datoteko smo piskali in sedaj je potrebno le klikniti na gumbUvozi podatke in začel se bo prenos podatkov. Maska, ki se prikaže ob kliku na gumbUvozi podatke nam prikazuje Status obdelave oz. kdaj se bo prenos predvidoma končal.

  
Status obdelave oz. potek prenosa podatkov
  
  Slika 6: Status obdelave oz. potek prenosa podatkov

Vsakič, ko kliknemo na gumbOsveži vidimo čas do konca prenosa.

Ko se ta maska zapre se je končal prenos podatkov in podatki o zaposlenih so se uvozili v program.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2020