Poročila

Preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemnikov dostopamo do naslednjih možnosti:

Preko menija |Plače |Letno poročanje pa najdemo obrazce:

Stran, kjer lahko izbiramo med zgornjimi poročili izgleda takole:

  
Poročila oz. obdelave podatkov, ki jih lahko poženemo
  
  Slika 1: Poročila oz. obdelave podatkov, ki jih lahko poženemo

Posamezno obdelavo oz. poročilo izberemo s klikom na ime obdelave oz. poročila. Odpre se nam vnosna maska za podatke in zaženemo z gumbom Zaženi.

Od leta 2007 je v modulu plače dodatno k letnim poročilom dodan še poseben modul za letno poročanje (M4 in kontrolni podatki za dohodnino).

S pomočjo modula za letno poročanje je mogoče podatke iz obračunov plač prenesti v posebno evidenco, kjer lahko nato dodamo izplačila izven sistema e-računi ter šele nato izvozimo za DURS oz. prenesemo v eDavki oz. na ZPIZ.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023