Evidenca in obračun delovnih ur

Program omogoča vodenje evidence prisotnosti in odsotnosti zaposlenega. Evidenca delovnega časa je na voljo v meniju |Plače |Evidenca in pobračun delovnih ur.

Evidenca delovnega časa omogoča:

Evidenco lahko vodi vsak zaposleni za sebe ali pa nekdo vodi evidenco za vse zaposlene skupaj! To je odvisno od privilegijev, ki jih imajo zaposleni dodeljene!

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024