Izračun odpravnine za zaposlene

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izračun odpravnine za zaposlene. Poročilo izpiše podatke o pripadajoči odpravnini za zaposlene, kjer se upoštevajo zadnji trije zaključeni obračuni plače pred datumom na katerega izpisujemo poročilo. Pridobimo podatke o zadnjih treh bruto plačah, povprečju, delovni dobi, količniku po kateremu se je računalo in bruto znesek odpravnine.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Na datumVnesemo datum na katerega želimo preveriti višino odpravnine za zaposlene.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Izračun odpravnine za zaposlene
  
  Slika 2: Izračun odpravnine za zaposlene

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023